Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

7. DEL

Fra Jesu opstandelse til Paulus’ fængsling

Fra Jesu opstandelse til Paulus’ fængsling

På den tredje dag efter sin død blev Jesus oprejst. Den dag viste han sig for sine disciple fem gange. I 40 dage derefter viste han sig for dem flere gange. Så steg han op til himmelen, mens nogle af disciplene så til. Ti dage efter udgød Gud hellig ånd over Jesu disciple som ventede i Jerusalem.

Senere fik Guds fjender apostlene kastet i fængsel, men de blev befriet af en engel. Disciplen Stefanus blev stenet til døde af modstandere. Men vi hører også at Jesus udvalgte en af modstanderne til at være hans særlige tjener, som så blev apostelen Paulus. Tre og et halvt år efter Jesu død sendte Gud apostelen Peter hen for at forkynde for ikke-jøden Kornelius og hans husstand.

Cirka 13 år senere påbegyndte Paulus sin første missionsrejse. På den anden rejse var Timoteus med ham. Paulus og hans rejsefæller fik mange spændende oplevelser i tjenesten for Gud. Til sidst blev Paulus fængslet i Rom. To år efter blev han løsladt, men blev igen fængslet og senere dræbt. Begivenhederne i 7. DEL strækker sig over cirka 32 år.

 

I DENNE SEKTION

HISTORIE 102

Jesus lever

Efter at en engel har rullet stenen væk fra Jesu gravsted, bliver soldaterne chokerede over det de ser derinde.

HISTORIE 103

Gennem låste døre

Hvorfor kan Jesu disciple ikke genkende ham efter at han er blevet oprejst?

HISTORIE 104

Jesus stiger til himmelen

Før Jesus stiger til himmelen, giver han sine disciple en sidste befaling.

HISTORIE 105

Ventetid i Jerusalem

Hvorfor udgød Jesus den hellige ånd over sine disciple på pinsedagen?

HISTORIE 106

Befriet fra fængsel

De jødiske religiøse ledere sætter apostlene i fængsel for at stoppe forkyndelsesarbejdet, men Gud har en anden plan.

HISTORIE 107

Stefanus bliver stenet

Mens Stefanus bliver stenet, beder han en usædvanlig bøn.

HISTORIE 108

På vejen til Damaskus

Et blændende lys og en stemme fra himmelen ændrer Saulus’ liv.

HISTORIE 109

Peter besøger Kornelius

Betragter Gud folk fra en bestemt race eller nation som bedre end andre?

HISTORIE 110

Timoteus — Paulus’ nye hjælper

Timoteus rejste hjemmefra for at følge med Paulus på hans spændende missionsrejser.

HISTORIE 111

Drengen der faldt i søvn

Euʹtykus faldt i søvn under Paulus’ første foredrag, men ikke under det andet. Hvad der skete derimellem, var intet mindre end et mirakel.

HISTORIE 112

Skibbrudne på en ø

Lige da alt synes håbløst, modtager Paulus et budskab fra Gud, og det giver ham håb.

HISTORIE 113

Paulus i Rom

Hvordan kan Paulus udføre sin opgave som apostel mens han er fange?