Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bibelhistoriebog

5. DEL

Fra fangenskabet i Babylon til genopbygningen af Jerusalems mure

Fra fangenskabet i Babylon til genopbygningen af Jerusalems mure

Mens israelitterne var fanger i Babylon, kom de ud for mange trosprøver. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego blev kastet i en gloende ovn, men Gud førte dem levende ud igen. Senere, efter at Babylon var blevet besejret af mederne og perserne, blev Daniel kastet i en løvekule, men Gud beskyttede ham ved at lukke løvernes gab.

Endelig blev israelitterne befriet af kong Kyros. De vendte tilbage til deres hjemland netop 70 år efter at de var ført som fanger til Babylon. Noget af det første de gjorde, var at påbegynde genopbygningen af Jehovas tempel i Jerusalem. Men fjenderne fik hurtigt deres arbejde standset. Der gik omkring 22 år efter hjemkomsten til Jerusalem, før templet endelig var færdigt.

Derefter hører vi om Ezras rejse til Jerusalem for at gøre templet smukkere. Det var cirka 47 år efter at templet var færdigt. Og 13 år efter Ezras rejse kom Nehemias for at hjælpe med at opbygge Jerusalems nedbrudte mure. Den 5. DEL dækker en periode på 152 år.

 

I DENNE SEKTION

HISTORIE 77

De ville ikke bøje sig ned

Vil Gud redde disse tre lydige unge mænd fra den brændende ildovn?

HISTORIE 78

Skriften på væggen

Profeten Daniel tyder fire gådefulde ord.

HISTORIE 79

Daniel i løvekulen

Daniel får en dødsdom, men kunne han have undgået den?

HISTORIE 80

Udfrielsen fra Babylon

Kong Kyros af Persien opfyldte én profeti da han indtog Babylon, og nu opfylder han en anden.

HISTORIE 81

Tillid til Guds hjælp

Israelitterne bryder menneskers love for at være lydige mod Gud. Vil Gud velsigne dem?

HISTORIE 82

Mordokaj og Ester

Dronning Vasjti var smuk, men kong Ahasverus udskiftede hende alligevel med Ester som sin nye dronning. Hvorfor?

HISTORIE 83

Jerusalems mure

Mens de genopbygger murene, må arbejderne have deres sværd og spyd på sig både dag og nat.