KONG Nebukadnezar tager alle de dygtigste israelitter med sig til Babylon. Derefter udvælger kongen de kønneste og klogeste unge mænd iblandt dem. Fire af dem er de drenge du ser her. Den ene hedder Daniel, og de andre kalder babylonierne for Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego.

Nebukadnezar vil oplære de unge mænd til at tjene ham i hans palads. Efter tre års oplæring vil han udvælge de allerdygtigste til at være hans rådgivere. Han vil have at drengene skal være sunde og stærke mens de bliver undervist. Derfor giver han besked på at de skal have den samme gode mad og vin som kongen og hans familie får.

Se på den unge Daniel. Ved du hvad han siger til kongens overhofmester, Asjpenaz? Daniel fortæller ham at han ikke vil spise den fine mad fra kongens bord. Asjpenaz er betænkelig. ’Kongen har selv bestemt hvad I skal spise og drikke,’ siger han. ’Og hvis I nu ikke bliver lige så sunde og raske som de andre unge mænd, vil han måske slå mig ihjel.’

Daniel siger nu til den opsynsmand som Asjpenaz har sat til at passe på Daniel og hans tre venner: ’Sæt os på prøve i 10 dage. Giv os grøntsager at spise og vand at drikke. Bagefter kan I sammenligne os med de unge mænd som spiser kongens mad, og se hvem der ser sundest ud.’

Det går opsynsmanden ind på. Og da de 10 dage er gået, ser Daniel og hans tre venner sundere ud end alle de andre unge mænd. Så lader opsynsmanden dem blive ved med at spise grøntsager i stedet for kongens mad.

Efter tre års forløb bliver alle de unge mænd ført frem for Nebukadnezar. Efter at have talt med dem, finder kongen at Daniel og hans tre venner er de dygtigste af dem alle. Dem beholder han i sit palads. Og hver gang kongen stiller Daniel, Sjadrak, Mesjak eller Abed-Nego et svært spørgsmål, så ved de 10 gange så meget som nogen af hans præster eller vismænd.