FØR David døde, gav han Salomon planerne til opførelse af Jehovas tempel efter Guds vejledning. I sit fjerde regeringsår begynder Salomon at bygge templet, og det tager syv og et halvt år at gøre det færdigt. Titusinder af mænd arbejder på det, og det koster mange penge. Det bliver nemlig smykket med meget guld og sølv.

De to vigtigste rum i templet svarer til de to rum i tabernaklet. Men i templet er de dobbelt så store. Salomon lader pagtens ark anbringe i templets inderste rum, og de andre ting fra tabernaklet bliver stillet i det andet rum. Det inderste rum kaldes ’det allerhelligste’. Det andet rum kaldes ’det hellige’.

Da templet er færdigt, holdes der en stor højtid. Salomon knæler foran templet og beder, som du kan se på billedet. ’Ikke engang hele himmelen er stor nok til at rumme dig,’ siger Salomon til Jehova, ’hvor meget mindre kan da dette tempel rumme dig. Men lyt alligevel, o Gud, til dit folk når det beder til dig vendt mod dette sted.’

Så snart Salomon har bedt sin bøn, farer der ild ned fra himmelen. Ilden brænder de dyreofre der er blevet bragt. Og templet fyldes af et skinnende lys fra Jehova. Det viser at Jehova lytter, og at han har behag i templet og Salomons bøn. Nu er det templet, og ikke tabernaklet, folket skal komme til for at tilbede Gud og bringe ofre til ham.

I lang tid hersker Salomon meget viist, og folket er lykkeligt. Men Salomon gifter sig med mange kvinder fra andre lande som ikke tilbeder Jehova. På billedet ser du en af dem tilbede en afgud. Til sidst får hustruerne også Salomon til at tilbede andre guder. Ved du hvad der sker nu? Salomon er ikke længere venlig mod folket. Han bliver grusom, og folket er ikke mere lykkeligt.

Da bliver Jehova vred på Salomon og siger til ham: ’Jeg vil tage riget fra dig og give det til en anden. Jeg vil ikke gøre det i din egen levetid, men under din søns styre. Dog vil jeg ikke tage hele riget fra din søn.’ Lad os nu se hvordan det gik i opfyldelse.