Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Gode nyheder fra Gud!

 LEKTION 2

Hvem er Gud?

Hvem er Gud?

1. Hvorfor skal vi tilbede Gud?

Den sande Gud er Skaberen af alle ting. Han har ikke haft nogen begyndelse og vil heller aldrig ophøre med at eksistere. (Salme 90:2) De gode nyheder vi finder i Bibelen, stammer fra ham. (1 Timoteus 1:11) Da Gud har givet os livet, bør vi kun tilbede ham. — Læs Åbenbaringen 4:11.

2. Hvordan er Gud?

Intet menneske har nogen sinde set Gud, for han er en ånd og har derfor en højere form for liv end skabningerne på jorden. (Johannes 1:18; 4:24) Men vi kan lære noget om Guds personlighed ud fra det han har skabt. Den store variation af frugter og blomster viser os for eksempel noget om hans kærlighed og visdom. Og universets umådelige størrelse fortæller os noget om hans kraft. — Læs Romerne 1:20.

Vi kan lære endnu mere om Guds personlighed ved at læse i Bibelen. Den fortæller os for eksempel hvad han synes om, og hvad han ikke synes om, hvordan han behandler mennesker, og hvordan han reagerer i forskellige situationer. — Læs Salme 103:7-10.

3. Har Gud et navn?

Jesus sagde: „Vor Fader i himlene, lad dit navn blive helliget.“ (Mattæus 6:9) Gud har mange titler, men kun ét navn. Det udtales forskelligt på de forskellige sprog. På dansk udtales navnet almindeligvis „Jehova“ eller „Jahve“. — Læs Salme 83:18 (vers 19 i nogle oversættelser).

Guds navn er blevet fjernet fra mange bibeloversættelser og erstattet med titlerne „Herren“ eller „Gud“. Men da  Bibelen blev skrevet, indeholdt den Guds navn omkring 7000 gange. Jesus gjorde Guds navn kendt da han lærte folk om Gud. — Læs Johannes 17:26.

4. Interesserer Jehova sig for os?

Ligesom denne kærlige far tænker Gud på vores fremtidige vel

Er de mange lidelser i verden et vidnesbyrd om at Jehova ikke interesserer sig for os? Nogle hævder at han tillader at vi udsættes for lidelser fordi han vil prøve os, men det er ikke sandt. — Læs Jakob 1:13.

Gud har vist os mennesker ære ved at give os en fri vilje. Værdsætter vi ikke vores frihed til selv at vælge om vi vil tjene ham? (Josua 24:15) En stor del af de lidelser der findes, skyldes at mange mennesker vælger at være onde mod andre. Det er noget der sårer Jehova. — Læs 1 Mosebog 6:5, 6.

Jehova interesserer sig for os og vil gerne have at vi glæder os over livet. Inden længe vil han fjerne lidelser og dem der er skyld i dem. Han har imidlertid god grund til for en tid at tillade lidelserne i verden. I lektion 8 får vi at vide hvad denne grund er. — Læs 2 Peter 2:9; 3:7, 13.

5. Hvordan kan vi få et nært forhold til Gud?

Jehova opfordrer os til at få et nært forhold til ham ved at henvende os til ham i bøn. Han er interesseret i os som enkeltpersoner. (Salme 65:2; 145:18) Han er villig til at tilgive os. Han værdsætter de bestræbelser vi gør os for at behage ham, også selvom vi begår fejl. Så trods vores ufuldkommenhed er det muligt at komme nær til Gud. — Læs Salme 103:12-14; Jakob 4:8.

Da Jehova har givet os livet, bør vi elske ham højere end nogen anden. (Markus 12:30) Når du viser din kærlighed til Gud ved at lære mere om ham og gøre det han kræver, vil du få et nærmere forhold til ham. — Læs 1 Timoteus 2:4; 1 Johannes 5:3.

Lær mere

GODE NYHEDER FRA GUD!

Har Gud et navn?

Gud har mange titler, deriblandt den Almægtige, Skaber og Herre. Men Guds personlige navn forekommer mere end 7.000 gange i Bibelen.