Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Gode nyheder fra Gud!

 LEKTION 9

Hvordan kan din familie blive lykkelig?

Hvordan kan din familie blive lykkelig?

1. Hvorfor er ægteskabet vigtigt for familiens lykke?

De gode nyheder stammer fra Jehova, den lykkelige Gud, som ønsker at alle familier skal være lykkelige. (1 Timoteus 1:11) Det er ham der har indstiftet ægteskabet. Ægteskabet er vigtigt for familiens lykke fordi det skaber et trygt miljø for både børn og voksne. Kristne skal overholde de gældende love for registrering af ægteskaber. — Læs Lukas 2:1, 4, 5.

Hvordan betragter Gud ægteskabet? Han ønsker at det skal være et varigt forhold mellem en mand og en kvinde. Han ønsker at ægtefæller skal være trofaste over for hinanden. (Hebræerne 13:4) Han hader skilsmisse. (Malakias 2:16) Men han tillader at en kristen lader sig skille og gifter sig igen, hvis hans eller hendes ægtefælle har været utro. — Læs Mattæus 19:3-6, 9.

2. Hvordan skal ægtefæller behandle hinanden?

Jehova har skabt manden og kvinden sådan at de supplerer hinanden i ægteskabet. (1 Mosebog 2:18) Manden er familiens overhoved og bør gå foran med at sørge materielt for familien og undervise den i Guds ord. Han skal vise sin kone uselvisk kærlighed. Ægtefæller bør elske og respektere hinanden. Eftersom alle mænd og kvinder er ufuldkomne, er villighed til at tilgive en af nøglerne til lykke i et ægteskab. — Læs Efeserne 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peter 3:7.

3. Skal du gå fra din ægtefælle hvis I ikke har det godt sammen?

Hvis I har problemer i jeres ægteskab, må I begge arbejde på at behandle hinanden kærligt. (1 Korinther  13:4, 5) Guds ord anbefaler ikke at man lader sig separere på grund af almindelige ægteskabelige problemer. — Læs 1 Korinther 7:10-13.

4. Børn, hvad ønsker Gud for jer?

Jehova vil gerne have at I skal være lykkelige. Han giver jer den bedste vejledning om hvordan I får en god barndom og ungdom. Han ønsker at I skal få gavn af jeres forældres viden og erfaring. (Kolossenserne 3:20) Jeres Skaber, Jehova, ønsker også at I skal opleve glæden ved at gøre noget for ham og hans søn. — Læs Prædikeren 11:9–12:1; Mattæus 19:13-15; 21:15, 16.

5. Forældre, hvordan kan I hjælpe jeres børn til at blive lykkelige?

I må naturligvis sørge for at jeres børn får mad, tøj og husly. (1 Timoteus 5:8) Men hvis børnene skal få et lykkeligt liv, må I også lære dem at elske Gud og adlyde ham. (Efeserne 6:4) Jeres eget eksempel i at vise kærlighed til Gud kan i høj grad påvirke deres hjerte. Når det I lærer jeres børn, er baseret på Guds ord, vil det forme deres tanker i positiv retning. — Læs 5 Mosebog 6:4-7; Ordsprogene 22:6.

Børn trives når I opmuntrer og roser dem. De har også brug for retledning. En sådan retledning beskytter dem mod at gøre noget der kunne være til skade for dem. (Ordsprogene 22:15) Børn bør dog aldrig behandles på en hård eller grusom måde. — Læs Kolossenserne 3:21.

Jehovas Vidner har udgivet flere bøger med bibelsk vejledning der henvender sig specielt til forældre og børn. — Læs Salme 19:7, 11.