Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bibelhistoriebog

 HISTORIE 105

Ventetid i Jerusalem

Ventetid i Jerusalem

DISSE mennesker er Jesu disciple. De har gjort som han sagde og er blevet i Jerusalem. Mens de alle venter, bliver hele huset pludselig fyldt af en kraftig susen, ligesom af en kraftig vind. Og så begynder der at vise sig tunger af ild over hovedet på hver af disciplene. Kan du se på billedet at der er en flamme over hver af dem? Hvad mon det betyder?

Det er et mirakel! Jesus er sammen med sin Fader i himmelen igen, og han udgyder Guds hellige ånd over disciplene. Ved du hvad ånden får dem til at gøre? Jo, de begynder alle sammen at tale på forskellige sprog. Ved et mirakel kan de pludselig tale sprog som de aldrig før har kunnet.

Mange i Jerusalem hører lyden der er som et stærkt blæsevejr, og de strømmer til for at se hvad der sker. Nogle er kommet fra andre lande for at fejre israelitternes pinsefest. Hvor bliver de forbavsede! De kan høre disciplene tale på deres eget sprog om de vidunderlige ting Gud har gjort.

’Disse mennesker kommer alle fra Galilæa,’ siger gæsterne. ’Hvordan kan de da tale alle de sprog fra de forskellige lande hvor vi hører til?’

Peter træder nu frem og forklarer det. Han tager ordet og fortæller at Jesus blev dræbt og at Jehova har oprejst ham fra de døde. ’Nu er Jesus i himmelen ved Guds højre hånd,’ siger Peter. ’Og han har udgydt hellig ånd som han har lovet. Derfor har I set og hørt disse mirakler.’

Ved at høre hvad Peter siger bliver mange kede af det fordi man har gjort sådan ved Jesus. ’Hvad skal vi gøre?’ spørger de. Peter siger til dem: ’I må ændre jeres liv og blive døbt.’ Mange af dem kan indse at Peter har ret. På den dag bliver omkring 3000 mennesker døbt og bliver disciple af Jesus.