Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 LEKTION 14

Hvorfor har Gud en organisation?

Hvorfor har Gud en organisation?

1. Hvorfor organiserede Gud fortidens Israel?

Gud organiserede nogle af patriarken Abrahams efterkommere som en nation og gav dem en lovsamling. Han kaldte nationen for „Israel“ og gav den ansvaret for at beskytte den sande tilbedelse og hans ord. (Salme 147:19, 20) Det var noget der ville komme mennesker fra alle jordens nationer til gavn. — Læs 1 Mosebog 22:18.

Gud udvalgte israelitterne til at være hans vidner. Israels historie viste at mennesker kan høste stor gavn af at adlyde Guds love. (5 Mosebog 4:6) Ved at betragte israelitterne er det således muligt at lære den sande Gud at kende. — Læs Esajas 43:10, 12.

2. Hvorfor er sande kristne organiseret?

Med tiden mistede Israel Guds godkendelse, og Gud erstattede nationen med den kristne menighed. (Mattæus 21:43; 23:37, 38) I dag er det ikke længere israelitterne men de sande kristne der er vidner for Jehova. — Læs Apostelgerninger 15:14, 17.

Jesus organiserede sine disciple for at de kunne forkynde og gøre disciple af alle nationerne. (Mattæus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Dette arbejde er nu ved at nå sit klimaks her i afslutningen på den nuværende ordning. For første gang i historien har Jehova forenet millioner af mennesker fra alle nationer i sand tilbedelse. (Åbenbaringen 7:9, 10) Sande kristne er samlet i en organisation så de kan opmuntre og støtte hinanden. Overalt i verden følger de det samme program for bibelundervisning ved deres møder. — Læs Hebræerne 10:24, 25.

 3. Hvordan opstod Jehovas Vidners organisation i nyere tid?

I 1870’erne begyndte en lille gruppe bibellæsere at blive opmærksomme på bibelske sandheder der længe havde været glemt. De vidste at Jesus havde organiseret den kristne menighed med henblik på at forkynde, og de begyndte derfor en global forkyndelseskampagne. I 1931 antog de navnet Jehovas Vidner. — Læs Apostelgerninger 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hvordan er Jehovas Vidner organiseret?

I det første århundrede blev de kristne menigheder i mange lande ledet af et centralt styrende råd der anerkendte Jesus som menighedens hoved. (Apostelgerninger 16:4, 5) I dag bliver Jehovas Vidner over hele jorden også ledet af et råd af erfarne ældste, Det Styrende Råd. Det fører tilsyn med Jehovas Vidners afdelingskontorer, hvor der oversættes, trykkes og distribueres bibelstudiemateriale på over 600 sprog. På den måde kan de mere end 100.000 menigheder i hele verden modtage bibelsk opmuntring og vejledning fra Det Styrende Råd. I hver menighed er der kvalificerede mænd der tjener som ældste, eller tilsynsmænd. Disse mænd tager sig kærligt af Guds hjord. — Læs 1 Peter 5:2, 3.

Jehovas Vidner er organiseret for at kunne forkynde den gode nyhed og gøre disciple. Ligesom apostlene forkynder de fra hus til hus. (Apostelgerninger 20:20) De tilbyder også at studere Bibelen med dem der ønsker at finde sandheden. Men Jehovas Vidner er ikke kun en organisation. De er en familie med en kærlig Far. De er brødre og søstre der tager sig af hinanden. (2 Thessaloniker 1:3) Fordi Jehovas folk er en organisation der er optaget af at gøre det Gud ønsker, og at hjælpe andre, udgør de den lykkeligste familie på jorden. — Læs Salme 33:12; Apostelgerninger 20:35.