Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Min bibelhistoriebog

Studiespørgsmål til Min bibelhistoriebog

Studiespørgsmål til Min bibelhistoriebog

Historie 1

Gud begynder at skabe

 1.  Hvorfra kommer alt hvad der er godt, og kan du nævne noget af det?

 2.  Hvad var det første Gud skabte?

 3. Hvorfor var den første engel noget særligt?

 4. Hvordan så Jorden ud i begyndelsen? (Se billedet).

 5. Hvordan gjorde Gud jorden parat til mennesker og dyr?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Jeremias 10:12.

  Hvilke af Guds egenskaber ses i skaberværket? (Es. 40:26; Rom. 11:33)

 2. Læs Kolossenserbrevet 1:15-17.

  Hvilken andel havde Jesus i skaberværket, og hvordan skulle det berøre vort syn på ham? (Kol. 1:15-17)

 3. Læs Første Mosebog 1:1-10.

  1. Hvordan blev jorden til? (1 Mos. 1:1)

  2. Hvad skete der på den første skabelsesdag? (1 Mos. 1:3-5)

  3. Beskriv hvad der skete på den anden skabelsesdag. (1 Mos. 1:7, 8)

Historie 2

En dejlig have

 1. Hvad gjorde Gud så vi kunne bo på jorden?

 2. Fortæl om de mange forskellige dyr Gud skabte. (Se billedet).

 3. Hvorfor var Edens have noget særligt?

 4. Hvad var Guds mening med hele jorden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 1:11-25.

  1. Hvad frembragte Gud på den tredje skabelsesdag? (1 Mos. 1:12)

  2. Hvad skete der på den fjerde skabelsesdag? (1 Mos. 1:16)

  3. Hvilke dyr skabte Gud på den femte og sjette skabelsesdag? (1 Mos. 1:20, 21, 25)

 2. Læs Første Mosebog 2:8, 9.

  Hvilke to særlige træer anbragte Gud i haven, og hvad symboliserede de?

Historie 3

Den første mand og kvinde

 1. Hvad er forskellen på billedet i historie 3 og billedet i historie 2?

 2. Hvem skabte det første menneske, og hvad hed han?

 3. Hvilket arbejde gav Gud Adam?

 4. Hvorfor lod Gud Adam falde i dyb søvn?

 5. Hvor længe kunne Adam og Eva leve, og hvad ønskede Jehova at de skulle gøre ved jorden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Salme 83:18.

  Hvad er Guds navn, og hvilken enestående stilling har Gud over jorden? (Jer. 16:21; Dan. 4:17)

 2. Læs Første Mosebog 1:26-31.

  1. Hvad var højdepunktet på den sjette skabelsesdag, og hvordan var det der blev skabt, forskellig fra dyrene? (1 Mos. 1:26)

  2. Hvilke fornødenheder tilvejebragte Jehova til både mennesker og dyr? (1 Mos. 1:30)

 3. Læs Første Mosebog 2:7-25.

  1. Hvad indebar den opgave Adam fik, med at give dyrene navne? (1 Mos. 2:19)

  2. Hvordan hjælper Første Mosebog 2:24 os til at forstå Jehova syn på ægteskab, separation og skilsmisse? (Matt. 19:4-6, 9)

Historie 4

Hvorfor de mistede deres hjem

 1. Hvad sker der med Adam og Eva, som du kan se på billedet?

 2. Hvorfor straffer Jehova dem?

 3. Hvad sagde en slange til Eva?

 4. Hvem fik slangen til at tale til Eva?

 5. Hvorfor måtte Adam og Eva gå ud af Paradiset?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 2:16, 17 og 3:1-13, 24.

  1. Hvorfor gav det spørgsmål som slangen stillede Eva, et forkert billede af Jehova? (1 Mos. 3:1-5; 1 Joh. 5:3)

  2. Hvorfor er Eva et advarende eksempel for os? (Fil. 4:8; Jak. 1:14, 15; 1 Joh. 2:16)

  3. På hvilken måde undlod Adam og Eva at tage ansvaret for deres handlinger? (1 Mos. 3:12, 13)

  4. Hvordan opretholdt de keruber der var anbragt øst for Edens have, Jehovas suverænitet? (1 Mos. 3:24)

 2. Læs Åbenbaringen 12:9.

  Er Satans planer om at vende hele menneskeheden bort fra Gud lykkedes? (1 Joh. 5:19)

Historie 5

Et besværligt liv begynder

 1. Hvordan havde Adam og Eva det uden for Edens have?

 2. Hvad begyndte der at ske med Adam og Eva, og hvorfor?

 3. Hvorfor ville Adam og Evas børn blive gamle og dø?

 4. Hvis Adam og Eva havde gjort som Jehova havde sagt, hvordan ville livet så have været for dem selv og deres børn?

 5. Hvordan gav Evas ulydighed hende smerter?

 6. Hvad hed Adam og Evas to første sønner?

 7. Hvem er de andre børn på billedet?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 3:16-23 og 4:1, 2.

  1. Hvordan fik jordens forbandelse indflydelse på Adams liv? (1 Mos. 3:17-19; Rom. 8:20, 22)

  2. Hvorfor var navnet Eva, der betyder „levende“, passende? (1 Mos. 3:20)

  3. Hvordan viste Jehova omsorg for Adam og Eva selv efter at de havde syndet? (1 Mos. 3:7, 21)

 2. Læs Åbenbaringen 21:3, 4.

  Hvad „af det som var før“ ser du frem til vil blive fjernet?

Historie 6

En god og en dårlig søn

 1. Hvad laver Kain og Abel?

 2. Hvilke gaver bringer Kain og Abel til Jehova?

 3. Hvorfor er Jehova glad for Abels gave, og hvorfor er han ikke glad for Kains?

 4. Hvordan er Kain, og hvad siger Jehova at han skal gøre?

 5. Hvad gør Kain da han er alene med sin bror på marken?

 6. Hvad skete der med Kain efter at han havde slået sin bror ihjel?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 4:2-26.

  1. Hvordan beskrev Jehova den farlige situation Kain befandt sig i? (1 Mos. 4:7)

  2. Hvordan blev Kains hjerteindstilling afsløret? (1 Mos. 4:9)

  3. Hvordan ser Jehova på det at udgyde uskyldigt blod? (1 Mos. 4:10; Es. 26:21)

 2. Læs Første Johannesbrev 3:11, 12.

  1. Hvorfor blev Kain optændt af vrede, og hvordan er det en advarsel til os i dag? (1 Mos. 4:4, 5; Ordsp. 14:30; 28:22)

  2. Hvordan viser Bibelen at vi kan bevare vores loyalitet selvom alle i vores familie er modstandere af Jehova? (Sl. 27:10; Matt. 10:21, 22)

 3. Læs Johannes 11:25.

  Hvilken forsikring giver Jehova alle der dør for retfærdighedens skyld? (Joh. 5:24)

Historie 7

En modig mand

 1. Hvorfor var Enok anderledes?

 2. Hvorfor var folk så onde på Enoks tid?

 3. Hvad ondt gjorde menneskene? (Se billedet).

 4. Hvorfor måtte Enok være modig?

 5. Hvor gamle blev folk dengang, men hvor længe levede Enok?

 6. Hvad skete der efter at Enok var død?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 5:21-24, 27.

  1. Hvilket forhold havde Enok til Jehova Gud? (1 Mos. 5:24)

  2. Hvilken mand har ifølge Bibelen levet længst, og hvor gammel blev han? (1 Mos. 5:27)

 2. Læs Første Mosebog 6:5.

  Hvor frygtelige blev forholdene på jorden efter Enoks død, og hvordan kan det sammenlignes med vore dage? (2 Tim. 3:13)

 3. Læs Hebræerbrevet 11:5.

  Hvilken egenskab hos Enok „havde Guds velbehag“, og med hvilket resultat? (1 Mos. 5:22)

 4. Læs Judas 14, 15.

  Hvordan kan vi i dag efterligne Enoks mod når vi advarer folk om det kommende slag ved Harmagedon? (2 Tim. 4:2; Hebr. 13:6)

Historie 8

Kæmperne på jorden

 1. Hvad skete der da nogle af Guds engle lyttede til Satan?

 2. Hvorfor forlod nogle af englene deres opgaver i himmelen og kom ned til jorden?

 3. Hvorfor var det forkert af englene at komme ned til jorden og forvandle sig til mennesker?

 4. Hvad var anderledes ved de børn englene fik?

 5. Prøv at se på billedet. Hvad gjorde englenes børn da de voksede op og blev til kæmper?

 6. Hvilken god mand levede på jorden efter Enok, og hvorfor kunne Gud lide ham?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 6:1-8.

  Hvordan viser Første Mosebog 6:6 at vores adfærd kan berøre Jehova? (Sl. 78:40, 41; Ordsp. 27:11)

 2. Læs Judas 6.

  Hvordan er de engle der på Noas tid „ikke bevarede deres oprindelige stilling“, en advarsel for os i dag? (1 Kor. 3:5-9; 2 Pet. 2:4, 9, 10)

Historie 9

Noa bygger en ark

 1. Hvor mange var der i Noas familie, og hvad hed Noas tre sønner?

 2. Hvilken særlig opgave fik Noa af Gud, og hvorfor?

 3. Hvad gjorde folk da Noa fortalte dem om arken?

 4. Hvad sagde Gud at Noa skulle gøre med dyrene?

 5. Hvad skulle Noa og hans familie gøre efter at Gud havde lukket døren?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 6:9-22.

  1. Hvad gjorde Noa til en bemærkelsesværdig tjener for den sande Gud? (1 Mos. 6:9, 22)

  2. Hvordan ser Jehova på vold, og hvordan skulle det få indvirkning på vores valg af underholdning? (1 Mos. 6:11, 12; Sl. 11:5)

  3. Hvordan kan vi efterligne Noa når vi får vejledning gennem Jehovas organisation? (1 Mos. 6:22; 1 Joh. 5:3)

 2. Læs Første Mosebog 7:1-9.

  Hvorfor er det opmuntrende for os i dag at Jehova betragtede den ufuldkomne Noa som retfærdig? (1 Mos. 7:1; Ordsp. 10:16; Es. 26:7)

Historie 10

Vandfloden

 1. Hvorfor var det for sent at gå ind i arken da det begyndte at regne?

 2. Hvor mange dage og nætter lod Jehova det regne, og hvor højt steg vandet?

 3. Hvad skete der med arken da vandet begyndte at dække jorden?

 4. Overlevede kæmperne Vandfloden, og hvad blev der af deres fædre?

 5. Hvad skete der med arken efter fem måneder?

 6. Hvorfor sendte Noa en ravn ud fra arken?

 7. Hvordan kunne Noa vide at vandet var borte fra jorden?

 8. Hvad sagde Gud til Noa efter at han og hans familie havde været i arken i over et år?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 7:10-24.

  1. Hvor fuldstændig var ødelæggelsen af livet på jorden? (1 Mos. 7:23)

  2. Hvor lang tid gik der før vandene begyndte at synke? (1 Mos. 7:24)

 2. Læs Første Mosebog 8:1-17.

  Hvordan viser Første Mosebog 8:17 at Jehovas oprindelige hensigt med jorden ikke forandrede sig? (1 Mos. 1:22)

 3. Læs Første Petersbrev 3:19, 20.

  1. Hvilken dom fik de oprørske engle da de vendte tilbage til himmelen? (Jud. 6)

  2. Hvordan styrker beretningen om Noa og hans familie vores tillid til at Jehova har magt til at udfri sit folk? (2 Pet. 2:9)

Historie 11

Den første regnbue

 1. Hvad var det første Noa gjorde da han kom ud af arken, som du kan se på billedet?

 2. Hvilken befaling gav Gud Noa og hans familie efter Vandfloden?

 3. Hvad lovede Gud?

 4. Hvad skal regnbuen minde os om?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 8:18-22.

  1. Hvordan kan vi i dag bringe „en formildende duft“ for Jehova? (1 Mos. 8:21; Hebr. 13:15, 16)

  2. Hvad iagttog Jehova angående menneskers hjerteindstilling, og hvilken advarsel skulle vi derfor tage til os? (1 Mos. 8:21; Matt. 15:18, 19)

 2. Læs Første Mosebog 9:9-17.

  1. Hvilken pagt indgik Jehova med alle jordens skabninger? (1 Mos. 9:10, 11)

  2. Hvor længe vil regnbuepagten stå ved magt? (1 Mos. 9:16)

Historie 12

Der bygges et stort tårn

 1. Hvem var Nimrod, og kunne Gud lide ham?

 2. Ved du hvorfor menneskene på billedet laver mursten?

 3. Hvorfor var Gud ikke glad for deres byggeri?

 4. Hvordan standsede Gud byggeriet af tårnet?

 5. Hvad blev byen kaldt, og hvad betyder det navn?

 6. Hvad gjorde folk efter at Gud havde forvirret deres sprog?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 10:1, 8-10.

  Hvad kendetegnede Nimrod, og hvilken advarsel er det for os? (Ordsp. 3:31)

 2. Læs Første Mosebog 11:1-9.

  Hvad var motivet til at bygge tårnet, og hvorfor var projektet dømt til at mislykkes? (1 Mos. 11:4; Ordsp. 16:18; Joh. 5:44)

Historie 13

Abraham — Guds ven

 1. Hvordan var de mennesker der boede i byen Ur?

 2. Hvem er manden på billedet, hvornår blev han født, og hvor boede han?

 3. Hvad sagde Gud til Abraham at han skulle gøre?

 4. Hvorfor blev Abraham kaldt Guds ven?

 5. Hvem rejste med Abraham da han forlod Ur?

 6. Hvad sagde Gud til Abraham da han kom til Kana’an?

 7. Hvad lovede Gud Abraham da han var 99 år gammel?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 11:27-32.

  1. Hvordan var Abraham og Lot i familie med hinanden? (1 Mos. 11:27)

  2. Selvom der står at det var Tara der flyttede sin familie til Kana’an, hvordan ved vi så at det faktisk var Abraham der tog initiativet til at rejse, og hvorfor gjorde han det? (1 Mos. 11:31; Apg. 7:2-4)

 2. Læs Første Mosebog 12:1-7.

  Hvad føjede Jehova til Abrahamspagten efter at Abraham havde nået Kana’ans land? (1 Mos. 12:7)

 3. Læs Første Mosebog 17:1-8, 15-17.

  1. Hvilket navn fik Abram da han var 99 år gammel, og hvorfor? (1 Mos. 17:5)

  2. Hvilke fremtidige velsignelser lovede Jehova at Sara ville få? (1 Mos. 17:15, 16)

 4. Læs Første Mosebog 18:9-19.

  1. Hvilket ansvar har fædre ifølge Første Mosebog 18:19? (5 Mosebog 6:6, 7; Ef. 6:4)

  2. Hvilken beretning om Sara viser at vi ikke kan skjule noget for Jehova? (1 Mos. 18:12, 15; Sl. 44:21)

Historie 14

Gud prøver Abrahams tro

 1. Hvad havde Gud lovet Abraham, og hvordan holdt Gud sit løfte?

 2. Hvordan prøvede Gud Abrahams tro? (Se billedet).

 3. Hvad gjorde Abraham, selvom han ikke forstod hvorfor Gud havde bedt ham om det?

 4. Hvad skete der da Abraham tog kniven frem for at dræbe sin søn?

 5. Hvor stærk var Abrahams tro på Gud?

 6. Hvordan sørgede Gud for at Abraham havde noget at ofre?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 21:1-7.

  Hvorfor omskar Abraham sin søn på den ottende dag? (1 Mos. 17:10-12; 21:4)

 2. Læs Første Mosebog 22:1-18.

  Hvordan underordnede Isak sig sin far, Abraham, og hvordan pegede det frem til en langt større begivenhed? (1 Mos. 22:7-9; 1 Kor. 5:7; Fil. 2:8, 9)

Historie 15

Lots hustru ser sig tilbage

 1. Hvorfor gik Abraham og Lot hver sin vej?

 2. Hvorfor ville Lot gerne bo i Sodoma?

 3. Hvordan var folkene i Sodoma?

 4. Hvilken advarsel gav de to engle Lot?

 5. Hvorfor blev Lots hustru til en saltstøtte?

 6. Hvad kan vi lære af Lots hustru?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 13:5-13.

  Hvad kan vi lære af Abraham med hensyn til at løse indbyrdes problemer? (1 Mos. 13:8, 9; Rom. 12:10; Fil. 2:3, 4)

 2. Læs Første Mosebog 18:20-33.

  Hvordan giver Jehovas handlemåde over for Abraham os tillid til at Jehova og Jesus vil dømme retfærdigt? (1 Mos. 18:25, 26; Matt. 25:31-33)

 3. Læs Første Mosebog 19:1-29.

  1. Hvad viser denne bibelske beretning om Guds syn på homoseksualitet? (1 Mos. 19:5, 13; 3 Mos. 20:13)

  2. Hvilken forskel er der på den måde Lot reagerede på, og den måde Abraham reagerede på i forbindelse med Guds anvisninger, og hvad kan vi lære af det? (1 Mos. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Læs Lukas 17:28-32.

  Hvilken indstilling havde Lots hustru til det materielle, og hvordan er det en advarsel til os? (Luk. 12:15; 17:31, 32; Matt. 6:19-21, 25)

 5. Læs Andet Petersbrev 2:6-8.

  Hvordan kan vi efterligne Lots indstilling til den ugudelige verden der omgiver os? (Ez. 9:4; 1 Joh. 2:15-17)

Historie 16

Isak får en god hustru

 1. Hvem er manden og kvinden på billedet?

 2. Hvad gjorde Abraham for at finde en hustru til sin søn, og hvorfor?

 3. Hvordan blev den bøn Abrahams tjener bad, besvaret?

 4. Hvad svarede Rebekka da hun blev spurgt om hun ville gifte sig med Isak?

 5. Hvorfor blev Isak glad igen?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 24:1-67.

  1. Hvilke gode egenskaber viste Rebekka da hun mødte Abrahams tjener ved brønden? (1 Mos. 24:17-20; Ordsp. 31:17, 31)

  2. Hvordan er Abrahams dispositioner for Isak et godt eksempel for kristne i dag? (1 Mos. 24:37, 38; 1 Kor. 7:39; 2 Kor. 6:14)

  3. Hvorfor skal vi, ligesom Isak, bruge tid på at tænke over tingene? (1 Mos. 24:63; Sl. 77:12; Fil. 4:8)

Historie 17

Tvillinger — men forskellige

 1. Hvem var Esau og Jakob, og hvordan var de forskellige?

 2. Hvor mange år var Esau og Jakob da deres bedstefar Abraham døde?

 3. Hvordan gjorde Esau sin far og mor kede af det?

 4. Hvorfor blev Esau meget vred på sin bror, Jakob?

 5. Hvad sagde Isak til sin søn Jakob at han skulle gøre?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 25:5-11, 20-34.

  1. Hvad profeterede Jehova angående Rebekkas to sønner? (1 Mos. 25:23)

  2. Hvilken forskel var der på Jakobs og Esaus indstilling til førstefødselsretten? (1 Mos. 25:31-34)

 2. Læs Første Mosebog 26:34, 35; 27:1-46; og 28:1-5.

  1. Hvordan blev Esaus mangel på værdsættelse af åndelige værdier tydelig? (1 Mos. 26:34, 35; 27:46)

  2. Hvilket påbud gav Isak til Jakob for at han kunne få Guds velsignelse? (1 Mos. 28:1-4)

 3. Læs Hebræerbrevet 12:16, 17.

  Hvad viser Esaus eksempel med hensyn til resultatet af at lade hånt om det der er helligt?

Historie 18

Jakob rejser til Karan

 1. Hvem er den unge pige på billedet, og hvad gjorde Jakob for hende?

 2. Hvad ville Jakob gerne gøre for at få Rakel til kone?

 3. Hvad gjorde Laban da Jakob skulle giftes med Rakel?

 4. Hvad gik Jakob med til for at få Rakel som kone?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 29:1-30.

  1. Hvoraf fremgår det at Jakob var hæderlig selvom Laban narrede ham, og hvad kan vi lære af det? (1 Mos. 25:27; 29:26-28; Matt. 5:37)

  2. Hvordan viser Jakobs eksempel forskellen på kærlighed og forelskelse? (1 Mos. 29:18, 20, 30; Højs. 8:6)

  3. Hvilke fire kvinder blev en del af Jakobs husstand og fødte ham senere sønner? (1 Mos. 29:23, 24, 28, 29)

Historie 19

Jakobs store familie

 1. Hvad hed de seks sønner som Jakob fik med sin første kone, Lea?

 2. Hvilke to sønner fik Leas tjenestepige Zilpa med Jakob?

 3. Hvad hed de to sønner som Rakels tjenestepige Bilha fødte Jakob?

 4. Hvad hed Rakels to sønner, og hvad skete der da den yngste søn blev født?

 5. Hvor mange sønner fik Jakob i alt, og hvem nedstammer fra dem? (Se billedet).

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 29:32-35 og 30:1-26.

  Hvad blev hebraiske drenge i fortiden ofte opkaldt efter, som i tilfældet med Jakobs 12 sønner?

 2. Læs Første Mosebog 35:16-19 og 37:35.

  Hvordan ved vi at Jakob havde flere døtre end Dina, selvom hun er den eneste der er navngivet i Bibelen? (1 Mos. 37:34, 35)

Historie 20

Dina kommer galt af sted

 1. Hvorfor ønskede Abraham og Isak ikke at deres børn skulle gifte sig med nogen fra Kana’an?

 2. Kunne Jakob lide at Dina kom sammen med de kana’anæiske piger?

 3. Hvem er den mand på billedet der kigger på Dina, og hvad ondt gjorde han?

 4. Hvad gjorde Dinas brødre Simeon og Levi da de hørte hvad der var sket?

 5. Syntes Jakob om det Simeon og Levi havde gjort?

 6. Hvordan begyndte alle problemerne i familien?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 34:1-31.

  1. Var det kun en enkelt gang Dina besøgte de kana’anæiske døtre? Forklar. (1 Mos. 34:1)

  2. Hvorfor bar Dina selv en del af skylden for at have mistet sin jomfruelighed? (Gal. 6:7)

  3. Hvordan kan unge i dag vise at de har lært af Dinas advarende eksempel? (Ordsp. 13:20; 1 Kor. 15:33; 1 Joh. 5:19)

Historie 21

Josef hades af sine brødre

 1. Hvorfor var Josefs brødre misundelige på ham, og hvad gjorde de?

 2. Hvad ville Josefs brødre gøre ved ham, men hvad siger Ruben?

 3. Hvad sker der da ismaelitiske købmænd kommer forbi?

 4. Hvad gør Josefs brødre for at deres far skal tro at Josef er død?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 37:1-35.

  1. Hvordan kan kristne efterligne Josefs eksempel ved at fortælle menigheden om det hvis en har begået en alvorlig overtrædelse? (1 Mos. 37:2; 3 Mos. 5:1; 1 Kor. 1:11)

  2. Hvorfor svigtede Josefs brødre ham? (1 Mos. 37:11, 18; Ordsp. 27:4; Jak. 3:14-16)

  3. Hvad gjorde Jakob som er normalt når man sørger? (1 Mos. 37:35)

Historie 22

Josef sættes i fængsel

 1. Hvor gammel er Josef da han kommer til Ægypten, og hvad sker der med ham der?

 2. Hvorfor kommer Josef i fængsel?

 3. Hvilket ansvar får Josef i fængselet?

 4. Hvad gør Josef i fængselet for Faraos mundskænk og bager?

 5. Hvad sker der efter at mundskænken kommer ud af fængselet?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 39:1-23.

  Selvom der på Josefs tid ikke var en skreven lov fra Gud der forbød utugt, hvad tvang så Josef til at flygte fra Potifars hustru? (1 Mos. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Læs Første Mosebog 40:1-23.

  1. Beskriv kort mundskænkens drøm og dens tydning som Jehova åbenbarede for Josef. (1 Mos. 40:9-13)

  2. Hvilken drøm havde bageren, og hvad betød den? (1 Mos. 40:16-19)

  3. Hvordan har den trofaste og kloge trælleskare i vor tid efterlignet Josefs indstilling? (1 Mos. 40:8; Sl. 36:9; Joh. 17:17; Apg. 17:2, 3)

  4. Hvordan er Første Mosebog 40:20 med til at kaste lys over hvordan kristne ser på det at fejre fødselsdag? (Præd. 7:1; Mark. 6:21-28)

Historie 23

Faraos drømme

 1. Hvad sker der en nat for Farao?

 2. Hvorfor husker mundskænken endelig Josef?

 3. Hvilke to drømme har Farao som du kan se på billedet?

 4. Hvad siger Josef at drømmene betyder?

 5. Hvordan bliver Josef næst efter Farao den største mand i Ægypten?

 6. Hvorfor kommer Josefs brødre til Ægypten, og hvorfor kan de ikke genkende ham?

 7. Hvilke drømme husker Josef, og hvad hjælper det ham til at forstå?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 41:1-57.

  1. Hvordan henledte Josef opmærksomheden på Jehova, og hvordan kan kristne efterligne Josefs eksempel? (1 Mos. 41:16, 25, 28; Matt. 5:16; 1 Pet. 2:12)

  2. Hvordan udgør årene med overflod i Ægypten efterfulgt af årene med hungersnød en parallel til den åndelige tilstand som Jehovas folk befinder sig i, og den som kristenheden befinder sig i? (1 Mos. 41:29, 30; Amos 8:11, 12)

 2. Læs Første Mosebog 42:1-8 og 50:20.

  Hvis det er skik og brug i et land at bøje sig for en person som et udtryk for ære og respekt for hans stilling, er det så forkert af dem der tilbeder Jehova, at udføre en sådan handling? (1 Mos. 42:6)

Historie 24

Josef prøver sine brødre

 1. Hvorfor beskylder Josef sine brødre for at være spioner?

 2. Hvorfor lader Jakob sin yngste søn, Benjamin, tage til Ægypten?

 3. Hvordan kommer Josefs sølvbæger i Benjamins sæk?

 4. Hvad tilbyder Juda at gøre for at Benjamin kan komme med hjem?

 5. Hvordan har Josefs brødre forbedret sig?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 42:9-38.

  Hvorfor er Josefs ord i Første Mosebog 42:18 en god påmindelse til dem der har et ansvar i Jehovas organisation i dag? (Neh. 5:15; 2 Kor. 7:1, 2)

 2. Læs Første Mosebog 43:1-34.

  1. Selvom Ruben var den førstefødte, hvoraf fremgår det så at det var Juda der blev talsmand for sine brødre? (1 Mos. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Krøn. 5:2)

  2. Hvordan prøvede Josef øjensynlig sine brødre, og hvorfor? (1 Mos. 43:33, 34)

 3. Læs Første Mosebog 44:1-34.

  1. Hvilken list brugte Josef for at skjule sin identitet over for sine brødre? (1 Mos. 44:5, 15; 3 Mos. 19:26)

  2. Hvordan viste brødrene at den misundelige indstilling de før havde til hinanden, nu var borte? (1 Mos. 44:13, 33, 34)

Historie 25

Familien flytter til Ægypten

 1. Hvad sker der da Josef fortæller sine brødre hvem han er?

 2. Hvad forklarer Josef venligt for sine brødre?

 3. Hvad siger Farao da han hører om Josefs brødre?

 4. Hvor stor var Jakobs familie da de alle flyttede til Ægypten?

 5. Hvad blev Jakobs efterkommere kaldt, og hvorfor?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Mosebog 45:1-28.

  Hvordan viser den bibelske beretning om Josef at Jehova kan vende noget der havde til formål at skade hans tjenere, til noget godt? (1 Mos. 45:5-8; Es. 8:10; Fil. 1:12-14)

 2. Læs Første Mosebog 46:1-27.

  Hvilken forsikring giver Jehova Jakob da han er på vej til Ægypten? (1 Mos. 46:1-4, fdn.)

Historie 26

Jobs trofasthed mod Gud

 1. Hvem var Job?

 2. Hvad prøvede Satan at gøre, og lykkedes det?

 3. Hvad gav Jehova Satan lov til, og hvorfor?

 4. Hvorfor sagde Jobs hustru til sin mand at han skulle ’forbande Gud og dø’? (Se billedet).

 5. Hvordan velsignede Jehova Job, som du kan se på det andet billede, og hvorfor?

 6. Hvilke velsignelser vil vi få hvis vi ligesom Job er trofaste mod Jehova?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Job 1:1-22.

  Hvordan kan kristne i dag efterligne Job? (Job 1:1; Fil. 2:15; 2 Pet. 3:14)

 2. Læs Job 2:1-13.

  På hvilke vidt forskellige måder reagerede Job og hans hustru på Satans angreb? (Job 2:9, 10; Ordsp. 19:3; Mika 7:7; Mal. 3:14)

 3. Læs Job 42:10-17.

  1. Hvilke ligheder er der mellem den velsignelse Job fik, og den som Jesus fik, fordi de forblev loyale? (Job 42:12; Fil. 2:9-11)

  2. Hvordan kan vi blive opmuntrede over de velsignelser som Job modtog fordi han var loyal over for Gud? (Job 42:10, 12; Hebr. 6:10; Jak. 1:2-4, 12; 5:11)

Historie 27

En ond konge i Ægypten

 1. Hvem er manden med pisken på billedet, og hvem slår han?

 2. Hvad skete der med israelitterne efter at Josef var død?

 3. Hvorfor blev ægypterne bange for israelitterne?

 4. Hvad sagde Farao til de kvinder som hjalp de israelitiske mødre med at føde?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 1:6-22.

  1. Hvordan begyndte Jehova at opfylde sit løfte til Abraham? (2 Mos. 1:7; 1 Mos. 12:2; Apg. 7:17)

  2. Hvordan viste de hebraiske jordemødre respekt for livets hellighed? (2 Mos. 1:17; 1 Mos. 9:6)

  3. Hvordan blev jordemødrene belønnet for deres trofasthed mod Jehova? (2 Mos. 1:20, 21; Ordsp. 19:17)

  4. Hvordan har Satan forsøgt at modarbejde Jehovas hensigt angående Abrahams lovede afkom? (2 Mos. 1:22; Matt. 2:16)

Historie 28

Hvordan Moses blev reddet

 1. Hvem er det lille barn på billedet, og hvem er damen som han holder i fingeren?

 2. Hvad gjorde Moses’ mor for at Moses ikke skulle blive slået ihjel?

 3. Hvem er den lille pige på billedet, og hvad gør hun?

 4. Hvad foreslog Mirjam da Faraos datter fandt babyen?

 5. Hvad sagde prinsessen til Moses’ mor?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 2:1-10.

  Hvilken mulighed havde Moses’ mor for at oplære og undervise Moses i hans tidlige barndom, og hvordan er det et eksempel for forældre i dag? (2 Mos. 2:9, 10; 5 Mos. 6:6-9; Ordsp. 22:6; Ef. 6:4; 2 Tim. 3:15)

Historie 29

Hvorfor Moses flygtede

 1. Hvor voksede Moses op, og hvad ved vi om hans forældre?

 2. Hvad gjorde Moses da han var 40 år?

 3. Hvad sagde Moses til en israelitisk mand der var oppe at slås, og hvad svarede manden ham?

 4. Hvorfor flygtede Moses fra Ægypten?

 5. Hvor flygtede Moses hen, og hvem traf han?

 6. Hvad lavede Moses i de næste 40 år?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 2:11-25.

  Hvordan viste Moses sin loyalitet mod Jehova og mod hans folk, selvom han i mange år var blevet oplært i ægypternes visdom? (2 Mos. 2:11, 12; Hebr. 11:24)

 2. Læs Apostelgerninger 7:22-29.

  Hvad kan vi lære af Moses’ forsøg på selv at ville redde Israel fra ægyptisk undertrykkelse? (Apg. 7:23-25; 1 Pet. 5:6, 10)

Historie 30

Den brændende tornebusk

 1. Hvad hedder det bjerg man kan se på billedet?

 2. Fortæl om det usædvanlige som Moses så da han kom til bjerget med sine får.

 3. Hvad sagde en stemme fra den brændende busk, og hvem var det der talte?

 4. Hvad svarede Moses da Gud sagde til ham at han skulle føre israelitterne ud af Ægypten?

 5. Hvad sagde Gud at Moses skulle sige hvis israelitterne spurgte hvem der havde sendt ham?

 6. Hvordan kunne Moses bevise at det var Gud der havde sendt ham?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 3:1-22.

  Hvordan giver Moses’ oplevelser os tillid til at Jehova vil hjælpe os, også selvom vi ikke føler os kvalificerede til at løse en teokratisk opgave? (2 Mos. 3:11, 13; 2 Kor. 3:5, 6)

 2. Læs Anden Mosebog 4:1-20.

  1. Hvilken forandring skete der med Moses’ indstilling i de 40 år han var i Midjans land, og hvad kan de der rækker ud efter tjenesteforrettigheder i menigheden, lære af det? (2 Mos. 2:11, 12; 4:10, 13; Mika 6:8; 1 Tim. 3:1, 6, 10)

  2. Hvad kan Moses’ eksempel give os tillid til hvis vi skulle blive tugtet af Jehova gennem hans menighed? (2 Mos. 4:12-14; Sl. 103:14; Hebr. 12:4-11)

Historie 31

Moses og Aron hos Farao

 1. Hvordan reagerede israelitterne på de mirakler som Aron og Moses viste dem?

 2. Hvad sagde Moses og Aron til Farao, og hvad svarede Farao?

 3. Hvad viser billedet at der skete da Aron kastede sin stav ned?

 4. Hvordan gav Jehova Farao en lærestreg, og hvad fik det Farao til?

 5. Hvad skete der da den tiende plage var slut?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 4:27-31 og 5:1-23.

  Hvad mente Farao da han sagde: „Jeg kender overhovedet ikke Jehova“? (2 Mos. 5:2; 1 Sam. 2:12; Rom. 1:21)

 2. Læs Anden Mosebog 6:1-13, 26-30.

  1. På hvilken måde havde Jehova ikke gjort sig kendt for Abraham, Isak og Jakob? (2 Mos. 3:13, 14; 6:3; 1 Mos. 12:8)

  2. Hvordan føles det at vide at Jehova brugte Moses, selvom Moses ikke selv syntes at han var egnet til den opgave han havde fået? (2 Mos. 6:12, 30; Luk. 21:13-15)

 3. Læs Anden Mosebog 7:1-13.

  1. Hvad kan Guds tjenere i dag lære af at Moses og Aron modigt fremholdt Jehovas straffedomme for Farao? (2 Mos. 7:2, 3, 6; Apg. 4:29-31)

  2. Hvordan viste Jehova at han stod langt over Ægyptens guder? (2 Mos. 7:12; 1 Krøn. 29:12)

Historie 32

De 10 plager

 1. Fortæl ud fra billederne om de tre første plager som Jehova sendte over Ægypten.

 2. Hvilken forskel var der mellem de tre første plager og resten af plagerne?

 3. Hvad var den fjerde, femte og sjette plage?

 4. Fortæl om den syvende, ottende og niende plage.

 5. Hvad sagde Jehova at israelitterne skulle gøre før den tiende plage?

 6. Hvad var den tiende plage, og hvad skete der efter den?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 7:19–8:23.

  1. Selvom de ægyptiske magere havde været i stand til at efterligne de to første plager fra Jehova, hvad var de så tvunget til at indrømme efter den tredje plage? (2 Mos. 8:18, 19; Matt. 12:24-28)

  2. Hvordan viste den fjerde plage at Jehova er i stand til at beskytte sit folk, og hvad får det Guds folk til at føle efterhånden som de går den forudsagte „store trængsel“ i møde? (2 Mos. 8:22, 23; Åb. 7:13, 14; 2 Krøn. 16:9)

 2. Læs Anden Mosebog 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; og 10:13-15, 21-23.

  1. Hvilke to grupper blev afsløret af de ti plager, og hvordan kan det påvirke vores syn på disse grupper i dag? (2 Mos. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. Hvordan kan ordene i Anden Mosebog 9:16 være en hjælp til at forstå hvorfor Jehova har tilladt Satans eksistens indtil nu? (Rom. 9:21, 22)

 3. Læs Anden Mosebog 12:21-32.

  Hvordan gjorde påsken det muligt for mange at opnå frelse, og hvad pegede påsken frem til? (2 Mos. 12:21-23; Joh. 1:29; Rom. 5:18, 19, 21; 1 Kor. 5:7)

Historie 33

Over Det Røde Hav

 1. Hvor mange israelitiske mænd, kvinder og børn tog af sted fra Ægypten, og hvem tog med dem?

 2. Hvordan havde Farao det efter at have ladet israelitterne rejse, og hvad gjorde han?

 3. Hvad gjorde Jehova for at forhindre ægypterne i at angribe sit folk?

 4. Hvad skete der da Moses rakte sin stav ud over Det Røde Hav, og hvad gjorde israelitterne?

 5. Hvad skete der da ægypterne stormede ud efter israelitterne i havet?

 6. Hvordan viste israelitterne at de var glade og taknemmelige for at Jehova havde reddet dem?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 12:33-36.

  Hvordan sørgede Jehova for at hans folk fik en slags erstatning for alle de år de havde været ægypternes slaver? (2 Mos. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Læs Anden Mosebog 14:1-31.

  Hvilken virkning har Moses’ ord i Anden Mosebog 14:13, 14 på Guds tjenere i dag efterhånden som Harmagedon nærmer sig? (2 Krøn. 20:17; Sl. 91:8)

 3. Læs Anden Mosebog 15:1-8, 20, 21.

  1. Hvorfor er det på sin plads at Jehovas tjenere synger lovsange til ham? (2 Mos. 15:1, 2; Sl. 105:2, 3; Åb. 15:3, 4)

  2. Hvordan var Mirjam og kvinderne ved Det Røde Hav et eksempel for kristne kvinder i dag med hensyn til at prise Jehova? (2 Mos. 15:20, 21; Sl. 68:11)

Historie 34

En ny slags mad

 1. Hvad er det folk på billedet samler op fra jorden, og hvad kaldes det?

 2. Hvad giver Moses folket besked på i forbindelse med at samle mannaen?

 3. Hvad siger Jehova at folket skal gøre på den sjette dag, og hvorfor?

 4. Hvilket mirakel udretter Jehova når mannaen bliver gemt til den syvende dag?

 5. Hvor længe giver Jehova folket manna at spise?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 16:1-36 og Fjerde Mosebog 11:7-9.

  1. Hvordan fremgår det af Anden Mosebog 16:8 at vi må respektere dem der er teokratisk udnævnt i den kristne menighed? (Hebr. 13:17)

  2. Hvordan blev israelitterne i ørkenen daglig mindet om at de var afhængige af Jehova? (2 Mos. 16:14-16, 35; 5 Mos. 8:2, 3)

  3. Hvilken symbolsk betydning havde mannaen ifølge Jesus, og hvordan kan vi få gavn af „brødet fra himmelen“? (Joh. 6:31-35, 40)

 2. Læs Josua 5:10-12.

  I hvor mange år spise israelitterne manna, hvordan satte det dem på prøve, og hvad kan vi lære af denne beretning? (2 Mos. 16:35; 4 Mos. 11:4-6; 1 Kor. 10:10, 11)

Historie 35

Jehova giver sine love

 1. Hvor slår israelitterne lejr et par måneder efter udgangen af Ægypten?

 2. Hvad siger Jehova at han vil have folket til at gøre, og hvad svarer de?

 3. Hvorfor giver Jehova Moses to stentavler?

 4. Hvilke love gav Jehova israelitterne foruden de ti bud?

 5. Hvilke to bud sagde Jesus var de vigtigste?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; og 31:18.

  Hvordan kan ordene i Anden Mosebog 19:8 hjælpe os til at forstå hvad kristen indvielse indbefatter? (Matt. 16:24; 1 Pet. 4:1-3)

 2. Læs Femte Mosebog 6:4-6; Tredje Mosebog 19:18; og Mattæus 22:36-40.

  Hvordan viser kristne at de har kærlighed til Gud og deres medmennesker? (Mark. 6:34; Apg. 4:20; Rom. 15:2)

Historie 36

Guldkalven

 1. Hvad laver folkene på billedet, og hvorfor?

 2. Hvorfor er Jehova vred, og hvad gør Moses da han ser hvordan folket opfører sig?

 3. Hvad siger Moses at nogle af mændene skal gøre?

 4. Hvad kan vi lære af denne beretning?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 32:1-35.

  1. Hvad viser denne beretning angående Jehovas syn på at blande falsk religion med sand tilbedelse? (2 Mos. 32:4-6, 10; 1 Kor. 10:7, 11)

  2. Hvad må kristne være opmærksomme på i deres valg af underholdning, for eksempel sang og dans? (2 Mos. 32:18, 19; Ef. 5:15, 16; 1 Joh. 2:15-17)

  3. Hvordan var Levis stamme et godt eksempel i at stå op for det der er ret? (2 Mos. 32:25-28; Sl. 18:25)

Historie 37

Et tilbedelsestelt

 1. Hvad kaldes den bygning man ser på billedet, og hvad bruges den til?

 2. Hvorfor sagde Jehova til Moses at teltet skulle laves sådan at det let kunne skilles ad?

 3. Hvad er det for en kiste der står i det lille rum for enden af teltet, og hvad er der i den?

 4. Hvem vælger Jehova til at være ypperstepræst, og hvad er ypperstepræstens opgave?

 5. Hvilke tre ting er der i det største rum i teltet?

 6. Hvilke to ting står i forgården til tabernaklet, og hvad bruges de til?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Mosebog 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; og 28:1.

  Hvad symboliserede keruberne der var oven på „pagtens ark“? (2 Mos. 25:20, 22; 4 Mos. 7:89; 2 Kong. 19:15)

 2. Læs Anden Mosebog 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; og Hebræerbrevet 9:1-5.

  1. Hvorfor understregede Jehova nødvendigheden af at præsterne som tjente ved tabernaklet, bevarede sig fysisk rene, og hvordan bør det påvirke os i dag? (2 Mos. 30:18-21; 40:30, 31; Hebr. 10:22)

  2. Hvordan viser apostelen Paulus at tabernaklet og lovpagten var afskaffet på det tidspunkt han skrev sit brev til de kristne hebræere? (Hebr. 9:1, 9; 10:1)

Historie 38

De 12 spejdere

 1. Hvad særligt synes du der er ved den klase vindruer man kan se på billedet, og hvor kom den fra?

 2. Hvorfor sender Moses 12 spejdere ind i Kana’ans land?

 3. Hvad siger 10 af spejderne til Moses da de kommer tilbage?

 4. Hvordan viser to spejdere at de stoler på Jehova, og hvad hedder de?

 5. Hvorfor er Jehova vred, og hvad siger han til Moses?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Fjerde Mosebog 13:1-33.

  1. Hvem blev udvalgt til at udspejde landet, og hvad havde de rig lejlighed til? (4 Mos. 13:2, 3, 18-20)

  2. Hvorfor havde Josua og Kaleb et anderledes syn på situationen end de andre havde, og hvad kan vi lære af det? (4 Mos. 13:28-30; Matt. 17:20; 2 Kor. 5:7)

 2. Læs Fjerde Mosebog 14:1-38.

  1. Hvilken advarsel om ikke at knurre mod Jehovas jordiske talsmænd kan vi tage ved lære af? (4 Mos. 14:2, 3, 27; Matt. 25:40, 45; 1 Kor. 10:10)

  2. Hvordan viser Fjerde Mosebog 14:24 at Jehova er interesseret i sine tjenere som enkeltpersoner? (1 Kong. 19:18; Ordsp. 15:3)

Historie 39

Arons blomstrende stav

 1. Hvem gør oprør mod Moses’ og Arons ledelse, og hvad siger de til Moses?

 2. Hvad siger Moses at Kora og hans 250 tilhængere skal gøre?

 3. Hvad siger Moses til folket, og hvad sker der så snart han er færdig med at tale?

 4. Hvad sker der med Kora og hans 250 tilhængere?

 5. Hvad gør Arons søn Eleazar med de døde mænds kobberpander, og hvorfor?

 6. Hvorfor får Jehova Arons stav til at blomstre? (Se billedet).

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Fjerde Mosebog 16:1-49.

  1. Hvad gjorde Kora og hans tilhængere, og hvorfor var det en oprørshandling mod Jehova? (4 Mos. 16:9, 10, 18; 3 Mos. 10:1, 2; Ordsp. 11:2)

  2. Hvilken forkert indstilling havde Kora og de 250 „høvdinger i forsamlingen“ opdyrket? (4 Mos. 16:1-3; Ordsp. 15:33; Es. 49:7)

 2. Læs Fjerde Mosebog 17:1-11 og 26:10.

  1. Hvad viste blomstringen af Arons stav, og hvorfor sagde Jehova at den skulle opbevares i arken? (4 Mos. 17:5, 8, 10)

  2. Hvilken vigtig lære kan vi drage af det der skete med Arons stav? (4 Mos. 17:10; Apg. 20:28; Fil. 2:14; Hebr. 13:17)

Historie 40

Moses slår på klippen

 1. Hvordan sørger Jehova for israelitterne mens de er i ørkenen?

 2. Hvad klager israelitterne over mens de er lejret ved Kadesj?

 3. Hvordan skaffer Jehova vand til folket og deres dyr?

 4. Hvem er den mand på billedet der peger på sig selv, og hvorfor gør han det?

 5. Hvorfor er Jehova vred på Moses og Aron, og hvilken straf får de?

 6. Hvad sker der på bjerget Hor, og hvem bliver ypperstepræst for Israel?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Fjerde Mosebog 20:1-13, 22-29 og Femte Mosebog 29:5.

  1. Hvad lærer vi af den måde hvorpå Jehova sørgede for israelitterne i ørkenen? (5 Mos. 29:5; Matt. 6:31; Hebr. 13:5; Jak. 1:17)

  2. Hvordan så Jehova på at Moses og Aron ikke helligede ham over for Israel? (4 Mos. 20:12; 1 Kor. 10:12; Åb. 4:11)

  3. Hvad kan vi lære af Moses’ reaktion på Jehovas tugt? (4 Mos. 12:3; 20:12, 27, 28; 5 Mos. 32:4; Hebr. 12:7-11)

Historie 41

Kobberslangen

 1. Hvad er det der på billedet er snoet rundt om pælen, og hvorfor har Jehova sagt at Moses skulle hænge den der?

 2. Hvad viser at israelitterne ikke er taknemmelige for det Jehova har gjort for dem?

 3. Hvad beder folket Moses om at gøre efter at Jehova har sendt giftslanger for at straffe dem?

 4. Hvorfor siger Jehova at Moses skal lave en kobberslange?

 5. Hvad kan vi lære af denne beretning?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Fjerde Mosebog 21:4-9.

  1. Hvordan er Israels klagen over det Jehova Gud havde fremskaffet, en advarsel for os i dag? (4 Mos. 21:5, 6; Rom. 2:4)

  2. Hvordan brugte israelitterne flere hundrede år senere kobberslangen, og hvad gjorde kong Ezekias ved den? (4 Mos. 21:9; 2 Kong. 18:1-4)

 2. Læs Johannes 3:14, 15.

  Hvorfor var kobberslangen der hang på pælen, et godt billede på Jesu pælfæstelse? (Gal. 3:13; 1 Pet. 2:24)

Historie 42

Det talende æsel

 1. Hvem er Balak, og hvorfor sender han bud efter Bileam?

 2. Hvorfor lægger Bileams æsel sig på vejen?

 3. Hvad hører Bileam æselet sige?

 4. Hvad siger en engel til Bileam?

 5. Hvad sker der da Bileam prøver at forbande Israel?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Fjerde Mosebog 21:21-35.

  Hvorfor slog israelitterne amoritterkongen Sihon samt Basans konge Og? (4 Mos. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Læs Fjerde Mosebog 22:1-40.

  Hvad var Bileams motiv til at ville forbande Israel, og hvad kan vi lære af det? (4 Mos. 22:16, 17; Ordsp. 6:16, 18; 2 Pet. 2:15; Jud. 11)

 3. Læs Fjerde Mosebog 23:1-30.

  Selvom Bileam talte som om han tilbad Jehova, hvordan viste hans gerninger så at det ikke var tilfældet? (4 Mos. 23:3, 11-14; 1 Sam. 15:22)

 4. Læs Fjerde Mosebog 24:1-25.

  Hvordan kan denne beretning styrke vores tro på at Guds hensigt vil blive gennemført? (4 Mos. 24:10; Es. 54:17)

Historie 43

Josua bliver leder

 1. Hvem er de to mænd på billedet der står sammen med Moses?

 2. Hvad siger Jehova til Josua?

 3. Hvorfor går Moses op på toppen af bjerget Nebo, og hvad siger Jehova til ham?

 4. Hvor gammel er Moses da han dør?

 5. Hvorfor er folket kede af det, men hvorfor har de også grund til at være glade?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Fjerde Mosebog 27:12-23.

  Hvilken stor opgave fik Josua af Jehova, og hvordan kan man se at Jehova tager sig af sit folk i dag? (4 Mos. 27:15-19; Apg. 20:28; Hebr. 13:7)

 2. Læs Femte Mosebog 3:23-29.

  Hvorfor tillod Jehova ikke Moses og Aron at rejse ind i det forjættede land, og hvad kan vi lære af det? (5 Mos. 3:25-27; 4 Mos. 20:12, 13)

 3. Læs Femte Mosebog 31:1-8, 14-23.

  Hvordan kan man ud fra de sidste ord som Moses talte til Israel, se at han ydmygt tog imod tugten fra Jehova? (5 Mos. 31:6-8, 23)

 4. Læs Femte Mosebog 32:45-52.

  Hvordan skulle Jehovas ord berøre vores liv? (5 Mos. 32:47; 3 Mos. 18:5; Hebr. 4:12)

 5. Læs Femte Mosebog 34:1-12.

  Selvom Moses aldrig så Jehova rent bogstaveligt, hvad viser Femte Mosebog 34:10 da alligevel om hans forhold til Jehova? (2 Mos. 33:11, 20; 4 Mos. 12:8)

Historie 44

Rahab skjuler spejderne

 1. Hvor bor Rahab?

 2. Hvem er de to mænd på billedet, og hvorfor er de i Jeriko?

 3. Hvad befaler kongen af Jeriko Rahab at gøre, og hvilket svar giver hun?

 4. Hvordan hjælper Rahab de to mænd, og hvad beder hun dem om?

 5. Hvad lover de to spejdere Rahab?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Josua 2:1-24.

  Hvordan blev Jehovas løfte i Anden Mosebog 23:28 opfyldt da israelitterne gik imod Jeriko? (Jos. 2:9-11)

 2. Læs Hebræerbrevet 11:31.

  Hvordan viser eksemplet med Rahab vigtigheden af at have tro? (Rom. 1:17; Hebr. 10:39; Jak. 2:25)

Historie 45

Over Jordanfloden

 1. Hvilket mirakel udfører Jehova så israelitterne kan gå over Jordanfloden?

 2. Hvordan må israelitterne udvise tro for at kunne gå over Jordanfloden?

 3. Hvorfor siger Jehova at Josua skal samle 12 sten fra floden?

 4. Hvad sker der så snart præsterne er steget op fra Jordanfloden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Josua 3:1-17.

  1. Som vist i denne beretning, hvad er så nødvendigt for at vi kan få Jehovas hjælp og velsignelse? (Jos. 3:13, 15; Ordsp. 3:5; Jak. 2:22, 26)

  2. Hvad var der sket med Jordanfloden da israelitterne krydsede den for at komme ind i det forjættede land, og hvordan ophøjede det Jehovas navn? (Jos. 3:15; 4:18; Sl. 66:5-7)

 2. Læs Josua 4:1-18.

  Hvilket formål tjente de 12 sten som var blevet taget op fra Jordanfloden og anbragt ved Gilgal? (Jos. 4:4-7)

Historie 46

Jerikos mure

 1. Hvad siger Jehova at krigerne og præsterne skal gøre i seks dage?

 2. Hvad skal mændene gøre på den syvende dag?

 3. Hvad viser billedet at der er ved at ske med Jerikos mure?

 4. Hvorfor hænger der en rød snor fra vinduet?

 5. Hvad fortæller Josua at krigerne skal gøre ved byen og dens indbyggere, men hvad med sølvet, guldet, kobberet og jernet?

 6. Hvad får de to spejdere besked på at gøre?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Josua 6:1-25.

  1. Hvordan kan israelitternes march omkring Jeriko på den syvende dag sammenlignes med det forkyndelsesarbejde som Jehovas Vidner udfører her i de sidste dage? (Jos. 6:15, 16; Es. 60:22; Matt. 24:14; 1 Kor. 9:16)

  2. Hvordan blev profetien fra Josua 6:26 opfyldt omkring 500 år senere, og hvad fortæller det os angående Jehovas ord? (1 Kong. 16:34; Es. 55:11)

Historie 47

En tyv i Israel

 1. Hvem er den mand som på billedet er i gang med at grave nogle kostbare ting ned fra Jeriko, og hvem er det der hjælper ham?

 2. Hvorfor er det som Akan og hans familie gør, så alvorligt?

 3. Hvad svarer Jehova da Josua spørger om hvorfor israelitterne blev slået i slaget mod Aj?

 4. Hvad sker der med Akan og hans familie da de bliver ført frem for Josua?

 5. Hvad kan vi lære af den straf Akan fik?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Josua 7:1-26.

  1. Hvad fortæller Josuas bønner om det forhold han havde til sin Skaber? (Jos. 7:7-9; Sl. 119:145; 1 Joh. 5:14)

  2. Hvad viser eksemplet med Akan, og hvordan er det en advarsel for os? (Jos. 7:11, 14, 15; Ordsp. 15:3; 1 Tim. 5:24; Hebr. 4:13)

 2. Læs Josua 8:1-29.

  Hvilket ansvar har vi hver især over for den kristne menighed i dag? (Jos. 7:13; 3 Mos. 5:1; Ordsp. 28:13)

Historie 48

De kloge gibeonitter

 1. Hvordan kan man se at indbyggerne i Gibeon ikke er som kana’anæerne i de andre nærliggende byer?

 2. Hvad viser billedet at gibeonitterne gør, og hvorfor gør de det?

 3. Hvad lover Josua og Israels ledende mænd gibeonitterne, men hvad finder de ud af tre dage efter?

 4. Hvad sker der da kongerne fra andre byer hører at gibeonitterne har sluttet fred med Israel?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Josua 9:1-27.

  1. Hvilke af Jehovas egenskaber kom til udtryk ved at han skånede gibeonitterne selvom han havde pålagt israelitterne at de „skulle tilintetgøre alle landets indbyggere“? (Jos. 9:22, 24; Matt. 9:13; Apg.10:34, 35; 2 Pet. 3:9)

  2. Hvordan er det at Josua holdt sit løfte til gibeonitterne et godt eksempel for kristne i dag? (Jos. 9:18, 19; Matt. 5:37; Ef. 4:25)

 2. Læs Josua 10:1-5.

  Hvordan efterligner den store skare i dag gibeonitterne, og hvad bliver de derfor genstand for? (Jos.10:4; Zak. 8:23; Matt. 25:35-40; Åb. 12:17)

Historie 49

Solen står stille

 1. Hvad er det Josua siger (se billedet), og hvorfor siger han det?

 2. Hvordan hjælper Jehova Josua og hans krigere?

 3. Hvor mange fjendtlige konger besejrer Josua, og hvor lang tid tager det?

 4. Hvorfor opdeler Josua Kana’ans land?

 5. Hvor gammel er Josua da han dør, og hvad sker der med folket efter hans død?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Josua 10:6-15.

  Når vi ved at Jehova lod solen og månen stå stille for israelitterne, hvilken tillid giver det da os i dag? (Jos. 10:8, 10, 12, 13; Sl. 18:3; Ordsp. 18:10)

 2. Læs Josua 12:7-24.

  Hvem var det i virkeligheden der besejrede de 31 kana’anæiske konger, og hvorfor er det af betydning for os i dag? (Jos. 12:7; 24:11-13; 5 Mos. 31:8; Luk. 21:9, 25-28)

 3. Læs Josua 14:1-5.

  Hvordan blev landet fordelt mellem Israels stammer, og hvad viser det angående Paradiset? (Jos. 14:2; Es. 65:21; Ez. 47:21-23; 1 Kor. 14:33)

 4. Læs Dommerbogen 2:8-13.

  Hvem er ligesom Josua i dag et værn mod frafald? (Dom. 2:8, 10, 11; Matt. 24:45-47; 2 Thess. 2:3-6; Tit. 1:7-9; Åb. 1:1; 2:1, 2)

Historie 50

To tapre kvinder

 1. Hvem er dommerne, og hvad hed den første dommer?

 2. Hvilken særlig forret har Debora fået, og hvad går den ud på?

 3. Hvilket budskab fra Jehova har Debora til dommeren Barak da Israel bliver truet af kong Jabin og hans hærfører Sisera, og hvem siger hun vil få æren?

 4. Hvordan viser Jael at hun er tapper?

 5. Hvad sker der efter kong Jabins død?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Dommerbogen 2:14-22.

  Hvordan bragte israelitterne Jehovas vrede over sig selv, og hvad kan vi lære af det? (Dom. 2:20; Ordsp. 3:1, 2; Ez. 18:21-23)

 2. Læs Dommerbogen 4:1-24.

  Hvad kan kristne kvinder i dag lære af Deboras og Jaels tro og mod? (Dom. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Ordsp. 31:30; 1 Kor.16:13)

 3. Læs Dommerbogen 5:1-31.

  Hvordan kan Baraks og Deboras sejrssang anvendes som en bøn i forbindelse med den kommende krig ved Harmagedon? (Dom. 5:3, 31; 1 Krøn. 16:8-10; Åb. 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Historie 51

Rut og No’omi

 1. Hvorfor kommer No’omi til at bo i Moabs land?

 2. Hvem er Rut og Orpa?

 3. Hvordan reagerer Rut, og hvordan reagerer Orpa da No’omi siger at de skal rejse tilbage til deres eget folk?

 4. Hvem er Boaz, og hvordan hjælper han Rut og No’omi?

 5. Hvad hedder det barn som Boaz og Rut får, og hvorfor er det godt at huske ham?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Rut 1:1-17.

  1. Hvordan udtrykker Rut på en smuk måde sin loyale hengivenhed? (Rut 1:16, 17)

  2. Hvordan kan Ruts indstilling sammenlignes med den de „andre får“ har over for de salvede på jorden i dag? (Joh. 10:16; Zak. 8:23)

 2. Læs Rut 2:1-23.

  Hvordan er Rut et godt eksempel for unge kvinder i dag? (Rut 2:17, 18; Ordsp. 23:22; 31:15)

 3. Læs Rut 3:5-13.

  1. Hvordan betragtede Boaz Ruts villighed til at gifte sig med ham i stedet for en yngre mand?

  2. Hvad lærer Ruts indstilling os om loyal hengivenhed? (Rut 3:10; 1 Kor. 13:4, 5)

 4. Læs Rut 4:7-17.

  Hvordan kan kristne mænd i vor tid efterligne Boaz? (Rut 4:9, 10; 1 Tim. 3:1, 12, 13; 5:8)

Historie 52

Gideon og hans 300 mænd

 1. Hvordan og af hvilken grund er israelitterne kommet i nød?

 2. Hvorfor siger Jehova at Gideon har for mange mænd i sin hær?

 3. Hvor mange mænd er der tilbage efter at Gideon har sagt at de der er bange, skal rejse hjem?

 4. Fortæl ud fra billedet hvordan Jehova sørger for at Gideons hær kommer helt ned på 300 mænd?

 5. Hvordan inddeler Gideon sine 300 mænd, og hvordan vinder Israel kampen?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Dommerbogen 6:36-40.

  1. Hvordan sikrede Gideon sig at han kendte Jehovas vilje?

  2. Hvordan kan vi i dag finde ud af hvad Jehovas vilje er? (Ordsp. 2:3-6; Matt. 7:7-11; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Læs Dommerbogen 7:1-25.

  1. Hvad kan vi lære af de 300 mænd som forblev årvågne i modsætning til dem der viste ligegyldighed? (Dom. 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Ef. 5:15-17)

  2. Hvordan kan vi ligesom de 300 mænd der tog ved lære af Gideon ved at iagttage ham, tage ved lære af den større Gideon, Jesus Kristus? (Dom. 7:17; Matt. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pet. 2:21)

  3. Hvordan hjælper Dommerbogen 7:21 os til at være tilfredse med at udføre en hvilken som helst opgave vi måtte blive tildelt inden for Jehovas organisation? (1 Kor. 4:2; 12:14-18; Jak. 4:10)

 3. Læs Dommerbogen 8:1-3.

  Hvis vi har en uoverensstemmelse med en broder eller en søster, hvordan kan den måde Gideon bilagde uoverensstemmelsen med efraimitterne på, da hjælpe os? (Ordsp. 15:1; Matt. 5:23, 24; Luk. 9:48)

Historie 53

Jeftas løfte

 1. Hvem er Jefta, og på hvilket tidspunkt levede han?

 2. Hvilket løfte giver Jefta til Jehova?

 3. Hvorfor bliver Jefta ked af det da han vender hjem fra sejren over ammonitterne?

 4. Hvad siger Jeftas datter da hun finder ud af hvad hendes far har lovet?

 5. Hvorfor elsker folket Jeftas datter?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Dommerbogen 10:6-18.

  Hvordan kan Israels troløshed mod Jehova være et advarende eksempel for os? (Dom. 10:6, 15, 16; Rom. 15:4; Åb. 2:10)

 2. Læs Dommerbogen 11:1-11, 29-40.

  1. Hvordan ved vi at det at Jefta bragte sin datter „som et brændoffer“, ikke betød at han ofrede hende ved at brænde hende i ild? (Dom. 11:31; 3 Mos. 16:24; 5 Mos. 18:10, 12)

  2. På hvilken måde ofrede Jefta sin datter som et brændoffer?

  3. Hvad kan vi lære af Jeftas indstilling med hensyn til at holde det løfte han havde givet Jehova? (Dom. 11:35, 39; Præd. 5:4, 5; Matt. 16:24)

  4. Hvordan er Jeftas datter et godt eksempel for unge kristne i at stræbe efter heltidstjenesten? (Dom. 11:36; Matt. 6:33; Fil. 3:8)

Historie 54

Den stærkeste mand

 1. Hvad hedder den stærkeste mand der nogen sinde har levet, og hvem gav ham hans kræfter?

 2. Som du kan se på billedet, hvad gjorde Samson så engang ved en stor løve?

 3. Hvad er det for en hemmelighed Samson fortæller Dalila på billedet, og hvordan fører det til at han bliver taget til fange af filistrene?

 4. Hvordan bliver Samson skyld i at 3000 filistre mister livet den dag han selv dør?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Dommerbogen 13:1-14.

  Hvordan er Manoa og hans hustru et godt eksempel på hvordan forældre kan opdrage deres børn? (Dom. 13:8; Sl. 127:3; Ef. 6:4)

 2. Læs Dommerbogen 14:5-9 og 15:9-16.

  1. Hvad viser det om Guds ånds virke at Samson dræbte en løve, sprængte nye reb der var bundet om ham, og brugte en æselkæbe til at dræbe 1000 mænd med?

  2. Hvordan hjælper den hellige ånd os i dag? (Dom. 14:6; 15:14; Zak. 4:6; Apg. 4:31)

 3. Læs Dommerbogen 16:18-31.

  Hvilken indflydelse havde dårlige venner på Samson, og hvad kan vi lære af det? (Dom. 16:18, 19; 1 Kor. 15:33)

Historie 55

En lille dreng tjener Gud

 1. Hvad hedder den lille dreng som man kan se på billedet, og hvem er de andre?

 2. Hvilken bøn beder Hanna en dag da hun besøger tabernaklet, og hvad svarer Jehova hende?

 3. Hvor gammel er Samuel da han bliver overgivet til at tjene ved Jehovas telt, og hvad laver hans mor hvert år til ham?

 4. Hvad hedder Elis sønner, og hvordan opfører de sig?

 5. Hvordan kalder Jehova på Samuel, og hvad fortæller Jehova ham?

 6. Hvad laver Samuel da han bliver voksen, og hvad sker der da han er blevet gammel?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Samuelsbog 1:1-28.

  1. Hvordan er Elkana et godt eksempel for familieoverhoveder i at føre an i tilbedelsen af Jehova? (1 Sam. 1:3, 21; Matt. 6:33; Fil. 1:10)

  2. Hvad kan vi lære af den måde Hanna klarede et svært problem på? (1 Sam. 1:10, 11; Sl. 55:22; Rom. 12:12)

 2. Læs Første Samuelsbog 2:11-36.

  Hvoraf fremgår det at Eli ærede sine sønner mere end Jehova, og hvordan kan det tjene som en advarsel for os? (1 Sam. 2:22-24, 27, 29; 5 Mos. 21:18-21; Matt. 10:36, 37)

 3. Læs Første Samuelsbog 4:16-18.

  Hvilket firdobbelt budskab får Eli fra slagmarken, og hvordan påvirker det ham?

 4. Læs Første Samuelsbog 8:4-9.

  Hvordan krænkede israelitterne i høj grad Jehova, og hvordan kan vi i dag loyalt støtte hans rige? (1 Sam. 8:5, 7; Joh. 17:16; Jak. 4:4)

Historie 56

Saul — Israels første konge

 1. Hvad er det man på billedet ser Samuel gøre, og hvorfor gør han det?

 2. Hvorfor kan Jehova godt lide Saul, og hvordan er Saul?

 3. Hvad hedder Sauls søn, og hvad laver sønnen?

 4. Hvorfor bringer Saul et offer i stedet for at vente på at Samuel gør det?

 5. Hvad kan vi lære af beretningen om Saul?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Samuelsbog 9:15-21 og 10:17-27.

  Hvordan hjalp Sauls beskedne indstilling ham til at undgå at handle overilet da nogle mænd talte vanærende om ham? (1 Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Ordsp. 17:27)

 2. Læs Første Samuelsbog 13:5-14.

  Hvilken synd begik Saul ved Gilgal? (1 Sam. 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Læs Første Samuelsbog 15:1-35.

  1. Hvilken alvorlig synd begik Saul i forbindelse med Amaleks konge, Agag? (1 Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Hvordan forsøgte Saul at retfærdiggøre sine handlinger og give andre skylden? (1 Sam. 15:24)

  3. Hvilken advarsel kan vi i dag tage ved lære af når vi bliver retledt? (1 Sam. 15:19-21; Sl. 141:5; Ordsp. 9:8, 9; 11:2)

Historie 57

Gud udvælger David

 1. Hvad hedder den dreng man kan se på billedet, og hvordan ved vi at han er modig?

 2. Hvor bor David, og hvad hedder hans far og hans farfar?

 3. Hvorfor siger Jehova til Samuel at han skal tage til Isajs hus i Betlehem?

 4. Hvad sker der da Isaj fører syv af sine sønner ud til Samuel?

 5. Hvad siger Jehova til Samuel da David bliver ført ind?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Samuelsbog 17:34, 35.

  Hvordan fremhæver disse begivenheder Davids mod og tillid til Jehova? (1 Sam. 17:37)

 2. Læs Første Samuelsbog 16:1-14.

  1. Hvordan kan ordene i Første Samuelsbog 16:7 hjælpe os til ikke at være partiske og forudindtagede på grund af et menneskes udseende? (Apg. 10:34, 35; 1 Tim. 2:4)

  2. Hvordan viser eksemplet med Saul at det tomrum der opstår når Jehova fjerner sin ånd fra nogen, kan blive fyldt med en ond ånd eller en indre trang til at handle forkert? (1 Sam. 16:14; Matt. 12:43-45; Gal. 5:16)

Historie 58

David og Goliat

 1. Hvordan udfordrer Goliat Israels hær?

 2. Hvor stor er Goliat, og hvilken belønning lover kong Saul at give til den mand der dræber Goliat?

 3. Da Saul siger at David kun er en dreng og derfor ikke kan kæmpe imod Goliat, hvad svarer David så?

 4. Hvordan kan man se at David stoler på Jehova ved den måde han svarer Goliat på?

 5. Kan du se på billedet hvad det er David bruger til at dræbe Goliat med? Hvad sker der bagefter med filistrene?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Samuelsbog 17:1-54.

  1. Hvad var hemmeligheden bag Davids frygtløshed, og hvordan kan vi efterligne hans mod? (1 Sam. 17:37, 45; Ef. 6:10, 11)

  2. Hvorfor må kristne undgå spil og adspredelser der fremmer en konkurrenceånd der ligner den Goliat havde? (1 Sam. 17:8; Gal. 5:26; 1 Tim. 4:8)

  3. Hvordan vidner Davids ord om at han havde tro på at Jehova ville hjælpe ham? (1 Sam. 17:45-47; 2 Krøn. 20:15)

  4. Hvoraf ses det at beretningen ikke kun handler om kampen mellem to hære, men om kampen mellem falske guder og den sande Gud, Jehova? (1 Sam. 17:43, 46, 47)

  5. Hvordan efterligner den salvede rest Davids eksempel i at have tillid til Jehova? (1 Sam. 17:37; Jer. 1:17-19; Åb. 12:17)

Historie 59

Hvorfor David må flygte

 1. Hvorfor er Saul misundelig på David, men hvad føler Sauls søn Jonatan for David?

 2. Hvad sker der en dag mens David spiller på harpe for Saul?

 3. Hvad siger Saul at David først må gøre før han kan gifte sig med Sauls datter Mikal, og hvorfor siger Saul det?

 4. En dag da David spiller på harpe for Saul, hvad sker der så for tredje gang, som billedet viser?

 5. Hvordan er Mikal med til at redde David, og hvad må David nu gøre i syv år?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Samuelsbog 18:1-30.

  1. Hvordan er den ubrydelige kærlighed der var mellem Jonatan og David, et forbillede på kærligheden mellem de „andre får“ og den „lille hjord“? (1 Sam. 18:1; Joh. 10:16; Luk. 12:32; Zak. 8:23)

  2. I betragtning af at Jonatan normalt ville efterfølge Saul på tronen, hvorfor er ordene i Første Samuelsbog 18:4 da et stærkt vidnesbyrd om at han ubetinget underkastede sig den der var udvalgt til at være konge?

  3. Hvordan viser eksemplet med Saul at jalousi kan føre til alvorlig synd, og hvad advarer det os om? (1 Sam. 18:7-9, 25; Jak. 3:14-16)

 2. Læs Første Samuelsbog 19:1-17.

  Hvorfor var det med risiko for sit eget liv at Jonatan mødtes med Saul? (1 Sam. 19:1, 4-6; Ordsp. 16:14)

Historie 60

Abigajil og David

 1. Hvad hedder den kvinde der på billedet kommer David i møde, og hvordan er hun?

 2. Hvem er Nabal?

 3. Hvorfor sender David nogle af sine mænd ud for at bede Nabal om en tjeneste?

 4. Hvad siger Nabal til Davids mænd, og hvad mener David om det?

 5. Hvordan viser Abigajil at hun er klog?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Samuelsbog 22:1-4.

  På hvilken måde er Davids familie et godt eksempel på hvordan vi kan støtte hinanden i det kristne brodersamfund? (Ordsp. 17:17; 1 Thess. 5:14)

 2. Læs Første Samuelsbog 25:1-43.

  1. Hvorfor beskrives Nabal på så ringeagtende en måde? (1 Sam. 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  2. Hvad kan kristne kvinder i vor tid lære af Abigajils eksempel? (1 Sam. 25:32, 33; Ordsp. 31:26; Ef. 5:24)

  3. Hvilke to onde handlinger forhindrede Abigajil David i at gøre? (1 Sam. 25:31, 33; Rom. 12:19; Ef. 4:26)

  4. Hvordan kan Davids reaktion på det Abigajil sagde, hjælpe mænd i dag til at have det samme syn på kvinder som Jehova har? (Apg. 21:8, 9; Rom. 2:11; 1 Pet. 3:7)

Historie 61

David bliver konge

 1. Hvad gjorde David og Abisjaj mens Saul sov i lejren?

 2. Hvad spørger David Saul om?

 3. Hvor går David hen efter at have været hos Saul?

 4. Hvad gør David ked af det og får ham til at skrive en smuk sang?

 5. Hvor gammel er David da han bliver konge i Hebron, og hvad hedder nogle af hans sønner?

 6. Hvor hersker David senere fra?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Samuelsbog 26:1-25.

  1. Hvad viser Davids ord i Første Samuelsbog 26:11 om hans indstilling til teokratisk orden? (Sl. 37:7; Rom. 13:2)

  2. Når vores oprigtige bestræbelser for at vise loyal hengivenhed ikke bliver modtaget positivt, hvordan kan Davids ord i Første Samuelsbog 26:23 da være en hjælp for os til at bevare den rette indstilling? (1 Kong. 8:32; Sl. 18:20)

 2. Læs Anden Samuelsbog 1:26.

  Hvordan kan kristne i dag opdyrke en „inderlig kærlighed til hinanden“ som den David og Jonatan havde? (1 Pet. 4:8; Kol. 3:14; 1 Joh. 4:12)

 3. Læs Anden Samuelsbog 5:1-10.

  1. Hvor mange år herskede David som konge, og hvordan var denne tidsperiode delt op? (2 Sam. 5:4, 5)

  2. Hvad skyldtes Davids storhed, og hvad bør det minde os om i dag? (2 Sam. 5:10; 1 Sam. 16:13; 1 Kor. 1:31; Fil. 4:13)

Historie 62

Ufred i Davids hus

 1. Hvad sker der endelig med Kana’ans land takket være Jehovas hjælp?

 2. Hvad sker der da David en aften går oppe på taget af sit palads?

 3. Hvorfor er Jehova meget vred på David?

 4. Hvem viser billedet at Jehova har sendt for at fortælle David at han har syndet, og hvad siger manden at der vil ske med David?

 5. Hvilke problemer får David?

 6. Hvem bliver konge over Israel efter David?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Samuelsbog 11:1-27.

  1. Hvordan kan det være en beskyttelse for os at være travlt optaget af tjenesten for Jehova?

  2. Hvordan blev David fristet til at synde, og hvordan kan det tjene som en advarsel for Jehovas tjenere i dag? (2 Sam. 11:2; Matt. 5:27-29; 1 Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15)

 2. Læs Anden Samuelsbog 12:1-18.

  1. Hvad kan ældste og forældre lære af måden Natan henvendte sig til David på for at vejlede ham? (2 Sam. 12:1-4; Ordsp. 12:18; Matt. 13:34)

  2. Hvorfor handlede Jehova barmhjertigt over for David? (2 Sam. 12:13; Sl. 32:5; 2 Kor. 7:9, 10)

Historie 63

Den vise kong Salomon

 1. Hvad spørger Jehova Salomon om, og hvad svarer Salomon?

 2. Hvad lover Jehova at han vil give Salomon fordi han er glad for det Salomon har bedt om?

 3. Hvilket svært problem kommer to kvinder til Salomon med?

 4. Som du kan se på billedet, hvordan løser Salomon så problemet?

 5. Hvordan har folk det mens Salomon er konge, og hvorfor?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Kongebog 3:3-28.

  1. Hvad kan de mænd der har fået tildelt ansvar inden for Guds organisation i vor tid, lære af Salomons oprigtige ord i Første Kongebog 3:7? (Sl. 119:105; Ordsp. 3:5, 6)

  2. Hvordan er Salomons anmodning et godt eksempel på hvad det er passende at bede om? (1 Kong. 3:9, 11; Ordsp. 30:8, 9; 1 Joh. 5:14)

  3. Hvilken forvisning angående den større Salomons, Jesu Kristi, fremtidige styre får vi i den måde Salomon klarede uoverensstemmelsen mellem de to kvinder på? (1 Kong. 3:28; Es. 9:6, 7; 11:2-4)

 2. Læs Første Kongebog 4:29-34.

  1. Hvordan besvarede Jehova Salomons bøn om at få et lydigt hjerte? (1 Kong. 4:29)

  2. Når man betragter de anstrengelser folk gjorde for at komme til at høre Salomons visdom, hvilken indstilling burde vi så have til det at studere Guds ord? (1 Kong. 4:29, 34; Joh. 17:3; 2 Tim. 3:16)

Historie 64

Salomon bygger templet

 1. Hvor lang tid tager det før Salomon er færdig med at bygge templet, og hvorfor har det kostet så mange penge?

 2. Hvor mange rum er der i templet, og hvad anbringes i det inderste rum?

 3. Hvad siger Salomon i sin bøn da templet er færdigt?

 4. Hvordan viser Jehova at han godt kan lide Salomons bøn?

 5. Hvad får Salomons hustruer ham til at gøre, og hvad sker der med Salomon?

 6. Hvorfor er Jehova vred på Salomon, og hvad siger Jehova til ham?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Krønikebog 28:9, 10.

  Hvad bør vi i betragtning af Davids ord i Første Krønikebog 28:9, 10 stræbe efter at gøre i vores daglige liv? (Sl. 19:14; Fil. 4:8, 9)

 2. Læs Anden Krønikebog 6:12-21, 32-42.

  1. Hvordan viste Salomon at ingen menneskeskabt bygning kan rumme den allerhøjeste Gud? (2 Krøn. 6:18; Apg. 17:24, 25)

  2. Hvad viser Salomons ord i Anden Krønikebog 6:32, 33 om Jehova? (Apg. 10:34, 35; Gal. 2:6)

 3. Læs Anden Krønikebog 7:1-5.

  Ligesom Israels sønner følte sig tilskyndet til at prise Jehova da de så hans herlighed, hvilken indvirkning skulle det da have på os når vi betragter den måde hvorpå Jehova i dag velsigner sit folk? (2 Krøn. 7:3; Sl. 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Læs Første Kongebog 11:9-13.

  Hvordan understreger Salomons livsforløb vigtigheden af at forblive trofast lige til det sidste? (1 Kong. 11:4, 9; Matt. 10:22; Åb. 2:10)

Historie 65

Riget bliver delt

 1. Hvad hedder de to mænd på billedet, og hvem er de?

 2. Hvad gør Ahija med den kappe han har på, og hvad betyder det?

 3. Hvad prøver Salomon at gøre ved Jeroboam?

 4. Hvorfor gør folket Jeroboam til konge over ti stammer?

 5. Hvorfor laver Jeroboam to guldkalve, og hvad sker der kort tid efter med landet?

 6. Hvad sker der med tostammeriget og Jehovas tempel i Jerusalem?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Kongebog 11:26-43.

  Hvordan var Jeroboam som menneske, og hvad lovede Jehova Jeroboam hvis han ville holde hans love? (1 Kong. 11:28, 38)

 2. Læs Første Kongebog 12:1-33.

  1. Hvad kan Rehabeams dårlige eksempel lære forældre og ældste angående magtmisbrug? (1 Kong. 12:13; Præd. 7:7; 1 Pet. 5:2, 3)

  2. Hvem kan unge henvende sig til for at få pålidelig vejledning når de står over for at skulle træffe alvorlige afgørelser i livet? (1 Kong. 12:6, 7; Ordsp. 1:8, 9; 2 Tim. 3:16, 17; Hebr. 13:7)

  3. Hvad fik Jeroboam til at arrangere kalvetilbedelse to steder, og hvordan afslørede det en alvorlig mangel på tro? (1 Kong. 11:37; 12:26-28)

  4. Hvem førte an i tistammerigets oprør mod den sande tilbedelse? (1 Kong. 12:32, 33)

Historie 66

Den onde dronning Jesabel

 1. Hvem er Jesabel?

 2. Hvorfor er Akab en dag misfornøjet?

 3. Hvad gør Jesabel for at hendes mand, Akab, kan få Nabots vingård?

 4. Hvem sender Jehova for at straffe Jesabel?

 5. Hvad viser billedet at der sker da Jehu kommer til Jesabels slot?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Kongebog 16:29-33 og 18:3, 4.

  Hvor dårlige var forholdene i Israel mens Akab regerede? (1 Kong. 14:9)

 2. Læs Første Kongebog 21:1-16.

  1. Hvordan viste Nabot mod og loyalitet over for Jehova? (1 Kong. 21:1-3; 3 Mos. 25:23-28)

  2. Hvad kan eksemplet med Akab lære os angående det at kunne klare skuffelser? (1 Kong. 21:4; Rom. 5:3-5)

 3. Læs Anden Kongebog 9:30-37.

  Hvad kan vi lære af Jehus nidkærhed med hensyn til at gøre Jehovas vilje? (2 Kong. 9:4-10; 2 Kor. 9:1, 2; 2 Tim. 4:2)

Historie 67

Josafat stoler på Jehova

 1. Hvem er Josafat, og hvilken tid lever han på?

 2. Hvorfor er israelitterne bange, og hvad gør mange af dem?

 3. Hvordan besvarer Jehova Josafats bøn?

 4. Hvad lader Jehova ske med fjenden da israelitterne nærmer sig?

 5. Hvad kan vi lære af Josafat?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Krønikebog 20:1-30.

  1. Hvordan er Josafat et eksempel for Guds trofaste tjenere i svære situationer? (2 Krøn. 20:12; Sl. 25:15; 62:1)

  2. I betragtning af at Jehova altid har brugt en meddelelseskanal i forbindelse med sit folk, hvilken kanal bruger han da i vor tid? (2 Krøn. 20:14, 15; Matt. 24:45-47; Joh. 15:15)

  3. Når Jehova indleder „krigen på Guds, den Almægtiges, store dag“, hvordan vil vores situation da ligne den Josafat befandt sig i? (2 Krøn. 20:15, 17; 32:8; Åb. 16:14, 16)

  4. Hvilken form for bidrag yder pionerer og missionærer i dag til det verdensomspændende forkyndelsesarbejde, og hvordan efterligner de derved levitterne? (2 Krøn. 20:19, 21; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)

Historie 68

To drenge får livet tilbage

 1. Hvem er de tre mennesker på billedet, og hvad sker der med den lille dreng?

 2. Hvad beder Elias om angående drengen, og hvad sker der så?

 3. Hvad hedder Elias’ hjælper?

 4. Hvorfor sender en kvinde i Sjunem bud efter Elisa?

 5. Hvad gør Elisa, og hvad sker der med den døde dreng?

 6. Hvilken magt har Jehova, som vi kan se i forbindelse med Elias og Elisa?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Kongebog 17:8-24.

  1. Hvordan blev Elias’ tro og lydighed prøvet? (1 Kong. 17:9; 19:1-4, 10)

  2. Hvad viser at enken i Zarepta havde en bemærkelsesværdig tro? (1 Kong. 17:12-16; Luk. 4:25, 26)

  3. Hvordan bekræfter beretningen om enken i Zarepta sandheden i Jesu ord i Mattæus 10:41, 42? (1 Kong. 17:10-12, 17, 23, 24)

 2. Læs Anden Kongebog 4:8-37.

  1. Hvad kan beretningen om kvinden i Sjunem lære os om gæstfrihed? (2 Kong. 4:8; Luk. 6:38; Rom. 12:13; 1 Joh. 3:17)

  2. Hvordan kan vi vise venlighed mod Guds tjenere i dag? (Apg. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Hebr. 6:10)

Historie 69

En pige hjælper en stor mand

 1. Hvad fortæller den lille pige på billedet damen?

 2. Hvem er damen på billedet, og hvad laver den lille pige i hendes hus?

 3. Hvad giver Elisa sin tjener besked om at sige til Na’aman, og hvorfor bliver Na’aman vred?

 4. Hvad sker der da Na’aman lytter til en af sine tjenere?

 5. Hvorfor vil Elisa ikke have Na’amans gave, og hvad gør Gehazi så?

 6. Hvad sker der med Gehazi, og hvad kan vi lære af det?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Kongebog 5:1-27.

  1. Hvordan kan den lille israelitiske pige være et godt eksempel for unge i dag? (2 Kong. 5:3; Sl. 8:2; 148:12, 13)

  2. Hvorfor er det godt at have eksemplet med Na’aman i tanke når man bliver vejledt ud fra Bibelen? (2 Kong. 5:15; Hebr. 12:5, 6; Jak. 4:6)

  3. Hvad kan vi lære af Elisas’ eksempel i modsætning til Gehazis? (2 Kong. 5:9, 10, 14-16, 20; Matt. 10:8; Apg. 5:1-5; 2 Kor. 2:17)

Historie 70

Jonas og den store fisk

 1. Hvem er Jonas, og hvad beder Jehova ham om at gøre?

 2. Hvad gør Jonas i stedet for at tage derhen hvor Jehova har sagt?

 3. Hvad siger Jonas til søfolkene for at få uvejret til at lægge sig?

 4. Hvad sker der da Jonas synker ned i vandet, som du kan se på billedet?

 5. Hvor længe er Jonas i den store fisk, og hvad gør han mens han er der?

 6. Hvor rejser Jonas hen efter at han kommer ud af den store fisk, og hvad fortæller det os at vi må gøre?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Jonas 1:1-17.

  Hvordan så Jonas tydeligvis på den opgave at forkynde for ninevitterne? (Jon. 1:2, 3; Ordsp. 3:7; Præd. 8:12)

 2. Læs Jonas 2:1, 2, 10.

  Hvorfor kan det Jonas erfarede, give os tillid til at Jehova vil besvare vore bønner? (Sl. 22:24; 34:6; 1 Joh. 5:14)

 3. Læs Jonas 3:1-10.

  1. Hvorfor er det opmuntrende for os at vide at Jehova fortsat gjorde brug af Jonas til trods for at han i første omgang ikke udførte sin opgave? (Sl. 103:14; 1 Pet. 5:10)

  2. Hvad kan vi lære af beretningen om Jonas og ninevitterne med hensyn til på forhånd at dømme dem vi forkynder for? (Jon. 3:6-9; Præd. 11:6; Apg. 13:48)

Historie 71

Gud lover et paradis

 1. Hvem var Esajas, hvornår levede han, og hvad sagde Jehova til ham?

 2. Hvad betyder ordet „paradis“, og hvad kommer du til at tænke på når du ser billedet her?

 3. Hvad sagde Jehova at Esajas skulle skrive om det nye paradis?

 4. Hvorfor mistede Adam og Eva deres dejlige hjem?

 5. Hvad har Jehova lovet dem der elsker ham?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Esajas 11:6-9.

  1. Hvordan skildrer Guds ord den fred der vil råde mellem dyr og mennesker i den nye verden? (Sl. 148:10, 13; Es. 65:25; Ez. 34:25)

  2. Hvordan har Esajas’ ord fået en åndelig opfyldelse blandt Jehovas folk i dag? (Rom. 12:2; Ef. 4:23, 24)

  3. Hvem bør have æren for at menneskers personlighed kan ændres både nu og i den nye verden? (Es. 48:17, 18; Gal. 5:22, 23; Fil. 4:7)

 2. Læs Åbenbaringen 21:3, 4.

  1. Når Bibelen taler om at Gud vil bo hos menneskene, hvordan kan vi da vide at det er i billedlig forstand og ikke rent fysisk han vil bo på jorden? (3 Mos. 26:11, 12; 2 Krøn. 6:18; Es. 66:1; Åb. 21:2, 3, 22-24)

  2. Hvad er det for tårer og smerter Jehova vil fjerne? (Luk. 8:49-52; Rom. 8:21, 22; Åb. 21:4)

Historie 72

Gud hjælper kong Ezekias

 1. Hvem er manden på billedet, og hvorfor er han kommet i nød?

 2. Hvilke breve har Ezekias bredt ud for Guds øjne, og hvad beder han Gud om?

 3. Hvordan er Ezekias som konge, og hvilket budskab sender Jehova ham gennem profeten Esajas?

 4. Hvad gør Jehovas engel ved assyrerne, som billedet viser?

 5. Hvad sker der efter Ezekias’ død, selvom der i tostammeriget har været fred i et stykke tid?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Kongebog 18:1-36.

  1. Hvordan forsøgte den assyriske talsmand Rabsjake at svække israelitternes tro? (2 Kong. 18:19, 21; 2 Mos. 5:2; Sl. 64:3)

  2. Hvordan har Ezekias’ holdning til modstandere været et eksempel for Jehovas Vidner? (2 Kong. 18:36; Sl. 39:1; Ordsp. 26:4; 2 Tim. 2:24)

 2. Læs Anden Kongebog 19:1-37.

  1. Hvordan efterligner Jehovas folk i dag Ezekias i trængselstider? (2 Kong. 19:1, 2; Ordsp. 3:5, 6; Hebr. 10:24, 25; Jak. 5:14, 15)

  2. Hvilke tre nederlag led kong Sankerib, og hvem er han et profetisk billede på? (2 Kong. 19:32, 35, 37; Åb. 20:2, 3)

 3. Læs Anden Kongebog 21:1-6, 16.

  Hvorfor kan man sige at Manasse var en af de ondeste konger der nogen sinde havde hersket i Jerusalem? (2 Krøn. 33:4-6, 9)

Historie 73

Den sidste gode konge i Israel

 1. Hvor gammel er Josias da han bliver konge, og hvad begynder han at gøre da han har været konge i syv år?

 2. Hvad er det Josias gør på det første billede?

 3. Hvad finder ypperstepræsten da mændene sætter templet i stand?

 4. Hvorfor river Josias sit tøj i stykker?

 5. Hvilket budskab får Josias fra Jehova gennem profetinden Hulda?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Krønikebog 34:1-28.

  1. Hvorfor kan Josias være et eksempel for dem der har haft en vanskelig barndom? (2 Krøn. 33:21-25; 34:1, 2; Sl. 27:10)

  2. Hvilke vigtige skridt tog Josias i sit ottende, tolvte og attende regeringsår for at fremme den sande tilbedelse? (2 Krøn. 34:3, 8)

  3. Hvad lærer vi af kong Josias og ypperstepræsten Hilkija med hensyn til at holde vores tilbedelsessted i god stand? (2 Krøn. 34:9-13; Ordsp. 11:14; 1 Kor. 10:31)

Historie 74

En frygtløs mand

 1. Hvem er den unge mand på billedet?

 2. Hvad synes Jeremias om at skulle være profet, og hvad lover Jehova ham?

 3. Hvad fortæller Jeremias hele tiden folket?

 4. Hvorfor forsøger præsterne at stoppe Jeremias, men hvordan viser han at han ikke er bange?

 5. Hvad sker der med israelitterne fordi de ikke omvender sig fra deres ondskab?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Jeremias 1:1-8.

  1. Hvad gør en person egnet til at virke som tjener for Jehova, som eksemplet med Jeremias viser? (2 Kor. 3:5, 6)

  2. Hvorfor er Jeremias et opmuntrende eksempel for unge kristne i dag? (Præd. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 2. Læs Jeremias 10:1-5.

  Med hvilken magtfuld illustration viser Jeremias hvor formålsløst det er at sætte sin lid til afguder? (Jer. 10:5; Es. 46:7; Hab. 2:19)

 3. Læs Jeremias 26:1-16.

  1. Hvordan har den salvede rest, ved at lade et advarselsbudskab lyde i dag, efterkommet Jehovas ord til Jeremias om ’ikke at tage et ord bort’? (Jer. 26:2; 5 Mos. 4:2; Apg. 20:27)

  2. Hvordan er Jeremias et godt eksempel for Jehovas Vidner i dag med hensyn til at bringe Jehovas advarsel ud til nationerne? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 4. Læs Anden Kongebog 24:1-17.

  Hvad blev de sørgelige konsekvenser for Juda rige på grund af folkets troløshed mod Jehova? (2 Kong. 24:2-4, 14)

Historie 75

Fire drenge i Babylon

 1. Hvem er de fire drenge på billedet, og hvorfor er de i Babylon?

 2. Hvilke planer har Nebukadnezar med de fire drenge, og hvad giver han sine tjenere besked på?

 3. Hvad beder Daniel om at han og hans tre venner må få at spise og drikke?

 4. Hvordan har Daniel og hans tre venner det efter at have spist grøntsager i ti dage, sammenlignet med de andre unge mænd?

 5. Hvordan går det til at Daniel og hans tre venner kommer til at bo i kongens palads, og på hvilken måde er de bedre end kongens præster og vismænd?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Daniel 1:1-21.

  1. Hvad er vi nødt til at gøre for at kunne modstå fristelser og overvinde svagheder? (Dan. 1:8; 1 Mos. 39:7, 10; Gal. 6:9)

  2. Hvordan kan unge i dag blive fristet eller lokket til at give efter for noget der betragtes som ’fint’? (Dan. 1:8; Ordsp. 20:1; 2 Kor. 6:17–7:1)

  3. Hvordan kan Bibelens beretning om de fire unge hebræere hjælpe os til at anlægge det rette syn på verdslig viden? (Dan. 1:20; Es. 54:13; 1 Kor. 3:18-20)

Historie 76

Jerusalems ødelæggelse

 1. Hvad sker der med Jerusalem og med israelitterne, som vi kan se på billedet?

 2. Hvem er Ezekiel, og hvilke stygge ting lader Jehova ham se?

 3. Hvad siger Jehova at der vil ske med israelitterne, fordi de ingen respekt har for ham?

 4. Hvad gør Nebukadnezar efter at israelitterne har gjort oprør mod ham?

 5. Hvorfor lader Jehova denne frygtelige ødelæggelse ramme israelitterne?

 6. Hvorfor er der ingen folk tilbage i Israel, og i hvor lang tid er landet helt tomt?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Anden Kongebog 25:1-26.

  1. Hvem var Zedekias, hvad skete der med ham, og hvordan blev en profeti dermed opfyldt? (2 Kong. 25:5-7; Ez. 12:13-15)

  2. Hvem holdt Jehova ansvarlig for al den troløshed Israel havde gjort sig skyldigt i? (2 Kong. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Krøn. 36:14, 17)

 2. Læs Ezekiel 8:1-18.

  Hvordan har kristenheden efterlignet de utro israelitter der tilbad solen? (Ez. 8:16; Es. 5:20, 21; Joh. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)

Historie 77

De ville ikke bøje sig ned

 1. Hvad har Nebukadnezar, kongen af Babylon, sagt til folket?

 2. Hvorfor bøjer Daniels tre venner sig ikke ned foran guldbilledstøtten?

 3. Hvordan viser de tre hebræere at de stoler på Jehova, da Nebukadnezar giver dem endnu en chance for at bøje sig ned?

 4. Hvad siger Nebukadnezar til sine mænd at de skal gøre med Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego?

 5. Hvad opdager kongen da han ser ind i ovnen?

 6. Hvorfor priser kongen Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, og hvordan er de et godt eksempel for os?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Daniel 3:1-30.

  1. Hvorfor er den indstilling de tre unge hebræere havde, værd at efterligne når vi som Guds tjenere kommer ud for prøver på vores uangribelighed? (Dan. 3:17, 18; Matt. 10:28; Rom. 14:7, 8)

  2. Hvilken vigtig belæring gav Jehova Gud Nebukadnezar? (Dan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Historie 78

Skriften på væggen

 1. Hvad sker der da kongen af Babylon holder en stor fest og bruger bægre og kar som er taget fra Jehovas tempel i Jerusalem?

 2. Hvad siger kong Belsazzar til sine vismænd, og hvad kan de ikke?

 3. Hvem siger kongens mor at han skal tilkalde?

 4. Hvad siger Daniel er grunden til at Gud har ladet hånden skrive ordene på væggen?

 5. Hvad siger Daniel at ordene på væggen betyder?

 6. Hvad sker der mens Daniel taler?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Daniel 5:1-31.

  1. Beskriv hvilken forskel der er på gudsfrygt og den frygt Belsazzar følte da han så skriften på væggen? (Dan. 5:6, 7; Sl. 19:9; Rom. 8:35-39)

  2. Hvorfor krævede det stort mod af Daniel at tale til Belsazzar og hans stormænd? (Dan. 5:17, 18, 22, 26-28; Apg. 4:29)

  3. På hvilken måde understreger kapitel 5 i Daniels Bog Jehovas universelle suverænitet? (Dan. 4:17, 25; 5:21)

Historie 79

Daniel i løvekulen

 1. Hvem er Darius, og hvad synes han om Daniel?

 2. Hvad får nogle misundelige mænd Darius til at gøre?

 3. Hvad gør Daniel da han hører om denne nye lov?

 4. Hvorfor er Darius så urolig at han ikke kan sove, og hvad gør han næste morgen?

 5. Hvilket svar giver Daniel Darius?

 6. Hvad sker der med de onde mænd som prøvede at slå Daniel ihjel, og hvad skriver Darius til alle folkene i sit rige?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Daniel 6:1-28.

  1. Hvilken lighed er der mellem sammensværgelsen mod Daniel og det modstandere har forsøgt at gøre for at stoppe Jehovas Vidners arbejde i nyere tid? (Dan. 6:7; Sl. 94:20; Es. 10:1; Rom. 8:31)

  2. Hvordan kan Guds folk i dag efterligne Daniel med hensyn til at underordne sig „de højere myndigheder“? (Dan. 6:510; Rom. 13:1; Apg. 5:29)

  3. Hvordan kan vi ligesom Daniel „til stadighed“ tjene Jehova? (Dan. 6:1620; Fil. 3:16; Åb. 7:15)

Historie 80

Udfrielsen fra Babylon

 1. Hvad viser billedet at israelitterne nu gør?

 2. Hvordan opfyldte Kyros den profeti som Jehova lod Esajas nedskrive?

 3. Hvad siger Kyros til de israelitter der ikke kan rejse tilbage til Jerusalem?

 4. Hvad giver Kyros folket med tilbage til Jerusalem?

 5. Hvor lang tid tager det israelitterne at rejse tilbage til Jerusalem?

 6. Hvor mange år er der gået siden landet blev tømt for mennesker?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Esajas 44:28 og 45:1-4.

  1. Hvordan understreger Jehova at profetien angående Kyros med sikkerhed vil blive opfyldt? (Es. 55:10, 11; Rom. 4:17)

  2. Hvad viser Esajas’ profeti angående Kyros om Jehovas evne til at forudsige fremtiden? (Es. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pet. 1:20)

 2. Læs Ezra 1:1-11.

  Hvordan kan vi, i lighed med dem der ikke kunne vende tilbage til Jerusalem, ’støtte dem’ som har mulighed for at begynde i heltidstjenesten? (Ezra 1:4, 6; Rom. 12:13; Kol. 4:12)

Historie 81

Tillid til Guds hjælp

 1. Hvor mange tager med på den lange rejse fra Babylon til Jerusalem, og hvad finder de da de ankommer?

 2. Hvad begynder israelitterne at bygge efter de er kommet hjem, og hvad gør deres fjender?

 3. Hvem er Haggaj og Zakarias, og hvad siger de til folket?

 4. Hvorfor sender Tattenaj et brev til Babylon, og hvilket svar får han tilbage?

 5. Hvad gør Ezra da han hører at Guds tempel trænger til at blive sat i stand?

 6. Hvad beder Ezra Jehova om, hvordan bliver hans bøn besvaret, og hvad kan vi lære af det?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Ezra 3:1-13.

  Hvad bør vi blive ved med at gøre hvis vi befinder os i et område hvor der ikke er en menighed af Jehovas Vidner? (Ezra 3:3, 6; Apg. 17:16, 17; Hebr. 13:15)

 2. Læs Ezra 4:1-7.

  Hvad kan vi lære af Zerubbabels eksempel med hensyn til fællesskab med andre trosretninger? (2 Mos. 34:12; 1 Kor. 15:33; 2 Kor. 6:14-17)

 3. Læs Ezra 5:1-5, 17 og 6:1-22.

  1. Hvorfor kunne modstanderne ikke stoppe tempelbyggeriet? (Ezra 5:5; Es. 54:17)

  2. Hvordan kan det initiativ jødernes ældste tog, tilskynde kristne ældste til at søge Jehovas ledelse når der opstår modstand? (Ezra 6:14; Sl. 32:8; Rom. 8:31; Jak. 1:5)

 4. Læs Ezra 8:21-23, 28-36.

  I hvilken henseende er det godt at følge Ezras eksempel inden vi går i gang med en opgave? (Ezra 8:23; Sl. 127:1; Ordsp. 10:22; Jak. 4:13-15)

Historie 82

Mordokaj og Ester

 1. Hvem er Mordokaj og Ester?

 2. Hvorfor vil kong Ahasverus have en ny dronning, og hvem vælger han?

 3. Hvem er Haman, og hvad bliver han meget vred over?

 4. Hvilken lov bliver der lavet, og hvad gør Ester da hun hører om den gennem Mordokaj?

 5. Hvad sker der med Haman, og hvad sker der med Mordokaj?

 6. Hvordan bliver israelitterne frelst fra deres fjender?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Ester 2:12-18.

  Hvordan ses værdien af at opdyrke ’en stille og mild ånd’ i Esters tilfælde? (Est. 2:15; 1 Pet. 3:1-5)

 2. Læs Ester 4:1-17.

  Hvilken mulighed har vi, i lighed med Ester, for at gøre noget for den sande tilbedelse og vise Jehova vores hengivenhed og loyalitet? (Est. 4:13, 14; Matt. 5:14-16; 24:14)

 3. Læs Ester 7:1-6.

  Hvordan har mange blandt Guds folk i dag, på samme måde som Ester, trodset risikoen for forfølgelse? (Est. 7:4; Matt. 10:16-22; 1 Pet. 2:12)

Historie 83

Jerusalems mure

 1. Hvordan var det for israelitterne at bo i deres by Jerusalem uden at der var mure omkring den?

 2. Hvem er Nehemias?

 3. Hvad laver Nehemias, og hvorfor er det en betroet opgave?

 4. Hvad bliver Nehemias bedrøvet over at høre, og hvad gør han så?

 5. Hvordan viser kong Artaxerxes venlighed mod Nehemias?

 6. Hvordan sørger Nehemias for at israelitternes fjender ikke kan stoppe byggeriet?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Nehemias 1:4-6 og 2:1-20.

  Hvordan søgte Nehemias Jehovas ledelse? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1 Pet. 4:7)

 2. Læs Nehemias 3:3-5.

  Hvad kan ældste og menighedstjenere lære af den slående kontrast mellem tekoitterne og deres „stormænd“? (Neh. 3:5, 27; 2 Thess. 3:7-10; 1 Pet. 5:5)

 3. Læs Nehemias 4:1-23.

  1. Hvad fik israelitterne til at fortsætte byggeriet trods stærk modstand? (Neh. 4:6, 8, 9; Sl. 50:15; Es. 65:13, 14)

  2. Hvordan kan israelitternes eksempel være til opmuntring for os i dag?

 4. Læs Nehemias 6:15.

  Hvad viser dét at Jerusalems mure var færdige inden der var gået to måneder, om den kraft troen har? (Sl. 56:3, 4; Matt. 17:20; 19:26)

Historie 84

En engel besøger Maria

 1. Hvem er kvinden på billedet?

 2. Hvad siger Gabriel til Maria?

 3. Hvordan forklarer Gabriel Maria at hun vil få et barn selvom hun ikke er gift?

 4. Hvad sker der da Maria kommer på besøg hos Elisabet, som hun er i familie med?

 5. Hvad beslutter Josef da han hører at Maria venter et barn, men hvad får ham til at ændre mening?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Lukas 1:26-56.

  1. Hvad fremgår af Lukas 1:35 med hensyn til enhver adamitisk ufuldkommenhed i Marias ægcelle da Guds førstefødte søns liv blev overført fra åndeverdenen til hende? (Hag. 2:11-13; Joh. 6:69; Hebr. 7:26; 10:5)

  2. Hvordan blev Jesus æret endog før han blev født? (Luk. 1:41-43)

  3. Hvorfor er Maria et godt eksempel for kristne der i dag får særlige tjenesteforrettigheder? (Luk. 1:38, 46-49; 17:10; Ordsp. 11:2)

 2. Læs Mattæus 1:18-25.

  Selvom Jesus ikke personligt fik navnet Immanuel, hvordan levede han da alligevel op til navnets betydning? (Matt. 1:22, 23; Joh. 14:8-10; Hebr. 1:1-3)

Historie 85

Jesus fødes i en stald

 1. Hvem er det lille barn på billedet, og hvor lægger Maria ham?

 2. Hvorfor blev Jesus født i en stald med dyr?

 3. Hvem er mændene på billedet der er på vej ind i stalden for at se Jesus, og hvad har en engel fortalt dem?

 4. Hvorfor er der noget særligt ved Jesus?

 5. Hvorfor kan Jesus kaldes Guds søn?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Lukas 2:1-20.

  1. Hvilken andel havde kejser Augustus i opfyldelsen af profetien om hvor Jesus skulle fødes? (Luk. 2:1-4; Mika 5:2)

  2. Hvordan kan enkeltpersoner komme til at høre til blandt „mennesker der har Guds velvilje“? (Luk. 2:14; Matt. 16:24; Joh. 17:3; Apg. 3:19; Hebr. 11:6)

  3. Hvis de ydmyge judæiske hyrder havde grund til at glæde sig over at der var født en frelser, hvor meget større grund til glæde har Guds tjenere da ikke i dag? (Luk. 2:10, 11; Ef. 3:8, 9; Åb. 11:15; 14:6)

Historie 86

Ledet af en stjerne

 1. Hvem er mændene på billedet, og hvorfor peger en af dem på en skinnende stjerne?

 2. Hvorfor bliver kong Herodes forskrækket, og hvad gør han?

 3. Hvor leder stjernen mændene hen, og hvorfor tager de en anden vej hjem til deres land?

 4. Hvad befaler Herodes, og hvorfor?

 5. Hvad siger Jehova at Josef skal gøre?

 6. Hvem fik den nye stjerne til at skinne, og hvorfor?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 2:1-23.

  Hvor gammel var Jesus, og hvor boede han da astrologerne besøgte ham? (Matt. 2:1, 11, 16)

Historie 87

Drengen Jesus i templet

 1. Hvor gammel er Jesus her på billedet, og hvor er han?

 2. Hvad gør Josef hvert år sammen med sin familie?

 3. Hvorfor tager Josef og Maria tilbage til Jerusalem efter at have rejst en hel dag på vej hjem til Nazaret?

 4. Hvor finder Josef og Maria Jesus, og hvorfor er de der hører ham, forbavsede?

 5. Hvad siger Jesus til sin mor, Maria?

 6. Hvordan kan vi lære om Gud ligesom Jesus gjorde?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Lukas 2:41-52.

  1. Hvordan er Josef og Maria et godt eksempel for forældre i dag, i betragtning af at det kun var enhver af mandkøn der ifølge Loven havde fået befaling til at overvære de årlige højtider? (Luk. 2:41; 5 Mos. 16:16; 31:12; Ordsp. 22:6)

  2. Hvordan er Jesus et godt eksempel for unge i dag med hensyn til at underordne sig deres forældre? (Luk. 2:51; 5 Mos. 5:16; Ordsp. 23:22; Kol. 3:20)

 2. Læs Mattæus 13:53-56.

  Hvilke fire kødelige brødre til Jesus nævnes i Bibelen, og hvordan blev to af dem senere brugt i den kristne menighed? (Matt. 13:55; Apg. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jak. 1:1; Jud. 1)

Historie 88

Jesus døbes af Johannes

 1. Hvem er de to mænd på billedet?

 2. Hvordan bliver man døbt?

 3. Hvem døber Johannes normalt?

 4. Hvorfor beder Jesus nu Johannes om at blive døbt af ham?

 5. Hvordan viser Gud at han er glad for at Jesus er blevet døbt?

 6. Hvad sker der mens Jesus er et ensomt sted i 40 dage?

 7. Hvem er nogle af Jesu første tilhængere, eller disciple, og hvad er det første mirakel han udfører?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 3:13-17.

  Hvilket forbillede gav Jesus med hensyn til dåb af hans disciple? (Sl. 40:7, 8; Matt. 28:19, 20; Luk. 3:21, 22)

 2. Læs Mattæus 4:1-11.

  Hvordan tilskynder Jesu virkningsfulde brug af Skrifterne os til at studere Bibelen regelmæssigt? (Matt. 4:5-7; 2 Pet. 3:17, 18; 1 Joh. 4:1)

 3. Læs Johannes 1:29-51.

  Hvem ledte Johannes Døber sine disciple hen til, og hvordan kan vi efterligne ham i dag? (Joh. 1:29, 35, 36; 3:30; Matt. 23:10)

 4. Læs Johannes 2:1-12.

  Hvordan viste Jesu første mirakel at Jehova ikke nægter sine tjenere noget godt? (Joh. 2:9, 10; Sl. 84:11; Jak. 1:17)

Historie 89

Jesus renser templet

 1. Hvorfor bliver der solgt dyr i templet?

 2. Hvorfor bliver Jesus vred?

 3. Hvad gør Jesus her på billedet, og hvad siger han til dem der sælger duer?

 4. Ved du hvad Jesu disciple kommer i tanker om da de ser hvad Jesus gør?

 5. Hvilket område rejser Jesus igennem på vej tilbage til Galilæa?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Johannes 2:13-25.

  Hvordan skal vi se på forretningsaktiviteter i rigssalen i betragtning af Jesu harme over pengevekslerne i templet? (Joh. 2:15, 16; 1 Kor. 10:24, 31-33)

Historie 90

Kvinden ved brønden

 1. Hvorfor er Jesus standset op ved en brønd i Samaria, og hvad siger han til en kvinde der?

 2. Hvorfor bliver kvinden overrasket, hvad siger Jesus til hende, og hvorfor?

 3. Hvilken slags vand tror kvinden at Jesus taler om, men hvad er det for noget vand han i virkeligheden taler om?

 4. Hvorfor bliver kvinden overrasket over hvad Jesus ved om hende, og hvor har han fået oplysningerne fra?

 5. Hvad kan vi lære af beretningen om kvinden ved brønden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Johannes 4:5-43.

  1. Hvordan kan vi efterligne Jesus i vores holdning til mennesker med en anden etnisk eller social baggrund? (Joh. 4:9; 1 Kor. 9:22; 1 Tim. 2:3, 4; Tit. 2:11)

  2. Hvilke åndelige velsignelser er forbundet med at blive en Jesu discipel? (Joh. 4:14; Es. 58:11; 2 Kor. 4:16)

  3. Hvordan kan vi vise samme værdsættelse som den samaritanske kvinde, der var ivrig efter at fortælle andre hvad hun havde lært? (Joh. 4:7, 28; Matt. 6:33; Luk. 10:40-42)

Historie 91

Jesu bjergprædiken

 1. Hvor er Jesus i gang med at undervise, og hvem er de der sidder nærmest ved ham på billedet?

 2. Hvad hedder de 12 apostle?

 3. Hvad er det for et rige Jesus taler om?

 4. Hvad lærer Jesus folk at de kan bede om?

 5. Hvad siger Jesus om hvordan mennesker skal være mod hinanden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 5:1-12.

  Hvordan kan vi vise at vi erkender vort åndelige behov? (Matt. 5:3; Rom. 10:13-15; 1 Tim. 4:13, 15, 16)

 2. Læs Mattæus 5:21-26.

  Hvordan understreger Mattæus 5:23, 24 at forholdet til vore brødre berører vort forhold til Jehova? (Matt. 6:14, 15; Sl. 133:1; Kol. 3:13; 1 Joh. 4:20)

 3. Læs Mattæus 6:1-8.

  Nævn nogle former for selvretfærdighed man som kristen må undgå. (Luk. 18:11, 12; 1 Kor. 4:6, 7; 2 Kor. 9:7)

 4. Læs Mattæus 6:25-34.

  Hvad sagde Jesus om nødvendigheden af at stole på at Jehova vil dække vore materielle behov? (2 Mos. 16:4; Sl. 37:25; Fil. 4:6)

 5. Læs Mattæus 7:1-11.

  Hvad kan vi lære af det stærke billede der bruges i Mattæus 7:5? (Ordsp. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Jak. 4:11, 12)

Historie 92

Jesus oprejser døde

 1. Hvem er pigens far på billedet, og hvorfor har han og hans kone lige været meget bekymrede?

 2. Hvad gør Jairus da han finder Jesus?

 3. Hvad sker der mens Jesus er på vej hen til Jairus’ hus, men hvad får Jairus så at vide?

 4. Hvorfor ler de mennesker der er i Jairus’ hus, af Jesus?

 5. Hvad gør Jesus efter at han har taget tre af sine apostle og pigens far og mor med ind i det værelse hvor pigen ligger?

 6. Hvem andre har Jesus oprejst fra de døde, og hvad viser det?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Lukas 8:40-56.

  Hvordan viste Jesus medfølelse og rimelighed over for kvinden med stadige blødninger, og hvad kan kristne ældste i dag lære af det? (Luk. 8:43, 44, 47, 48; 3 Mos. 15:25-27; Matt. 9:12, 13; Kol. 3:12-14)

 2. Læs Lukas 7:11-17.

  Hvorfor kan de der har mistet nogle af deres kære i døden, hente stor trøst i Jesu ord til enken fra Nain? (Luk. 7:13; 2 Kor. 1:3, 4; Hebr. 4:15)

 3. Læs Johannes 11:17-44.

  Hvordan viste Jesus at det er naturligt at sørge når man mister en man holder af? (Joh. 11:33-36, 38; 2 Sam. 18:33; 19:1-4)

Historie 93

Jesus giver mad til mange

 1. Hvad er der sket med Johannes Døber, og hvordan har Jesus det da han hører om det forfærdelige der er sket?

 2. Hvordan giver Jesus mad til de mange mennesker som er fulgt efter ham, og hvor meget mad er der tilovers?

 3. Hvorfor bliver disciplene bange i løbet af natten, og hvad sker der med Peter?

 4. Hvordan giver Jesus igen mad til mange tusind mennesker?

 5. Hvorfor vil det blive godt når Jesus hersker som Guds konge over jorden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 14:1-32.

  1. Hvilket indblik i Peters personlighed får vi gennem beretningen i Mattæus 14:23-32?

  2. Hvordan viser den bibelske beretning at Peter blev moden og lagde sin impulsive adfærd bag sig? (Matt. 14:27-30; Joh. 18:10; 21:7; Apg. 2:14, 37-40; 1 Pet. 5:6, 10)

 2. Læs Mattæus 15:29-38.

  Hvordan viste Jesus respekt for de materielle goder der kom fra hans Fader? (Matt. 15:37; Joh. 6:12; Kol. 3:15)

 3. Læs Johannes 6:1-21.

  Hvordan kan kristne i dag følge Jesu eksempel med hensyn til at vise respekt over for de højere myndigheder? (Joh. 6:15; Matt. 22:21; Rom. 12:2; 13:1-4)

Historie 94

Han elsker små børn

 1. Hvad diskuterer apostlene på vej tilbage fra en lang rejse?

 2. Hvorfor kalder Jesus på en lille dreng og stiller ham foran apostlene?

 3. På hvilken måde skulle apostlene lære at blive som børn?

 4. Hvordan viser Jesus nogle måneder senere at han elsker børn?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 18:1-4.

  Hvorfor benyttede Jesus illustrationer i sin undervisning? (Matt. 13:34, 36; Mark. 4:33, 34)

 2. Læs Mattæus 19:13-15.

  Hvilke egenskaber hos små børn må vi efterligne hvis vi vil have del i Rigets velsignelser? (Sl. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)

 3. Læs Markus 9:33-37.

  Hvad lærte Jesus sine disciple om det at tragte efter anseelse? (Mark. 9:35; Matt. 20:25, 26; Gal. 6:3; Fil. 2:5-8)

 4. Læs Markus 10:13-16.

  Hvor imødekommende var Jesus, og hvad kan kristne ældste lære af hans eksempel? (Mark. 6:30-34; Fil. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)

Historie 95

Hvordan Jesus underviser

 1. Hvad spørger en mand Jesus om, og hvorfor?

 2. Hvad gør Jesus nogle gange brug af når han underviser, og hvad har vi allerede lært om jøder og samaritanere?

 3. Hvad sker der i den historie Jesus fortæller, med en jøde som er på vej til Jeriko?

 4. Hvad sker der da en jødisk præst og en levit kommer forbi på vejen?

 5. Hvem er den mand på billedet som hjælper jøden der er kommet til skade?

 6. Hvad spørger Jesus om da han er færdig med at fortælle historien, og hvad svarer manden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Lukas 10:25-37.

  1. Hvordan hjalp Jesus en lovkyndig til at ræsonnere i stedet for direkte at svare på hans spørgsmål? (Luk. 10:26; Matt. 16:13-16)

  2. Hvordan benyttede Jesus illustrationer for at overvinde sine tilhøreres fordomme? (Luk. 10:36, 37; 18:9-14; Tit. 1:9)

Historie 96

Jesus helbreder de syge

 1. Hvad gør Jesus mens han rejser gennem landet?

 2. Hvad fortæller Jesus sine apostle mere end tre år efter sin dåb?

 3. Hvem er de mennesker vi ser på billedet, og hvad gør Jesus for kvinden?

 4. Hvorfor får Jesu svar de vrede religiøse ledere til at skamme sig?

 5. Hvad gør Jesus for to blinde tiggere som han og hans apostle kommer forbi uden for Jeriko?

 6. Hvorfor gør Jesus mirakler?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 15:30, 31.

  Hvilken enestående demonstration af Jehovas magt bliver åbenbaret gennem Jesus, og hvordan bør det indvirke på vores forståelse af de løfter Jehova har givet angående den nye verden? (Sl. 37:29; Es. 33:24)

 2. Læs Lukas 13:10-17.

  Jesus udførte nogle af sine største mirakler på sabbatterne. Hvad fortæller det os om den udfrielse menneskeheden vil erfare under hans tusindårige styre? (Luk. 13:10-13; Sl. 46:9; Matt. 12:8; Kol. 2:16, 17; Åb. 21:1-4)

 3. Læs Mattæus 20:29-34.

  Hvordan viser denne beretning at Jesus aldrig havde for travlt til at hjælpe andre, og hvad kan vi lære af det? (5 Mos. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1 Joh. 3:17)

Historie 97

Jesus kommer som konge

 1. Hvad beder Jesus sine disciple om at gøre da han kommer til en landsby i nærheden af Jerusalem?

 2. Hvad viser billedet at der sker da Jesus nærmer sig byen Jerusalem?

 3. Hvad gør børnene da de ser at Jesus helbreder nogle som er blinde og forkrøblede?

 4. Hvad siger Jesus til de vrede præster?

 5. Hvordan kan vi blive ligesom de børn der priser og hylder Jesus?

 6. Hvad vil disciplene gerne vide?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 21:1-17.

  1. Hvordan adskilte Jesu indtog sig fra de sejrende romerske hærføreres da han red ind i Jerusalem som konge? (Matt. 21:4, 5; Zak. 9:9; Fil. 2:5-8; Kol. 2:15)

  2. Hvad kan unge lære af de israelitiske drenge der citerede fra Salme 118 da Jesus gik ind i templet? (Matt. 21:9, 15; Sl. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pet. 3:18)

 2. Læs Johannes 12:12-16.

  Hvad symboliserer de palmegrene som folk brugte da de hyldede Jesus? (Joh. 12:13; Fil. 2:10; Åb. 7:9, 10)

Historie 98

På Oliebjerget

 1. Hvem af mændene på billedet er Jesus, og hvem er han sammen med?

 2. Hvad prøvede præsterne at gøre ved Jesus i templet, og hvad sagde han til dem?

 3. Hvad spørger apostlene Jesus om?

 4. Hvorfor fortæller Jesus sine apostle om noget af det der skal ske på jorden når han er begyndt at herske som konge i himmelen?

 5. Hvad siger Jesus der vil ske inden han fjerner al ondskab på jorden?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 23:1-39.

  1. Hvad viser Jesu ord i Mattæus 23:8-11 om brugen af smigrende titler i den kristne menighed, selvom Bibelen viser at det ikke er forkert at bruge verdslige titler? (Apg. 26:25; Rom. 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)

  2. Hvad gjorde farisæerne brug af i deres forsøg på at hindre folk i at blive kristne, og hvordan har religiøse ledere benyttet lignende metoder i nyere tid? (Matt. 23:13; Luk. 11:52; Joh. 9:22; 12:42; 1 Thess. 2:16)

 2. Læs Mattæus 24:1-14.

  1. Hvordan understreges nødvendigheden af udholdenhed i Mattæus 24:13?

  2. Hvad betyder ordet „enden“ i Mattæus 24:13? (Matt. 16:27; Rom. 14:10-12; 2 Kor. 5:10)

 3. Læs Markus 13:3-10.

  Hvordan understreges det i Markus 13:10 at forkyndelsen af den gode nyhed er presserende, og hvilken virkning skulle Jesu ord have på os? (Rom. 13:11, 12; 1 Kor. 7:29-31; 2 Tim. 4:2)

Historie 99

I et værelse på første sal

 1. Hvorfor er Jesus og hans 12 apostle sammen i et stort værelse på en førstesal, som vi kan se her på billedet?

 2. Hvem er den mand der går, og hvad vil han nu gøre?

 3. Hvad er det for et særligt måltid Jesus indleder efter at påskemåltidet er forbi?

 4. Hvad hjalp påsken israelitterne til at huske, og hvad skal det særlige måltid minde Jesu disciple om?

 5. Hvad siger Jesus til sine disciple efter det måltid som Bibelen kalder Herrens aftensmåltid, og hvad gør de bagefter?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 26:14-30.

  1. Hvordan viser Mattæus 26:15 at Judas forrådte Jesus med overlæg?

  2. Hvilken dobbelt hensigt tjener Jesu udgydte blod? (Matt. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; Ef. 1:7; Hebr. 9:19, 20)

 2. Læs Lukas 22:1-39.

  I hvilken forstand gik Satan i Judas? (Luk. 22:3; Joh. 13:2; Apg. 1:24, 25)

 3. Læs Johannes 13:1-20.

  1. Kan Judas, i betragtning af det der står i Johannes 13:2, bebrejdes for det han gjorde, og hvad kan Guds tjenere lære af dette? (1 Mos. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  2. Hvilken magtfuld anskuelsesundervisning gav Jesus? (Joh. 13:15; Matt. 23:11; 1 Pet. 2:21)

 4. Læs Johannes 17:1-26.

  I hvilken forstand bad Jesus om at hans disciple måtte „være ét“? (Joh. 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)

Historie 100

Jesus i haven

 1. Hvor går Jesus og hans apostle hen da de forlader værelset på første sal, og hvad siger han at de skal gøre?

 2. Hvad gør apostlene da Jesus kommer tilbage til dem, og hvor mange gange sker det?

 3. Hvem kommer ind i haven, og hvad gør Judas Iskariot, som vi kan se på billedet?

 4. Hvorfor kysser Judas Jesus, og hvad gør Peter?

 5. Hvad siger Jesus til Peter, men hvorfor beder Jesus ikke Gud om at sende nogle engle?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 26:36-56.

  1. Hvordan er den måde Jesus vejledte sine disciple på, et godt eksempel for kristne ældste i dag? (Matt. 20:25-28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Ef. 4:29, 31, 32)

  2. Hvordan så Jesus på brugen af bogstavelige våben? (Matt. 26:52; Luk. 6:27, 28; Joh. 18:36)

 2. Læs Lukas 22:39-53.

  Var det fordi Jesus vaklede i troen at en engel viste sig i Getsemane have for at styrke ham? Forklar. (Luk. 22:41-43; Es. 49:8; Matt. 4:10, 11; Hebr. 5:7)

 3. Læs Johannes 18:1-12.

  Hvordan beskyttede Jesus sine disciple mod hans modstandere, og hvad kan vi lære af dette? (Joh. 10:11, 12; 18:1, 6-9; Hebr. 13:6; Jak. 2:25)

Historie 101

Jesus bliver dræbt

 1. Hvem er først og fremmest skyld i at Jesus bliver dræbt?

 2. Hvad gør apostlene da Jesus bliver hentet af de religiøse ledere?

 3. Hvad sker der i ypperstepræsten Kajfas’ hus?

 4. Hvorfor går Peter udenfor og græder?

 5. Hvad råber præsterne da Jesus er blevet sendt tilbage til Pilatus?

 6. Hvad sker der med Jesus tidligt fredag eftermiddag, og hvad lover han en forbryder der hænger på en pæl ved siden af ham?

 7. Hvor vil det paradis som Jesus talte om, være?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 26:57-75.

  Hvordan viste medlemmerne af den jødiske højesteret at deres hjerter var onde? (Matt. 26:59, 67, 68)

 2. Læs Mattæus 27:1-50.

  Hvorfor kan vi sige at Judas ikke angrede oprigtigt? (Matt. 27:3, 4; Mark. 3:29; 14:21; 2 Kor. 7:10, 11)

 3. Læs Lukas 22:54-71.

  Hvad kan vi lære af Peters fornægtelse af Jesus den nat han blev forrådt og arresteret? (Luk. 22:60-62; Matt. 26:31-35; 1 Kor. 10:12)

 4. Læs Lukas 23:1-49.

  Hvordan reagerede Jesus på den uretfærdige behandling han var udsat for, og hvad kan vi lære af det? (Luk. 23:33, 34; Rom. 12:17-19; 1 Pet. 2:23)

 5. Læs Johannes 18:12-40.

  Hvad kan vi lære af at Peter selvom han kortvarigt blev lammet af menneskefrygt, overvandt sin frygt og blev en fremtrædende apostel? (Joh. 18:25-27; 1 Kor. 4:2; 1 Pet. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Læs Johannes 19:1-30.

  1. Hvilket afbalanceret syn havde Jesus på materielle ting? (Joh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Matt. 6:31, 32; 8:20)

  2. Hvorfor var Jesu sidste ord en triumferende udtalelse om at han havde forsvaret Jehovas suverænitet? (Joh. 16:33; 19:30; 2 Pet. 3:14; 1 Joh. 5:4)

Historie 102

Jesus lever

 1. Hvem er kvinden på billedet, hvem er de to mænd, og hvor er de henne?

 2. Hvorfor siger Pilatus til præsterne at de skal sætte soldater til at holde vagt ved Jesu grav?

 3. Hvad gør en engel tidligt på den tredje dag efter at Jesus er død, men hvad gør præsterne?

 4. Hvorfor bliver nogle kvinder overraskede da de besøger Jesu grav?

 5. Hvorfor løber Peter og Johannes hen til Jesu grav, og hvad finder de ud af?

 6. Hvad er der sket med Jesu legeme, men hvad gør Jesus for at vise sine disciple at han lever?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Mattæus 27:62-66 og 28:1-15.

  Hvordan syndede de øverste præster, farisæerne og de ældste imod den hellige ånd da Jesus var blevet oprejst fra de døde? (Matt. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. Læs Lukas 24:1-12.

  Hvordan viser beretningen om Jesu opstandelse at Jehova betragter kvinder som pålidelige vidner? (Luk. 24:4, 9, 10; Matt. 28:1-7)

 3. Læs Johannes 20:1-12.

  Hvordan hjælper Johannes 20:8, 9 os til at se behovet for at være tålmodig hvis vi ikke helt forstår hvordan en bibelprofeti vil blive opfyldt? (Ordsp. 4:18; Matt. 17:22, 23; Luk. 24:5-8; Joh. 16:12)

Historie 103

Gennem låste døre

 1. Hvad siger Maria til en mand som hun tror er gartneren, og hvordan finder hun ud af at det i virkeligheden er Jesus?

 2. Hvad oplever to disciple som er på vej til landsbyen Emmaus?

 3. Hvad sker der mens to disciple er ved at fortælle apostlene at de har set Jesus?

 4. Hvor mange gange har Jesus nu vist sig for sine disciple?

 5. Hvad siger Thomas da han hører at disciplene har set Herren, og hvad sker der otte dage senere?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Johannes 20:11-29.

  Sagde Jesus ifølge Johannes 20:23 at mennesker har fået myndighed til at tilgive synder? Forklar. (Sl. 49:27; Es. 55:7; 1 Tim. 2:5, 6; 1 Joh. 2:1, 2)

 2. Læs Lukas 24:13-43.

  Hvordan kan vi gøre vort hjerte modtageligt for sandhederne fra Bibelen? (Luk. 24:32, 33; Ezra 7:10; Matt. 5:3; Apg. 16:14; Hebr. 5:11-14)

Historie 104

Jesus stiger til himmelen

 1. Hvor mange disciple ser Jesus på én gang, og hvad taler han med dem om?

 2. Hvad er Guds rige, og hvordan vil det være at leve på jorden når Jesus hersker som konge i tusind år?

 3. I hvor mange dage har Jesus vist sig for sine disciple, men hvad er tiden nu inde til at han skal?

 4. Hvad siger Jesus til sine disciple lige før han tager afsked med dem?

 5. Hvad sker der på billedet, og hvordan bliver Jesus skjult så de ikke kan se ham mere?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Første Korintherbrev 15:3-8.

  Hvorfor kunne apostelen Paulus tale med så stor overbevisning om Jesu opstandelse, og hvad kan kristne i dag tale med overbevisning om? (1 Kor. 15:4, 7, 8; Es. 2:2, 3; Matt. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 2. Læs Apostelgerninger 1:1-11.

  Hvor stor udbredelse fik forkyndelsesarbejdet, som forudsagt i Apostelgerninger 1:8? (Apg. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)

Historie 105

Ventetid i Jerusalem

 1. Hvad sker der her på billedet med Jesu disciple som har ventet i Jerusalem?

 2. Hvilken overraskelse får de der er på besøg i Jerusalem?

 3. Hvad forklarer Peter folket?

 4. Hvordan har mange det efter at de har hørt på Peter, og hvad siger han at de skal gøre?

 5. Hvor mange bliver døbt på pinsedagen i år 33?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 2:1-47.

  1. Hvordan viser Peters ord i Apostelgerninger 2:23, 36 at hele den jødiske nation var medansvarlig for Jesu død? (1 Thess. 2:14, 15)

  2. Hvad kan vi lære af Peters gode måde at ræsonnere på ud fra Skrifterne? (Apg. 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Kol. 4:6)

  3. Hvordan brugte Peter den første af „himlenes riges nøgler“, som Jesus havde lovet at give ham? (Apg. 2:14, 22-24, 37, 38; Matt. 16:19)

Historie 106

Befriet fra fængsel

 1. Hvad sker der en eftermiddag hvor Peter og Johannes går ind i templet?

 2. Hvad siger Peter til en krøbling, og hvad giver Peter ham som er mere værd end penge?

 3. Hvorfor er de religiøse ledere vrede, og hvad gør de ved Peter og Johannes?

 4. Hvad fortæller Peter de religiøse ledere, og hvad bliver apostlene advaret om?

 5. Hvorfor bliver de religiøse ledere misundelige, men hvad sker der da apostlene bliver sat i fængsel for anden gang?

 6. Hvad svarer apostlene efter at de er blevet ført hen til sanhedrinsalen?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 3:1-10.

  Hvordan kan Peters ord i Apostelgerninger 3:6 hjælpe os til at forstå værdien af budskabet om Riget selvom vi ikke har magt til at udføre mirakler i dag? (Joh. 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Fil. 3:8)

 2. Læs Apostelgerninger 4:1-31.

  Hvordan kan vi efterligne vore kristne brødre fra det første århundrede når vi møder modstand i forkyndelsen? (Apg. 4:29, 31; Ef. 6:18-20; 1 Thess. 2:2)

 3. Læs Apostelgerninger 5:17-42.

  Hvordan har nogle der ikke er Jehovas Vidner, både i fortiden og nutiden anlagt et fornuftigt syn på forkyndelsesarbejdet? (Apg. 5:34-39)

Historie 107

Stefanus bliver stenet

 1. Hvem er Stefanus, og hvad har Gud hjulpet ham til at gøre?

 2. Hvad fortæller Stefanus som gør de religiøse ledere meget vrede?

 3. Hvad gør mændene ved Stefanus efter at de har slæbt ham uden for byen?

 4. Hvem er den unge mand på billedet der står ved kapperne?

 5. Hvad beder Stefanus Jehova om inden han dør?

 6. Hvordan kan vi efterligne Stefanus når nogen gør os noget ondt?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 6:8-15.

  Hvilke bedrageriske metoder har religiøse ledere gjort brug af i deres forsøg på at standse Jehovas Vidners forkyndelsesarbejde? (Apg. 6:9, 11, 13)

 2. Læs Apostelgerninger 7:1-60.

  1. Hvad hjalp Stefanus til på en virkningsfuld måde at forsvare den gode nyhed over for Sanhedrinet, og hvad kan vi lære af hans eksempel? (Apg. 7:51-53; Rom. 15:4; 2 Tim. 3:14-17; 1 Pet. 3:15)

  2. Hvilken indstilling skal vi have til modstandere af vores arbejde? (Apg. 7:58-60; Matt. 5:44; Luk. 23:33, 34)

Historie 108

På vejen til Damaskus

 1. Hvad gør Saulus efter at Stefanus er blevet dræbt?

 2. Hvad sker der da Saulus er på vej til Damaskus?

 3. Hvad siger Jesus at Saulus skal gøre?

 4. Hvad giver Jesus Ananias besked på at gøre, og hvordan kommer Saulus til at se igen?

 5. Hvad bliver Saulus nu kaldt, og hvad kommer han til at lave?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 8:1-4.

  Hvordan var den bølge af forfølgelse der ramte den nyoprettede kristne menighed, med til at udbrede den kristne tro, og hvordan er noget lignende sket i vor tid? (Apg. 8:4; Es. 54:17)

 2. Læs Apostelgerninger 9:1-20.

  Hvilken tresidet tjeneste forudsagde Jesus at Saulus skulle udføre? (Apg. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom. 11:13)

 3. Læs Apostelgerninger 22:6-16.

  Hvordan kan vi efterligne Ananias, og hvorfor er det vigtigt at gøre det? (Apg. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pet. 1:14-16; 2:12)

 4. Læs Apostelgerninger 26:8-20.

  Hvordan kan Saulus’ omvendelse til kristendommen være til opmuntring for dem hvis ægtefælle ikke deler deres tro? (Apg. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pet. 3:1-3)

Historie 109

Peter besøger Kornelius

 1. Hvem er den mand på billedet der bøjer sig ned?

 2. Hvad siger en engel til Kornelius?

 3. Hvad lader Gud Peter se mens han er oppe på taget af Simons hus i Joppe?

 4. Hvorfor siger Peter til Kornelius at han ikke skal bøje sig ned for at tilbede ham?

 5. Hvorfor bliver de jødiske disciple der er sammen med Peter, forbløffede?

 6. Hvad er det vigtigt for os at lære af Peters besøg hos Kornelius?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 10:1-48.

  Hvad viser Peters ord i Apostelgerninger 10:42 om arbejdet med at forkynde den gode nyhed om Riget? (Matt. 28:19; Mark. 13:10; Apg. 1:8)

 2. Læs Apostelgerninger 11:1-18.

  Hvilken indstilling viste Peter da han klart forstod Jehovas vejledning angående folk fra nationerne, og hvordan kan vi efterligne hans eksempel? (Apg. 11:17, 18; 2 Kor. 10:5; Ef. 5:17)

Historie 110

Timoteus — Paulus’ nye hjælper

 1. Hvem er den unge mand på billedet, hvor bor han, og hvad hedder hans mor og mormor?

 2. Hvad svarer Timoteus da Paulus spørger om han har lyst til at rejse ud sammen med ham og Silas for at forkynde i fjerne egne?

 3. Hvor bliver Jesu disciple for første gang kaldt kristne?

 4. Kan du nævne nogle af de byer Paulus, Silas og Timoteus besøger efter at de er rejst fra Lystra?

 5. Hvad hjælper Timoteus Paulus med, og hvad vil det være godt at børn og unge spørger sig selv om?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 9:19-30.

  Hvordan viste apostelen Paulus dømmekraft når han mødte modstand fordi han forkyndte den gode nyhed? (Apg. 9:22-25, 29, 30; Matt. 10:16)

 2. Læs Apostelgerninger 11:19-26.

  Hvordan viser beretningen i Apostelgerninger 11:19-21, 26 at Jehovas ånd leder forkyndelsesarbejdet?

 3. Læs Apostelgerninger 13:13-16, 42-52.

  Hvordan viser Apostelgerninger 13:51, 52 at disciplene ikke lod modstand gøre dem mismodige? (Matt. 10:14; Apg. 18:6; 1 Pet. 4:14)

 4. Læs Apostelgerninger 14:1-6, 19-28.

  Hvordan kan ordene „betroede de dem til Jehova“ hjælpe os til ikke at være bekymrede når vi skal tage os af nye? (Apg. 14:21-23; 20:32; Joh. 6:44)

 5. Læs Apostelgerninger 16:1-5.

  Hvordan understreger dét at Timoteus var villig til at lade sig omskære, vigtigheden af at ’gøre alt for den gode nyheds skyld’? (Apg. 16:3; 1 Kor. 9:23; 1 Thess. 2:8)

 6. Læs Apostelgerninger 18:1-11, 18-22.

  Hvordan viser Apostelgerninger 18:9, 10 at Jesus selv er med til at lede forkyndelsesarbejdet, og hvad kan vi derfor nære tillid til i dag? (Matt. 28:20)

Historie 111

Drengen der faldt i søvn

 1. Hvem er den dreng på billedet der ligger på jorden, og hvad er der sket med ham?

 2. Hvad gør Paulus da han ser at drengen er død?

 3. Hvor er Paulus, Timoteus og dem de rejser sammen med, på vej hen, og hvad sker der da de kommer til Milet?

 4. Hvad advarer profeten Agabus Paulus om, og hvordan kommer det til at gå nøjagtig som profeten har sagt?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 20:7-38.

  1. Hvordan kan vi ifølge Paulus’ ord i Apostelgerninger 20:26, 27 forblive ’rene for alles blod’? (Ez. 33:8; Apg. 18:6, 7)

  2. Hvorfor skal de ældste ’holde sig til det troværdige ord’ når de underviser? (Apg. 20:17, 29, 30; Tit. 1:7-9; 2 Tim. 1:13)

 2. Læs Apostelgerninger 26:24-32.

  Hvordan gjorde Paulus brug af sin romerske borgerret i forbindelse med at udføre den forkyndelse som Jesus havde pålagt ham? (Apg. 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luk. 21:12, 13)

Historie 112

Skibbrudne på en ø

 1. Hvad sker der med det skib Paulus sejler med, da det kommer forbi øen Kreta?

 2. Hvad siger Paulus til dem der er om bord på skibet?

 3. Hvorfor går skibet i stykker?

 4. Hvad siger den øverste officer at alle skal gøre, og hvor mange bliver reddet ind på land?

 5. Hvad hedder den ø de er havnet på, og hvad sker der med Paulus da vejret bliver bedre?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 27:1-44.

  Hvordan styrkes vores tillid til Bibelens nøjagtighed når vi læser beretningen om Paulus’ rejse til Rom? (Apg. 27:16-19, 27-32; Luk. 1:3; 2 Tim. 3:16, 17)

 2. Læs Apostelgerninger 28:1-14.

  Hvis de hedenske indbyggere på Malta følte sig tilskyndet til at vise apostelen Paulus og hans skibbrudne rejsefæller „en usædvanlig menneskekærlighed“, hvad skulle vi som kristne da føle os tilskyndet til at vise, og især på hvilken måde? (Apg. 28:1, 2; Hebr. 13:1, 2; 1 Pet. 4:9)

Historie 113

Paulus i Rom

 1. Hvem forkynder Paulus for mens han er fange i Rom?

 2. Hvem er den gæst der sidder ved bordet på billedet, og hvad hjælper han Paulus med?

 3. Hvem er Epafroditus, og hvad tager han med da han rejser tilbage til Filippi?

 4. Hvorfor skriver Paulus et brev til sin nære ven Filemon?

 5. Hvad gør Paulus da han bliver løsladt, og hvad sker der med ham senere?

 6. Hvem får Jehova til at skrive de sidste af Bibelens bøger, og hvad handler Åbenbaringens Bog om?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Apostelgerninger 28:16-31 og Filipperbrevet 1:13.

  Hvordan brugte Paulus sin tid mens han var fængslet i Rom, og hvilken virkning på den kristne menighed havde hans urokkelige tro? (Apg. 28:23, 30; Fil. 1:14)

 2. Læs Filipperbrevet 2:19-30.

  Hvordan gav Paulus udtryk for værdsættelse af Timoteus og Epafroditus, og hvordan kan vi følge Paulus’ eksempel? (Fil. 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Kor. 16:18; 1 Thess. 5:12, 13)

 3. Læs Filemon 1-25.

  1. På grundlag af hvad tilskyndede Paulus Filemon til at gøre hvad der var passende, og hvordan tjener det som en rettesnor for ældste i dag? (Filem. 9; 2 Kor. 8:8; Gal. 5:13)

  2. Hvordan viser Paulus’ ord i Filemon 13, 14 at han respekterede andre brødres samvittighed? (1 Kor. 8:7, 13; 10:31-33)

 4. Læs Andet Timoteusbrev 4:7-9.

  Hvordan kan vi, ligesom apostelen Paulus, nære tillid til at Jehova vil belønne os hvis vi forbliver trofaste til enden? (Matt. 24:13; Hebr. 6:10)

Historie 114

Al ondskab fjernes

 1. Hvorfor taler Bibelen om heste i himmelen?

 2. Hvad hedder Guds krig mod de onde på jorden, og hvorfor kommer den krig?

 3. Hvem er ham på billedet der fører an i krigen, hvorfor har han kongekrone på, og hvad vil han bruge sværdet til?

 4. Hvorfor skal det ikke forbavse os at Gud vil udslette alle de onde når vi tænker på historie 10, 15 og 33?

 5. Hvordan viser historie 36 og 76 at Gud vil udslette onde mennesker selvom de siger at de tilbeder ham?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Åbenbaringen 19:11-16.

  1. Hvordan fremgår det af Bibelen at Jesus Kristus er rytteren på den hvide hest? (Åb. 1:5; 3:14; 19:11; Es. 11:4)

  2. Hvordan viser det blod der er stænket på Jesu yderklædning, at hans sejr bliver afgørende og fuldstændig? (Åb. 14:18-20; 19:13)

  3. Hvem er sandsynligvis med i de hære der følger Jesus på den hvide hest? (Åb. 12:7; 19:14; Matt. 25:31, 32)

Historie 115

Et nyt paradis på jorden

 1. Hvad fortæller Bibelen om det paradis der vil komme på jorden?

 2. Hvad siger Bibelen om dem der skal leve i Paradiset?

 3. Hvornår vil Jesus sørge for at denne dejlige forandring sker?

 4. Hvad gjorde Jesus da han var på jorden, for at vise hvad han vil gøre når han bliver konge i Guds rige?

 5. Hvad vil Jesus og dem han udvælger, sørge for når de sammen hersker over jorden fra himmelen?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Åbenbaringen 5:9, 10.

  Hvorfor kan vi være sikre på at de der hersker over jorden i tusindårsriget, vil være medfølende og barmhjertige konger og præster? (Ef. 4:20-24; 1 Pet. 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2. Læs Åbenbaringen 14:1-3.

  Hvad betyder det at Faderens navn og Lammets navn er skrevet på panderne af de 144.000? (1 Kor. 3:23; 2 Tim. 2:19; Åb. 3:12)

Historie 116

Hvordan får vi evigt liv?

 1. Hvad må vi lære hvis vi skal leve evigt?

 2. Hvordan kan vi, ligesom den lille pige og hendes venner på billedet, lære om Jehova Gud og Jesus?

 3. Hvad er det for en anden bog der er på billedet, og hvorfor må vi tit læse i den?

 4. Hvad skal man også gøre, ud over at lære om Jehova og Jesus, for at få evigt liv?

 5. Hvad kan vi lære af historie 69?

 6. Hvorfor er den lille Samuel i historie 55 et godt eksempel?

 7. Hvordan kan vi efterligne Jesus Kristus, og hvad kan vi opleve i fremtiden hvis vi gør det?

Ekstra spørgsmål:

 1. Læs Johannes 17:3.

  Hvordan viser Bibelen at det at lære Jehova Gud og Jesus Kristus at kende ikke blot vil sige at have en masse viden? (Matt. 7:21; Jak. 2:18-20; 1 Joh. 2:17)

 2. Læs Salme 145:1-21.

  1. Kan du nævne nogle af de mange grunde vi har til at lovsynge Jehova? (Sl. 145:8-11; Åb. 4:11)

  2. Hvordan er Jehova „god mod alle“, og hvordan kan det give os et endnu nærmere forhold til ham? (Sl. 145:9; Matt. 5:43-45)

  3. Hvad vil vi gøre hvis vi elsker Jehova? (Sl. 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)