SE den due der kommer ned over mandens hoved. Manden er Jesus. Han er omkring 30 år gammel nu. Og den anden hedder Johannes. Ham har vi allerede hørt lidt om. Kan du huske dengang Maria besøgte sin slægtning Elisabet og barnet inde i Elisabet hoppede af glæde? Barnet inde i hende var Johannes. Men hvad gør Johannes og Jesus nu?

Johannes har dyppet Jesus ned i Jordanflodens vand. Sådan bliver man døbt. Først bliver man sænket ned under vandet, og så bliver man løftet op igen. Johannes døber folk; derfor kaldes han Johannes Døber. Men hvorfor har Johannes døbt Jesus?

Fordi Jesus kom og bad ham om det. Johannes døber folk der gerne vil vise at de er kede af alt det forkerte de har gjort. Men har Jesus gjort noget han ikke skulle have gjort? Nej, aldrig. For han er Guds egen søn fra himmelen. Han er fuldkommen og gør aldrig noget forkert. Så der var en anden grund til at han bad Johannes om at døbe ham. Nu skal du høre hvad grunden var.

Før Jesus kom hen til Johannes var han tømrer. En tømrer laver ting af træ, som borde, stole og bænke. Marias mand, Josef, var også tømrer, og han har oplært Jesus til at være det samme. Men Jehova sendte ikke sin søn til jorden for at være tømrer. Han har et særligt arbejde til ham, og nu er tiden kommet hvor Jesus skal påbegynde det. For at vise at han nu er kommet for at gøre sin Faders vilje, beder Jesus Johannes om at døbe ham. Tror du at det er noget Gud har behag i?

Ja, for efter at Jesus er blevet døbt, siger en stemme fra himmelen: ’Denne er min søn, i ham har jeg velbehag.’ Det ser også ud som om himmelen åbner sig og denne due daler ned over Jesus. Men det er ikke en due. Det ser bare sådan ud. Det er i virkeligheden Guds hellige ånd.

Nu har Jesus meget at tænke på. Han drager bort til et ensomt sted i 40 dage. Der kommer Satan hen til ham. Tre gange prøver Satan at få Jesus til at gøre noget der er imod Guds love. Men det vil Jesus ikke.

Jesus vender tilbage og møder nogle mænd, der bliver hans første disciple, tilhængere. Navnene på nogle af dem er Andreas, Peter (også kaldet Simon), Filip og Nataʹnael (også kaldet Bartolomæʹus). Jesus og de nye disciple tager af sted til Galilæa. I Galilæa gør de ophold i Nataʹnaels hjemby Kana. Jesus tager med til en stor bryllupsfest og udfører sit første mirakel. Ved du hvad det er? Han gør vand til vin, så der er nok til alle bryllupsgæsterne.