Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 HISTORIE 77

De ville ikke bøje sig ned

De ville ikke bøje sig ned

KAN du huske at du har hørt om disse tre unge mænd? Det er Daniels venner, dem der ikke ville spise kongens mad. Babylonierne har kaldt dem Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Men se på billedet. De står fuldt oprejst, mens alle de andre folk bøjer sig ned. Hvorfor bøjer de sig ikke ned foran den store billedstøtte som alle de andre? Nu skal du høre.

Kan du huske de love som Jehova selv nedskrev, de ti bud? Det første af dem lyder sådan: ’Du må ikke tilbede andre guder end mig.’ De unge mænd adlyder loven, selv om de kommer i vanskeligheder for det. De vil ikke dyrke falske guder, men kun tilbede Jehova, om det så skal koste dem livet.

Nebukadnezar, kongen af Babylon, har tilkaldt mange mægtige mænd for at de skal tilbede en billedstøtte han har opstillet. Han har lige sagt til dem alle sammen: ’Når I hører lyden af horn, harper og andre musikinstrumenter, skal I bøje jer ned og tilbede guldbilledstøtten. Enhver der ikke bøjer sig ned og tilbeder, vil straks blive kastet i en gloende ildovn.’

Da Nebukadnezar hører at Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ikke har bøjet sig ned, bliver han helt ophidset. Han tilkalder dem, og giver dem endnu en chance til at bøje sig ned. Men de unge mænd stoler på Jehova. ’Vor Gud, som vi dyrker, kan redde os,’ siger de til Nebukadnezar. ’Men selv om han ikke redder os, vil vi alligevel ikke bøje os ned foran din guldbilledstøtte.’

Nu bliver Nebukadnezar endnu mere hidsig. Der er en ildovn i nærheden, og han råber: ’Gør ovnen syv gange hedere end ellers!’ Så får han sine stærkeste soldater til at binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem ind i ovnen. Den er så varm at de stærke soldater bliver slået ihjel af flammerne. Men hvad med de tre unge mænd der blev kastet derind? Bliver Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ikke også slået ihjel af flammerne?

Kongen ser ind i ovnen — og så bliver han bange. ’Var det ikke tre mænd vi bandt og kastede ind i den brændende ildovn?’ spørger han.

’Jo, det var,’ svarer hans tjenere.

’Men jeg kan se fire mænd gå rundt inde i ilden,’ siger han. ’De er ikke bundet, og ilden skader dem slet ikke. Og den fjerde ligner en gudesøn.’ Kongen nærmer sig døren til ovnen og råber: ’Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego! I, den højeste Guds tjenere, kom ud!’

Da de kommer ud, kan alle se at der ikke er sket dem noget. Nu siger kongen: ’Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud være priset! Han har sendt sin engel og reddet dem fordi de ikke ville bøje sig ned foran nogen anden gud end deres egen.’

Deres trofasthed mod Jehova er et godt eksempel for os, synes du ikke?