Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bibelhistoriebog

 HISTORIE 97

Jesus kommer som konge

Jesus kommer som konge

KORT efter at Jesus har helbredt de to blinde tiggere, kommer han til en landsby nær Jerusalem. Han siger til to af sine disciple: ’Gå ind i landsbyen, dér vil I finde et æselføl. Løs det og tag det med til mig.’

Da æselet bliver ført ud til Jesus, sætter han sig på det, og så rider han det korte stykke ind til Jerusalem. Da han nærmer sig byen, kommer en stor skare mennesker ham i møde. De fleste af dem tager deres kapper af og lægger dem på vejen. Andre skærer grene af palmetræerne. Dem lægger de også på vejen, og de råber: ’Gud velsigne den konge som kommer i Jehovas navn!’

For længe siden kom nye konger i Israel ridende ind i Jerusalem på et æsel for at hilse på folket. Det er det Jesus gør. Og disse mennesker viser at de gerne vil have Jesus til konge. Det ved vi på grund af det der sker da Jesus kommer hen til templet.

Ved templet helbreder Jesus nogle som er blinde og forkrøblede. Da børnene ser det, hylder de ham. Men præsterne bliver vrede over det, og de siger til Jesus: ’Kan du ikke høre hvad børnene siger?’

’Jo,’ svarer Jesus. ’Men har I ikke læst at Bibelen siger: „Af små børns mund vil Gud frembringe lovprisning“?’ Og børnene bliver ved med at prise og hylde Guds konge.

Vi vil gerne være som de børn, ikke? Nogle prøver måske at forhindre os i at tale om Guds rige. Men vi vil bare blive ved med at fortælle andre om de dejlige ting Jesus vil gøre for mennesker.

Da Jesus var på jorden, var tiden ikke inde til at han skulle herske som konge. Hvornår vil det ske? Det ville hans disciple også gerne vide. Det vil vi læse om i næste historie.