Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Gode nyheder fra Gud!

 LEKTION 8

Hvorfor tillader Gud ondskab og lidelser?

Hvorfor tillader Gud ondskab og lidelser?

1. Hvordan begyndte ondskaben?

Gud har ladet mennesker styre så længe at det er blevet bevist at de ikke kan løse menneskehedens problemer

Ondskaben på jorden begyndte da Satan udtalte den første løgn. Satan var oprindelig en fuldkommen engel, men „han stod ikke fast i sandheden“. (Johannes 8:44) Han begyndte at nære et ønske om at blive tilbedt, noget som kun Gud har ret til. Satan løj over for den første kvinde, Eva, og fik hende til at adlyde ham i stedet for Gud. Evas mand, Adam, fulgte hende i oprøret mod Gud. Det valg Adam traf, førte til lidelse og død. — Læs 1 Mosebog 3:1-6, 19.

Da Satan prøvede at få Eva til at være ulydig mod Gud, påbegyndte han i virkeligheden et oprør mod Guds suverænitet, eller stilling som den Højeste. Størstedelen af menneskeheden har sluttet sig til Satan og forkaster Gud som deres hersker. På den måde er Satan blevet „verdens hersker“. — Læs Johannes 14:30; 1 Johannes 5:19.

2. Var der noget i vejen med det Gud havde skabt?

Alt det Gud havde frembragt, var fuldkomment. De mennesker og engle som Gud havde skabt, var i stand til at adlyde ham til fuldkommenhed. (5 Mosebog 32:4, 5) Gud skabte os med frihed til at vælge om vi vil gøre det gode eller det onde. Denne frihed gør det muligt for os at vise vores kærlighed til Gud. — Læs Jakob 1:13-15; 1 Johannes 5:3.

3. Hvorfor har Gud tilladt lidelser indtil nu?

Jehova Gud har i en begrænset tid tilladt oprøret mod hans suverænitet. Hvorfor? For at vise at dét at styre uafhængigt af ham fører til noget dårligt. (Prædikeren 7:29; 8:9) De sidste 6000 års  historie bekræfter dette. Det er ikke lykkedes for jordiske herskere at fjerne krig, kriminalitet, uretfærdighed eller sygdom. — Læs Jeremias 10:23; Romerne 9:17.

I modsætning til menneskers styre er Guds styre til gavn for dem der underlægger sig det. (Esajas 48:17, 18) Snart vil Jehova fjerne alle jordiske styreformer. Kun de der vælger Guds herredømme, vil komme til at bo på jorden. — Esajas 11:9. — Læs Daniel 2:44.

4. Hvad giver Guds tålmodighed os mulighed for?

Satan påstod at mennesker kun ville tjene Jehova af selviske grunde. Kunne du tænke dig at modbevise den løgn? Guds tålmodighed giver os alle mulighed for at vise om vi ønsker Guds styre eller menneskers styre. Den måde vi lever på, viser hvad vi vælger. — Læs Job 1:8-12; Ordsprogene 27:11.

5. Hvordan kan vi vælge Gud som vores hersker?

Vores valg viser om vi ønsker at Gud skal være vores hersker

Vi kan vælge Gud som vores hersker ved at finde ud af hvad der er den rigtige måde at tjene ham på ifølge Bibelen, og så leve efter det. (Johannes 4:23) Vi kan afvise Satan som hersker ved ligesom Jesus at undlade at deltage i politik og krige. — Læs Johannes 17:14.

Satan bruger sin indflydelse til at få mennesker til at gøre ting der er umoralske eller skadelige. Når vi tager afstand fra sådanne handlinger, kan nogle af vores venner og slægtninge måske finde på at gøre nar af os eller vende os ryggen. (1 Peter 4:3, 4) Det stiller os over for et valg. Vil vi komme sammen med dem der elsker Gud? Vil vi holde os til hans gode og kærlige love? Hvis vi vælger at gøre det, viser vi at Satan havde uret da han påstod at ingen der kom ud for modstand, ville gøre som Gud siger. — Læs 1 Korinther 6:9, 10; 15:33.

Guds kærlighed til menneskene er en garanti for at ondskab og lidelse vil ophøre. De der viser at de tror på dette, vil komme til at leve evigt på jorden. — Læs Johannes 3:16.