Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 LEKTION 7

Hvad er Guds rige?

Hvad er Guds rige?

1. Hvad er Guds rige?

Hvad gør Jesus til en ideel konge? — MARKUS 1:40-42.

Guds rige er en regering der styrer fra himmelen. Det vil erstatte alle andre regeringer og sørge for at Guds vilje sker på jorden ligesom den sker i himmelen. Det er en god nyhed. Snart vil Guds rige dække menneskenes behov for et godt styre og forene alle der lever på jorden. — Læs Daniel 2:44; Mattæus 6:9, 10; 24:14.

Jehova har udnævnt sin søn, Jesus Kristus, til at være konge i sit rige. — Læs Åbenbaringen 11:15.

2. Hvorfor er Jesus den ideelle konge?

Guds søn er den bedste konge fordi han er kærlig og holder fast ved det der er rigtigt. (Johannes 1:14) Jesus er desuden i stand til at hjælpe mennesker fordi han vil herske over jorden fra himmelen. Efter at han var blevet oprejst fra de døde, steg han op til himmelen og ventede ved Jehovas højre hånd. (Hebræerne 10:12, 13) Senere gav Gud ham magt til at begynde at herske. — Læs Daniel 7:13, 14.

3. Hvem skal herske sammen med Jesus?

En skare der kaldes ’de hellige’, skal herske sammen med Jesus i himmelen. (Daniel 7:27) De første der blev udvalgt til at høre til disse hellige, var Jesu trofaste apostle. Helt frem til i dag har Jehova udvalgt trofaste mænd og kvinder som sine ’hellige’. Ligesom Jesus bliver de oprejst med et åndeligt legeme. — Læs Johannes 14:1-3; 1 Korinther 15:42-44.

 Hvor mange mennesker kommer i himmelen? Jesus omtalte dem som en „lille hjord“. (Lukas 12:32) Det samlede antal vil til sidst være 144.000. De skal herske sammen med Jesus over jorden. — Læs Åbenbaringen 14:1.

4. Hvad skete der da Jesus begyndte at herske?

Guds rige begyndte at herske i 1914. * Det første Jesus gjorde efter at han var blevet konge, var at kaste Satan og hans dæmoner ned til jorden. Satan blev rasende og begyndte at forårsage store problemer overalt på jorden. (Åbenbaringen 12:7-10, 12) Siden da er disse problemer blevet værre og værre. Krige, hungersnød, sygdomsepidemier og jordskælv er en del af „tegnet“ på at Riget snart vil udøve fuldt herredømme over jordens anliggender. — Læs Lukas 21:7, 10, 11, 31.

5. Hvad udretter Guds rige?

Gennem et verdensomspændende forkyndelsesarbejde forener Guds rige allerede nu en stor skare mennesker fra alle nationer. Millioner af ydmyge mennesker bliver nu undersåtter under kongen Jesus. De vil blive beskyttet af Guds rige når det udsletter det nuværende onde system på jorden. Alle der gerne vil have gavn af Guds riges styre, må derfor lære at adlyde Jesus. — Læs Åbenbaringen 7:9, 14, 16, 17.

I løbet af en periode på 1000 år vil Riget gennemføre Guds oprindelige hensigt med menneskene. Paradiset vil komme til at dække hele jorden. Til sidst vil Jesus overgive Riget til sin Far. (1 Korinther 15:24-26) Er der nogen du godt kunne tænke dig at fortælle om Guds rige? — Læs Salme 37:10, 11, 29.

 

^ par. 6 Flere oplysninger om hvordan Bibelen pegede frem til året 1914, findes på side 215-218 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?