1. Er der kun én sand tro?

„Vær på vagt over for de falske profeter.“ — MATTÆUS 7:15.

Jesus underviste kun sine disciple i én tro, den sande. Den er som en vej der fører til evigt liv, og Jesus sagde at „det er få der finder den“. (Mattæus 7:14) Gud godkender kun tilbedelse der bygger på hans ord, Bibelen. Alle sande tilbedere er forenet i „én tro“. — Læs Johannes 4:23, 24; 14:6; Efeserne 4:4, 5.

2. Hvad sagde Jesus om falske kristne?

„Offentligt bekender de at de kender Gud, men ved deres gerninger fornægter de ham.“ — TITUS 1:16.

Jesus advarede om at falske profeter ville forvanske den kristne tro. I det ydre kan de ligne sande kristne, og deres kirker hævder at følge Kristus. Men det er muligt at skelne mellem falske og sande kristne. Hvordan? De kan kendes på de egenskaber og den adfærd de lægger for dagen. Kun den sande tro frembringer ægte kristne. — Læs Mattæus 7:13-23.

3. Hvad er nogle af kendetegnene på sande kristne?

Her følger fem kendetegn:

  • Sande kristne anerkender Bibelen som Guds ord. De bestræber sig for at leve efter dens principper. Den sande tro adskiller sig altså fra religiøse opfattelser der bygger på menneskers idéer og forestillinger. (Mattæus 15:7-9) Sande kristne forkynder ikke én ting og praktiserer noget andet. — Læs Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17.

  •   Jesu sande disciple bruger og ophøjer Guds navn, Jehova. Jesus ophøjede Guds navn ved at gøre det kendt. Han hjalp andre til at lære Gud at kende og lærte dem at bede om at Guds navn måtte blive helliget. (Mattæus 6:9) Hvilket trossamfund kender du som gør Guds navn kendt? — Læs Johannes 17:26; Romerne 10:13, 14.

  • De sande kristne forkynder om Guds rige. Gud sendte Jesus til jorden for at forkynde den gode nyhed om Riget, der er menneskehedens eneste håb. Jesus blev ved med at forkynde om Guds rige helt frem til den dag han døde. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Han sagde også at hans disciple ville forkynde om det. Hvis en eller anden henvender sig til dig for at tale om Guds rige, hvilket trossamfund er det da mest sandsynligt at han tilhører? — Læs Mattæus 24:14.

  • De der følger Jesus, er ikke en del af denne onde verden. Man kan kende dem på at de ikke tager del i politik og sociale konflikter. (Johannes 17:16; 18:36) De undgår også de skadelige handlinger og holdninger der er udbredt i verden. — Læs Jakob 4:4.

  • Sande kristne har en helt unik kærlighed til hinanden. Ud fra Bibelen lærer de at have respekt for alle uanset etnisk baggrund. Falske religioner har ofte givet deres fulde støtte til nationernes krige, men det nægter sande kristne at gøre. (Mika 4:1-3) I stedet bruger de uselvisk deres tid og ressourcer på at hjælpe og opmuntre andre. — Læs Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 4:20.

4. Kan du identificere den sande tro?

Hvilket trossamfund bygger hele sin lære på Guds ord, bruger Guds navn og forkynder at Guds rige er menneskehedens eneste håb? Hvilken gruppe mennesker praktiserer næstekærlighed og tager ikke del i krig? Hvad mener du? — Læs 1 Johannes 3:10-12.