EFTER at Peter og Johannes har forladt graven hvor Jesu legeme var, er Maria alene tilbage. Hun begynder at græde, og ser ind i graven, som det sidste billede viste. Der ser hun de to engle! De spørger hende: ’Hvorfor græder du?’

Maria svarer: ’De har taget min Herre bort, jeg ved ikke hvorhen.’ Hun vender sig om og ser en mand. Han spørger hende: ’Hvem leder du efter?’

Maria tror det er gartneren, og at han har taget Jesu legeme. Hun siger derfor: ’Hvis du har taget ham bort, så sig mig hvor du har lagt ham.’ Men i virkeligheden er det Jesus. Han viser sig i et legeme som Maria ikke kan genkende. Men da han kalder hende ved navn, ved hun at det er Jesus. Hun løber hen og siger til disciplene: ’Jeg har set Herren!’

Senere på dagen er to disciple på vej til landsbyen Emmaus, da en mand slutter sig til dem. Disciplene er kede af det, fordi Jesus er blevet dræbt. Men under vandringen fortæller manden dem mange ting fra Bibelen som trøster dem. Da de gør holdt for at spise, opdager de endelig at det er Jesus. Så forsvinder Jesus, og de to disciple skynder sig tilbage til Jerusalem for at fortælle apostlene hvad de har oplevet på vejen.

Mens dette sker, viser Jesus sig også for Peter. De andre bliver begejstrede over at høre det. Så kommer de to disciple til Jerusalem og finder apostlene. De fortæller dem at Jesus også har vist sig for dem, på vejen. Og just mens de fortæller det, ved du hvad der så sker? Noget helt utroligt.

Se på billedet. Jesus viser sig for dem i værelset, selv om døren er låst. Nu bliver disciplene glade! Er det ikke en spændende dag? Kan du tælle hvor mange gange Jesus har vist sig for sine disciple nu? Kan du nævne de fem gange?

Apostelen Tomas er ikke til stede da Jesus viser sig for dem. Disciplene siger til ham: ’Vi har set Herren!’ Men Tomas siger at han selv vil se Jesus før han tror det. Otte dage senere er disciplene igen sammen i et aflåst værelse, og nu er Tomas der også. Pludselig kommer Jesus til syne inde i værelset. Nu tror Tomas det.