Blodderivater. Blodderivater udvindes af blodets fire hovedkomponenter — røde blodlegemer, hvide blodlegemer, blodplader og plasma. For eksempel indeholder de røde blodlegemer proteinet hæmoglobin. Produkter udvundet af hæmoglobin fra mennesker eller dyr er blevet brugt til behandling af patienter med akut anæmi eller massivt blodtab.

Plasma — som for 90 procents vedkommende består af vand — indeholder mange slags hormoner, uorganiske salte, enzymer og næringsstoffer, deriblandt mineraler og sukker. Det indeholder også koagulationsfaktorer, sygdomsbekæmpende antistoffer og proteiner som albumin. Immunglobulin, der gives som indsprøjtning mod visse sygdomme, er udvundet af blodplasma fra personer der allerede er immune over for smitstofferne. Af hvide blodlegemer kan man fremstille interferoner og interleukiner til behandling af visse virusinfektioner og kræftformer.

Kan kristne benytte sig af behandlinger hvori der indgår blodderivater? Bibelen behandler ikke emnet i detaljer, så hver enkelt kristen skal træffe en personlig afgørelse på grundlag af sin egen samvittighed over for Gud. Nogle vil afslå enhver behandling med blodderivater. De ræsonnerer at Gud i sin lov til Israel krævede at blod der løb fra et dyr, skulle ’hældes ud på jorden’. (5 Mosebog 12:22-24) Andre, som ligeledes afviser transfusioner af fuldblod og dets hovedkomponenter, går måske med til behandlingsmetoder der omfatter brugen af et blodderivat. Deres ræsonnement kan være at et blodderivat på et tidspunkt i processen er så  nedbrudt en bestanddel af blodet at det ikke længere repræsenterer livet hos det menneske eller dyr det er taget fra.

Når vi skal træffe afgørelser om brugen af blodderivater, bør vi overveje følgende spørgsmål: Er jeg klar over at jeg ved at afslå behandling med alle blodderivater også siger nej til behandling med visse lægemidler som kan bekæmpe sygdomme, eller som kan fremme blodets koagulation så blødninger kan standses? Kan jeg forklare den behandlende læge hvorfor jeg afslår eller accepterer brugen af et eller flere blodderivater?

Behandlingsmetoder. Blandt disse metoder er hæmodilution samt genvinding af blod med en cell-saver. Ved hæmodilution bliver noget af patientens blod ledet ud af legemet, erstattet med et plasmaerstatningsmiddel og ført tilbage til patienten. Ved hjælp af en cell-saver kan man opsuge og genbruge det blod patienten ellers ville miste under operationen. Blodet fra operationssåret eller det blod der er sivet ud i kroppens hulrum, bliver opsamlet, renset eller filtreret og dernæst ført tilbage til patienten. Eftersom de måder disse behandlinger udføres på, kan variere fra læge til læge, må den kristne bede lægen om at forklare præcis hvad den foreslåede behandling består i.

Når man skal tage stilling til om man vil acceptere sådanne behandlingsmetoder, kan man overveje følgende: Hvis noget af mit blod bliver ledt uden for mit legeme, og  blodets cirkulation måske endda bliver afbrudt for en tid, vil jeg da med min samvittighed mene at dette blod stadig er en del af mig selv og derfor ikke behøver at blive ’hældt ud på jorden’? (5 Mosebog 12:23, 24) Vil det forurolige min bibeloplærte samvittighed hvis noget af mit blod under en lægeundersøgelse eller en behandling bliver udtaget, modificeret og ført tilbage til mit legeme? Er jeg klar over at jeg ved at afslå alle behandlingsmetoder der omfatter brugen af mit  eget blod, også siger nej til for eksempel dét at få taget blodprøve, hæmodialyse og anvendelse af hjerte-lungemaskine?

En kristen må selv afgøre hvordan han ønsker at hans blod skal behandles i forbindelse med et kirurgisk indgreb. Det samme gælder i forbindelse med en lægeundersøgelse eller en aktuel behandling hvor en lille mængde af ens blod udtages, eventuelt modificeres og derefter føres tilbage til legemet.