SE hvor der bliver arbejdet! Israelitterne har travlt med at genopbygge Jerusalems mure. Da kong Nebukadnezar ødelagde byen 152 år før, nedbrød han murene og byportene. Israelitterne byggede ikke murene op igen lige da de kom hjem fra Babylon.

Hvordan mon de har følt det mens de boede her i alle disse år uden at der var mure om byen? De har ikke følt sig trygge. Deres fjender kunne let komme og angribe dem. Men nu kommer en mand ved navn Nehemias og hjælper dem med at bygge murene op igen. Ved du hvem Nehemias er?

Det er en israelit som kommer fra byen Susan, hvor Mordokaj og Ester bor. Nehemias arbejdede på kongens slot, så han har måske været en god ven af Mordokaj og dronning Ester. Men Bibelen siger ikke at Nehemias arbejdede for Esters mand, kong Ahasverus. Han arbejdede for den næste konge, som hed Artaxerxes.

Du husker nok at Artaxerxes er den gode konge som gav Ezra mange penge til istandsættelse af Jehovas tempel i Jerusalem. Men Ezra genopbyggede ikke byens nedbrudte mure. Nu skal du høre hvordan det gik til at Nehemias gjorde det.

Der er gået 13 år siden Artaxerxes gav Ezra penge til at sætte templet i stand for. Nehemias er nu overmundskænk for kong Artaxerxes. Det betyder at han skal servere vin for kongen, og sørge for at kongen ikke bliver forgivet. Det er en meget betroet opgave.

En dag kommer Nehemias’ broder Hanani og nogle andre mænd fra Israels land og besøger Nehemias. De fortæller om alle de vanskeligheder israelitterne har, og om byens mure som stadig ligger nedbrudte hen. Nehemias bliver bedrøvet over at høre det, og han beder til Jehova.

En dag lægger kongen mærke til at Nehemias er ked af det. ’Hvorfor ser du så bedrøvet ud?’ spørger han. Nehemias fortæller at det er fordi det står så dårligt til i Jerusalem og fordi murene er nedbrudte. ’Hvad ønsker du da?’ spørger kongen.

’Lad mig rejse til Jerusalem,’ siger Nehemias, ’så jeg kan genopbygge murene.’ Kong Artaxerxes er meget venlig. Han lader Nehemias rejse, og hjælper ham endda med at skaffe tømmer til noget af arbejdet. Så snart Nehemias er kommet til Jerusalem, fortæller han folkene om sine planer. De synes godt om tanken og siger: ’Ja, lad os begynde at bygge.’

Men da israelitternes fjender ser murene rejse sig, siger de: ’Kom, lad os slå dem ihjel og få det byggeri standset.’ Men Nehemias hører om det. Han giver arbejderne sværd og spyd, og siger: ’Vær ikke bange for jeres fjender. Kæmp for jeres brødre, for jeres børn, for jeres koner, og for jeres hjem.’

Indbyggerne er meget modige. De holder sig kampklare dag og nat, og bliver ved med at bygge. På kun 52 dage er murene færdige. Nu kan de føle sig trygge i byen. Nehemias og Ezra underviser dem i Guds lov, og folket er lykkeligt.

Men det er alligevel ikke helt det samme som før israelitterne blev ført som fanger til Babylon. Kongen af Persien regerer over dem, og de må tjene ham. Men Jehova har lovet at han vil sende en ny konge, og at denne konge vil bringe folket fred. Hvem er den konge? Og hvordan vil han få indført fred i verden? Der går omkring 450 år før vi hører mere om det. Så sker der noget meget vigtigt: Et lille barn bliver født. Men det er en helt anden historie.