Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Er livet en Skabers værk?

Hvad mener du?

Hvad mener du?

Der er religiøse fundamentalister som mener at Jorden og alt hvad der er på den, blev skabt i løbet af seks dage på hver 24 timer for nogle få tusind år siden. Modsat siger ateister at der slet ikke er nogen Gud, at Bibelen bare er en samling myter, og at alt liv er et resultat af vilkårlige, planløse hændelser.

De fleste mennesker har en opfattelse der ligger et sted mellem disse to yderpunkter. Selve det at du har valgt at læse denne brochure, tyder på at det også gælder dig. Måske tror du på Gud og har en vis respekt for Bibelen, men har samtidig agtelse for de højt uddannede videnskabsfolk der ikke tror på at livet blev til ved en skabelse. Og hvis du har børn der stiller dig spørgsmål om evolution og skabelse, synes du måske det er svært at svare dem.

Formålet med denne brochure

Formålet med denne brochure er ikke at latterliggøre nogens opfattelse, hverken fundamentalisternes eller ateisternes. Derimod er det vores håb at brochuren vil give dig lyst til at overveje grundlaget for det du selv tror på. Brochuren fremlægger og forklarer Bibelens skabelsesberetning på en måde du muligvis ikke har set eller hørt før. Den lægger også vægt på at forklare hvorfor en persons opfattelse af hvordan livet blev til, har så stor betydning for ham eller hende.

Vil du vælge simpelt hen at stole på dem der hævder at der ikke findes nogen intelligent Skaber, og at Bibelen ikke er til at stole på? Eller er du parat til at undersøge hvad Bibelen rent faktisk siger? Hvilken af de to fremstillinger er mest tillidsvækkende — Bibelens eller evolutionisternes? (Hebræerne 11:1) Vi opfordrer dig til at kigge nærmere på nogle kendsgerninger.