Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 LEKTION 5

Hvad er Guds hensigt med jorden?

Hvad er Guds hensigt med jorden?

1. Hvorfor skabte Gud jorden?

Jehova gav jorden til os mennesker. Den er vores hjem. Den første mand og kvinde, Adam og Eva, blev derfor ikke skabt til at leve i himmelen — Gud havde allerede skabt englene til at leve dér. (Job 38:4, 7) I stedet satte Jehova det første menneske i et skønt paradis der blev kaldt Edens Have. (1 Mosebog 2:15-17) Jehova gav ham og hans fremtidige efterkommere mulighed for at leve evigt på jorden. — Læs Salme 37:29; 115:16.

Da de to første mennesker blev skabt, var det kun Edens Have der var et paradis. De skulle fylde jorden med deres efterkommere, og med tiden skulle de underlægge sig hele jorden og gøre den til et paradis. (1 Mosebog 1:28) Jorden vil aldrig blive ødelagt — den vil altid være menneskenes hjem. — Læs Salme 104:5.

2. Hvorfor er jorden ikke et paradis i dag?

Adam og Eva var ulydige mod Jehova, så han drev dem ud af haven. Paradiset gik tabt, og intet menneske har kunnet genoprette det. Bibelen siger: „Jorden er lagt i den ugudeliges hånd.“ — Job 9:24. — Læs 1 Mosebog 3:23, 24.

Har Jehova opgivet sin oprindelige hensigt med menneskeheden? Nej! Han er almægtig, så hans hensigt vil blive gennemført. (Esajas 45:18) Han vil sørge for at indføre de forhold på jorden som han oprindelig havde tiltænkt menneskeslægten. — Læs Salme 37:11, 34.

3. Hvordan vil Paradiset blive genoprettet?

Paradiset vil blive genoprettet på jorden under Guds konges, Jesu Kristi, herredømme. I et slag der kaldes Harmagedon, vil Jesus være anfører for Guds engle og tilintetgøre  alle som modstår Gud. Derefter vil Jesus sørge for at den onde åndeskabning, Satan, bliver fængslet i 1000 år. Guds tjenere vil overleve ødelæggelsen fordi Jesus vil lede og beskytte dem. De vil komme til at leve evigt på en paradisisk jord. — Læs Åbenbaringen 20:1-3; 21:3, 4.

4. Hvornår vil lidelserne ophøre?

Hvornår vil Gud fjerne al den ondskab der er på jorden? Jesus nævnte et tegn der ville vise hvornår enden var nær. De nuværende verdensforhold truer menneskehedens fortsatte eksistens og viser at vi nu lever ved „afslutningen på tingenes ordning“. — Læs Mattæus 24:3, 7-14, 21, 22.

I de 1000 år hvor Jesus som himmelsk konge hersker over jorden, vil han sørge for at al lidelse ophører. (Esajas 9:6, 7; 11:9) Ud over at tjene som konge vil han være ypperstepræst og derved sørge for at de mennesker der elsker Gud, får deres synder slettet. På den måde vil Gud gennem Jesus fjerne både sygdom, alderdom og død. — Læs Esajas 25:8; 33:24.

5. Hvem vil komme til at leve i det fremtidige paradis?

I rigssalen vil du møde mennesker der elsker Gud, og som ønsker at lære hvordan de kan glæde ham

De der adlyder Gud, vil komme til at leve i Paradiset. (1 Johannes 2:17) Jesus sendte sine disciple ud for at søge efter ydmyge mennesker og lære dem hvordan de kan opnå Guds godkendelse. Jehova er nu ved at forberede millioner af mennesker til at leve i det kommende paradis her på jorden. (Zefanias 2:3) I Jehovas Vidners rigssale lærer mænd hvordan de kan blive bedre ægtemænd og fædre, og kvinder lærer hvordan de kan blive bedre hustruer og mødre. Børn og forældre tilbeder Gud sammen og lærer hvordan Bibelen kan gavne dem. — Læs Mika 4:1-4.