HER sidder Jesus med en lille dreng i armene. Man kan se at Jesus holder meget af børn. De mænd der ser til, er hans apostle. Hvad siger Jesus til dem? Det skal du få at vide.

Jesus og hans apostle er lige kommet tilbage fra en lang rejse. På vejen har apostlene været uenige om noget. Efter rejsen spørger Jesus dem: ’Hvad var det I diskuterede på vejen?’ Jesus ved det faktisk godt. Men han spørger for at høre om apostlene selv vil fortælle ham om det.

Apostlene svarer ikke, for de havde nemlig diskuteret hvem af dem der var den største. Nogle af dem ville gerne være mere end andre. Hvordan vil Jesus lære dem at det er forkert at man selv vil være den største?

Han kalder på en lille dreng og stiller ham foran dem. Så siger han til disciplene: ’Læg mærke til hvad jeg siger. Hvis I ikke ændrer jer og bliver som små børn, kommer I aldrig ind i Guds rige. Den største i riget er den der bliver som dette lille barn.’ Ved du hvorfor Jesus sagde det?

Jo, små børn tænker ikke på at blive mere værd end andre. Apostlene skulle altså lære at blive som børn på den måde, og ikke skændes om hvem der var den største eller vigtigste af dem. De skulle hellere være beskedne og ydmyge.

Også andre gange viser Jesus hvor meget han holder af små børn. Engang kommer nogle hen til Jesus med deres børn. Apostlene prøver at holde børnene borte, men Jesus siger: ’Lad de små børn komme til mig. I må ikke hindre dem, for Guds rige tilhører mennesker som dem.’ Så tager Jesus børnene i sine arme og velsigner dem. Han taler venligt til dem, og de kan godt lide ham. Er det ikke rart at vide at Jesus holder af små børn?