EFTER at have forladt værelset på første sal, går Jesus og hans apostle ud til Getseʹmane have. Her er de tit kommet før. Jesus siger nu at de skal holde sig vågne og bede. Han går lidt væk derfra og lægger sig på knæ med ansigtet mod jorden for at bede til sin Fader i himmelen.

Lidt efter kommer Jesus tilbage til apostlene. Hvad tror du de gør? De sover! Tre gange siger Jesus at de skal holde sig vågne, men hver gang han kommer, sover de. ’Hvordan kan I sove i en time som denne?’ spørger Jesus sidste gang han kommer tilbage. ’Den time er kommet hvor jeg skal overgives til mine fjender.’

I det samme høres der en tummel. Se! der kommer en skare mænd med sværd og køller! De har fakler med for at lyse. Da de er kommet nærmere, træder en af dem frem og går helt hen til Jesus. Han kysser Jesus, som du kan se på billedet. Det er Judas Iskariot! Hvorfor kysser han Jesus?

Jesus spørger: ’Judas, forråder du mig med et kys?’ Ja, hans kys er et tegn. Det skal fortælle mændene der er kommet, hvem der er Jesus. Det er ham de vil have fat i, så de går frem og griber ham. Men Peter vil ikke lade dem tage Jesus uden kamp. Han drager sit sværd og slår ud efter den nærmeste mand. Sværdet går lige forbi mandens hoved og hugger hans højre øre af. Men det er ikke Jesu mening at de skal gøre nogen mennesker fortræd. Så Jesus rører ved mandens øre og helbreder det.

Jesus siger til Peter: ’Stik dit sværd i skeden. Tror du ikke at jeg kan bede min Fader om at lade tusinder af engle komme og redde mig?’ Jo, det kan han. Men Jesus beder ikke Gud om at sende nogen engle, for han ved at tiden er inde til at hans fjender skal gribe ham. Han lader sig føre bort. Lad os nu se på næste side hvad der sker med Jesus.