„En tretvundet snor rives ikke hurtigt over.“ — PRÆDIKEREN 4:12.

1, 2. (a) Hvilke betænkeligheder kan man undertiden have i forbindelse med nyindgåede ægteskaber, og hvorfor? (b) Hvilke spørgsmål vil blive drøftet i dette kapitel?

KAN du godt lide at overvære bryllupper? Det er der mange der kan, for et bryllup er som regel en dejlig oplevelse. Ikke alene har brudeparret klædt sig særlig pænt på, men deres ansigter stråler også af glæde! På en sådan dag kender deres lykke ingen grænser, og fremtiden synes lys og fuld af håb.

2 Det må dog indrømmes at ægteskabet som institution på mange måder er i krise i dag. Selvom man altid håber det bedste for nygifte, kan man i nogle tilfælde have visse betænkeligheder. Man tænker: ’Vil dette ægteskab blive lykkeligt? Holder det mon?’ Svarene afhænger af om manden og hustruen har tillid til Guds vejledning angående ægteskab og anvender den. (Ordsprogene 3:5, 6) Det er nødvendigt hvis de skal bevare sig selv i Guds kærlighed. Vi vil nu fokusere på Bibelens svar på følgende fire spørgsmål: Hvilke grunde er der til at gifte sig? Hvis man gerne vil giftes, hvordan vælger man da en god ægtefælle? Hvordan kan man forberede sig til ægteskabet? Og hvad kan hjælpe et ægtepar til at blive ved med at have det godt sammen?

HVORFOR GIFTE SIG?

3. Hvorfor ville det være uklogt at gifte sig på et løst grundlag?

3 Nogle tror at det at blive gift er en forudsætning for at blive lykkelig — at man ikke kan finde glæde og tilfredshed  i livet medmindre man finder en ægtefælle. Men det er bestemt ikke rigtigt! Jesus, der var ugift, omtalte den enlige stand som en gave og anbefalede den til dem der kunne give rum for den. (Mattæus 19:11, 12) Også apostelen Paulus omtalte fordelene ved at være ugift. (1 Korinther 7:32-38) Men hverken Jesus eller Paulus opstillede det som et krav; faktisk hører dét at ’forbyde at man gifter sig’ til ’dæmonernes lærdomme’. (1 Timoteus 4:1-3) Den enlige stand rummer ikke desto mindre mange muligheder for dem der ønsker at tjene Jehova uden at blive distraheret. Det ville derfor være uklogt at gifte sig på et løst grundlag, for eksempel som følge af gruppepres.

4. Hvorfor er et godt ægteskab det bedste grundlag for familielivet?

4 Men er der på den anden side gode grunde til at gifte sig? Ja, det er der. Også ægteskabet er en gave fra vores kærlige Gud. (1 Mosebog 2:18) Ægteskab indebærer derfor visse fordele og kan føre til stor lykke for begge parter. For eksempel er et godt ægteskab det bedste grundlag for familielivet. Børn har brug for stabilitet i deres tilværelse; de har brug for forældre som vil opdrage, elske og vejlede dem. (Salme 127:3; Efeserne 6:1-4) Men dét at få børn er ikke den eneste grund til at vælge at blive gift.

5, 6. (a) Hvordan kan et nært venskab være til gavn for én ifølge Prædikeren 4:9-12? (b) Hvordan kan et ægteskab være som en tretvundet snor?

5 Lad os se nærmere på temaskriftstedet og den sammenhæng det står i: „To er bedre stillet end én, eftersom de får en god løn for deres møje. For hvis en af dem falder, kan den anden rejse sin fælle op. Men hvad med den enlige der falder uden at der er en anden til at rejse ham op? Desuden, hvis to lægger sig sammen, holder de sig varme, men den enlige, hvordan kan han holde sig varm? Og hvis en eller anden kan overmande den enlige, vil to kunne holde stand imod ham. Ja, en tretvundet snor rives ikke hurtigt over.“ — Prædikeren 4:9-12.

 6 Denne passage handler primært om værdien af venskaber. Og i ægteskabet kan man jo opnå det tætteste venskab overhovedet. Som skriftstedet viser, giver et sådant forhold parterne mulighed for at dække hinandens behov for støtte, nærhed og beskyttelse. Et ægteskab er særlig stærkt hvis der ikke blot er tale om to parter som er knyttet sammen. To snore der er tvundet sammen, kan, som det antydes i verset, rives over. Tre sammenflettede eller tvundne snore er derimod meget sværere at rive over. Når manden og hustruen betragter dét at behage Jehova som det vigtigste, vil deres ægteskab være som en sådan tretvundet snor. Eftersom Jehova er en del af deres ægteskab, vil det være meget stærkt.

7, 8. (a) Hvilket råd nedskrev Paulus til ugifte kristne som kæmper med deres seksuelle følelser? (b) Hvilket realistisk syn på ægteskabet giver Bibelen os?

7 Det er også kun inden for ægteskabets rammer at det seksuelle behov kan tilfredsstilles på passende måde. Her kan det intime samliv med rette betragtes som noget der giver stor „fryd“. (Ordsprogene 5:18) Nogle ugifte som er ude over det Bibelen kalder „ungdommens vår“ — den tid da kønsdriften er særlig stærk — kæmper måske stadig med deres seksuelle følelser. Hvis ikke de behersker disse følelser, kan det resultere i en uren eller upassende adfærd. Paulus blev inspireret til at nedskrive følgende råd til ugifte: „Hvis ikke de har selvbeherskelse, så lad dem gifte sig, for det er bedre at gifte sig end at være optændt af lidenskab.“ — 1 Korinther 7:9, 36; Jakob 1:15.

8 Uanset hvilke grunde man har til at gifte sig, er det godt at være realistisk. Som Paulus udtrykte det, vil de der gifter sig, „få trængsel i kødet“. (1 Korinther 7:28) Ægtepar kommer ud for problemer som enlige er skånet for. Men hvis man vælger at gifte sig, hvad kan man da gøre for at få færre problemer og større glæde og tilfredshed? Man kan blandt andet være omhyggelig i sit valg af ægtefælle.

 HVORDAN VÆLGER MAN EN GOD ÆGTEFÆLLE?

9, 10. (a) Hvordan illustrerede Paulus faren ved at opdyrke et nært forhold til nogen man ikke deler tro med? (b) Hvad fører det ofte til når man ignorerer Guds vejledning om kun at gifte sig i Herren?

9 Paulus blev inspireret til at nedskrive et meget vigtigt princip som man bør anvende når man søger en ægtefælle: „Lad jer ikke spænde i ulige åg med ikketroende.“ (2 Korinther 6:14) Paulus bruger her et billede der er hentet fra landbrugslivet. Hvis to dyr af meget forskellig størrelse og styrke går under samme åg, vil begge lide under det. Hvis en kristen bliver spændt i åg i et ægteskab med en der ikke tjener Jehova, vil det ligeledes ikke kunne undgås at der opstår gnidninger og konflikter imellem dem. Hvis den ene ægtefælle ønsker at bevare sig i Jehovas kærlighed, og den anden kun tillægger det lidt eller slet ingen betydning, vil deres værdier i livet være meget forskellige. Det vil sikkert være til stor gene for begge parter. Derfor rådede Paulus de kristne til ’kun at gifte sig i Herren’. — 1 Korinther 7:39.

10 I nogle tilfælde er enlige kristne kommet til den konklusion at de hellere vil være spændt i ulige åg end at være ensomme. Nogle vælger at ignorere Bibelens vejledning og gifter sig med en som ikke tjener Jehova. Dette har gang på gang fået sørgelige følger. De der har truffet et sådant valg, opdager at de har giftet sig med en som de ikke kan drøfte de vigtigste ting i livet med. Den ensomhed de nu føler, er måske langt værre end den de oplevede da de var enlige. Lykkeligvis er der tusindvis af ugifte kristne som stoler på og følger Guds vejledning i dette spørgsmål. (Salme 32:8) Selvom de håber at blive gift en dag, forbliver de enlige indtil de finder en blandt Jehova Guds tjenere som de kan gifte sig med.

11. Hvad kan hjælpe dig til at vælge en god ægtefælle? (Se også rammen „ Hvad skal jeg se efter hos en kommende ægtefælle?“)

11 Det er selvfølgelig ikke ethvert Jehovas vidne der vil  være en passende ægtefælle for én. Hvis du overvejer at gifte dig, så se dig om efter en som elsker Gud højt, og hvis egenskaber og åndelige mål passer med dine. Den trofaste trælleskare har udgivet meget materiale om dette emne, og du gør klogt i under bøn at overveje denne bibelske vejledning og lade dig lede af den. * — Salme 119:105.

12. Hvilken skik i forbindelse med ægteskab findes i mange lande, og hvilket bibelsk eksempel kan man lære noget af?

12 I mange lande er det almindeligt at forældrene vælger en ægtefælle til deres søn eller datter. I disse kulturer er der udbredt enighed om at forældrene har den visdom og livserfaring der skal til for at træffe en så vigtig beslutning. Sådanne arrangerede ægteskaber fungerer ofte godt, som det også var tilfældet på Bibelens tid. Forældre som leder efter en ægtefælle til deres søn eller datter, kan lære noget af Abraham, der sendte sin tjener ud for at finde en hustru til Isak. Det var ikke penge og social status Abraham lagde vægt på. Nej, det vigtigste for ham, og som han gjorde sig store anstrengelser for, var at finde en hustru til Isak blandt dem der tilbad Jehova. * — 1 Mosebog 24:3, 67.

HVORDAN KAN DU FORBEREDE DIG SÅ DU FÅR ET GODT ÆGTESKAB?

13-15. (a) Hvordan kan princippet i Ordsprogene 24:27 hjælpe en ung mand der ønsker at gifte sig? (b) Hvad kan en ung kvinde gøre for at forberede sig til ægteskab?

13 Hvis du går i giftetanker, er det en god idé at stille dig selv spørgsmålet: ’Er jeg egentlig moden nok til at blive  gift?’ Det er ikke noget du kan bedømme alene ud fra dine følelser omkring kærlighed, sex, kammeratskab eller dét at få børn. Ægteskab medfører nogle særlige ansvarsopgaver som de der gerne vil giftes, bør tænke over.

14 En ung mand der søger sig en hustru, bør tænke alvorligt over dette princip: „Gør dit arbejde færdigt udendørs, og drag omsorg for det der skal gøres på marken; bagefter kan du så bygge dit hus.“ (Ordsprogene 24:27) Hvad er pointen? Hvis en mand på Bibelens tid ønskede at „bygge [sit] hus“, det vil sige stifte familie, gjorde han klogt i at spørge sig selv: ’Er jeg virkelig moden til at tage mig af en hustru og eventuelle børn og forsørge dem?’ Han måtte først arbejde, altså tage sig af sine marker, eller afgrøder. Det samme princip gælder i dag. En mand som ønsker at blive gift, må forberede sig på det ansvar der følger med. En ægtemand er nødt til at arbejde hvis han er i stand til det. Ifølge Guds ord er en mand der ikke tager sig af sin families fysiske, følelsesmæssige og åndelige behov, værre end én uden tro! — 1 Timoteus 5:8.

15 En kvinde som beslutter at gifte sig, må også være indstillet på at påtage sig en mængde ansvarsopgaver. Bibelen taler rosende om nogle af de færdigheder og egenskaber en hustru skal have for at kunne støtte sin mand og sørge for sin husstand. (Ordsprogene 31:10-31) Mænd og kvinder som kaster sig ud i et ægteskab uden at have forberedt sig på at påtage sig det ansvar det medfører, er i virkeligheden selviske. De har slet ikke tænkt på hvad de kan give den anden. De der går i giftetanker, bør dog først og fremmest lægge vægt på at forberede sig i åndelig henseende.

16, 17. Hvilke bibelske principper bør de der forbereder sig til ægteskab, tænke grundigt over?

16 En sådan forberedelse til ægteskabet indebærer at man tænker grundigt over de opgaver Gud har givet manden og kvinden hver især. En kristen mand må vide hvad  det vil sige at være familiens overhoved. Den opgave giver ham ikke lov til at opføre sig som en tyran. Han skal tværtimod efterligne den måde Jesus udøver myndighed på. (Efeserne 5:23) En kristen kvinde må også forstå den ærefulde plads hustruen har i familieordningen. Er hun villig til at underlægge sig ’sin mands lov’? (Romerne 7:2) Hun er allerede underlagt Jehovas lov og Messias’ lov. (Galaterne 6:2) En ægtemands myndighed i familien udgør en anden lov. Er hun indstillet på at bakke op om og underordne sig sin ufuldkomne ægtefælles myndighed? Hvis det er en tanke hun ikke bryder sig om, vil det være bedst at hun lader være med at gifte sig.

17 Ægtefæller må også hver især være villige til at tage hensyn til den andens særlige behov. (Filipperne 2:4) Paulus skrev: „Lad . . . hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have dyb respekt for sin mand.“ Under guddommelig inspiration forstod Paulus at manden har et særligt behov for at føle at hans kone har dyb respekt for ham. Og hun har særlig behov for at føle sig elsket af sin mand. — Efeserne 5:21-33.

Mange par som kommer sammen, sørger for at en tredje person følges med dem

18. Hvorfor bør kristne par vise selvbeherskelse mens de kommer sammen?

18 Når man kommer sammen, er det altså ikke kun for at have det sjovt. Det er en tid hvor manden og kvinden har mulighed for at lære hinanden godt at kende og finde ud af om det vil være klogt af dem at gifte sig. Det giver dem også lejlighed til at lære at vise selvbeherskelse. Fristelsen til at lade den fysiske kontakt blive for intim kan være meget stor — tiltrækningen mellem kønnene er jo helt naturlig. Men to der virkelig elsker hinanden, vil ønske at undgå enhver handling som kunne skade den anden åndeligt. (1 Thessaloniker 4:6) Så hvis man kommer sammen med en, må man vise selvbeherskelse. Det er for øvrigt en egenskab der vil gavne en resten af livet, uanset om man gifter sig eller ej.

 HVAD KAN I GØRE FOR AT JERES ÆGTESKAB KAN VARE VED?

19, 20. Hvorfor bør kristne have et andet syn på ægteskabet end det der er almindeligt i dag? Illustrer det med et eksempel.

19 For at få et varigt ægteskab må parret have det rette syn på dét at forpligte sig. Romaner og film ender ofte med bryllup og ægteskab, for det er den lykkelige slutning folk gerne vil have. Men i det virkelige liv er brylluppet ikke en afslutning. Det er begyndelsen på noget som Jehova havde tænkt sig skulle vare ved. (1 Mosebog 2:24) Mange i dag ser desværre ikke sådan på det. I nogle kulturer sammenligner man ægteskabet med to stykker reb der er bundet sammen med en knude. De tænker måske ikke over at den sammenligning egentlig svarer til den almindelige opfattelse af ægteskabet. Hvordan det? Jo, en knude skal helst kunne holde så længe det er nødvendigt, men den skal også kunne bindes og løsnes med lethed.

20 I dag betragter mange ægteskabet som noget midlertidigt. De gifter sig uden særlig store betænkeligheder fordi de mener at det vil opfylde deres behov, men de regner også med at de kan gå fra hinanden så snart forholdet bliver for krævende. Tænk som modsætning hertil på den illustration med snoren som Bibelen bruger om noget der binder mennesker sammen, som for eksempel et ægteskab. De snore og reb der bruges på sejlskibe, er beregnet på at holde; de må aldrig flosse eller trævle op, selv i den værste storm. Ægteskabet er ligeledes beregnet på at holde. Jesus sagde: „Hvad Gud har sat sammen, må intet menneske skille ad.“ (Mattæus 19:6) Hvis du gifter dig, bør du have det samme syn på ægteskabet. Gør det ægteskabet til en byrde? Nej.

21. Hvilken indstilling bør manden og hustruen have til hinanden, og hvad kan hjælpe dem i den forbindelse?

21 Manden og hustruen må bevare det rette syn på hinanden. Hvis de begge gør en indsats for at fokusere på  hinandens gode egenskaber og bestræbelser, vil deres ægteskab være til glæde og styrke for dem. Er det urealistisk at have et sådant positivt syn på sin ufuldkomne ægtefælle? Tænk på Jehovas eksempel. Han er aldrig urealistisk, men alligevel regner vi trygt med at han bevarer et positivt syn på os. Salmisten spurgte: „Hvis du vogtede på misgerninger, Jah, Jehova, hvem kunne da bestå?“ (Salme 130:3) Ægtefæller må have en lignende positiv og tilgivende indstilling over for hinanden. — Kolossenserne 3:13.

22, 23. Hvordan er Abraham og Sara et godt eksempel for ægtepar i dag?

 22 Et ægteskab kan bringe parret større og større lykke og tilfredshed efterhånden som årene går. Bibelen omtaler Abraham og Saras ægteskab da de var oppe i årene. Deres liv var bestemt ikke uden vanskeligheder og udfordringer. Tænk på hvordan det må have været for Sara — som på det tidspunkt måske har været i 60-årsalderen — at skulle forlade sit komfortable hjem i den velhavende by Ur og derefter bo i telte resten af sit liv. Ikke desto mindre underordnede hun sig sin mands ledelse. Som en medhjælp og et godt modstykke til Abraham hjalp Sara ham respektfuldt med at føre hans beslutninger ud i livet. Og det var ikke en påtaget form for underdanighed. Bibelen siger at hun endog „indvendig“, eller ved sig selv, omtalte sin mand som sin herre. (1 Mosebog 18:12; 1 Peter 3:6) Hendes respekt for Abraham kom fra hjertet.

23 Det vil selvfølgelig ikke sige at Abraham og Sara altid så ens på tingene. Engang kom Sara med et forslag som „mishagede Abraham meget“. På Jehovas anvisning lyttede Abraham dog ydmygt til sin kone, og det viste sig at være til velsignelse for familien. (1 Mosebog 21:9-13) I dag kan ægtemænd og hustruer, også de der har været gift i årtier, lære en del af dette åndeligsindede par.

24. Hvilken slags ægteskaber bringer Jehova Gud ære, og hvorfor?

24 I den kristne menighed er der mange tusind lykkelige ægteskaber — ægteskaber hvor hustruen har dyb respekt for sin mand, hvor manden elsker sin hustru og viser hende ære, og hvor begge bestræber sig for at lade Jehovas vilje komme først i deres liv. Hvis du beslutter at gifte dig, er det vigtigt at du er omhyggelig i dit valg af ægtefælle, at du forbereder dig godt, og at du efter at du er blevet gift, fortsat arbejder på at bevare et fredfyldt og kærligt ægteskab der er til ære for Jehova Gud. Så vil dit ægteskab helt sikkert hjælpe dig til at forblive i Guds kærlighed.

^ par. 11 Se kapitel 2 i Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 12 Nogle trofaste patriarker havde flere hustruer. I den periode hvor Jehova havde et særligt forhold til patriarkerne og det kødelige Israel, tolererede han den polygame ægteskabsform. Det var ikke ham der indstiftede den, men han lovgav på området. Kristne er dog klar over at Jehova ikke længere tolererer polygami blandt sine tjenere. — Mattæus 19:9; 1 Timoteus 3:2.