Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Min bibelhistoriebog

3. DEL

Fra udgangen af Ægypten til Israels første konge

Fra udgangen af Ægypten til Israels første konge

Moses førte israelitterne ud fra trældommen i Ægypten, til Sinaj bjerg, hvor Gud gav dem sine love. Senere udsendte han 12 mænd til at udspejde Kana’ans land. De 10 vendte tilbage med en nedslående melding, som fik folket til at ønske sig tilbage til Ægypten. For deres mangel på tro straffede Gud israelitterne ved at lade dem vandre i 40 år i ørkenen.

Siden blev Josua udvalgt til at føre israelitterne ind i Kana’ans land. Jehova udførte mirakler for at hjælpe dem med at indtage landet. Han standsede Jordanflodens løb, fik Jerikos mure til at falde, og lod solen stå stille en hel dag. I løbet af seks år blev landet erobret fra kana’anæerne.

Fra og med Josua blev Israel i 356 år styret af dommere. Vi hører om mange af dem, såsom Barak, Gideon, Jefta, Samson og Samuel. Vi læser også om kvinder som Rahab, Debora, Jael, Rut, No’omi og Dalila. I alt dækker 3. DEL 396 års historie.

 

I DENNE SEKTION

HISTORIE 34

En ny slags mad

Denne særlige mad fra Gud falder ned fra himmelen.

HISTORIE 35

Jehova giver sine love

Hvilke to bud er større end De ti bud?

HISTORIE 36

Guldkalven

Hvorfor ville folket tilbede en statue der er lavet af smeltede ørenringe?

HISTORIE 37

Et tilbedelsestelt

I det inderste rum stod pagtens ark.

HISTORIE 38

De 12 spejdere

Ti af spejderne siger ét, men to af dem siger noget andet. Hvem tror israelitterne på?

HISTORIE 39

Arons blomstrende stav

Hvordan kan et stykke dødt træ frembringe blomster og frugt på én nat?

HISTORIE 40

Moses slår på klippen

Moses fik vand til at springe frem, men han gjorde Gud vred.

HISTORIE 41

Kobberslangen

Hvorfor sendte Gud giftslanger så de kunne bide israelitterne?

HISTORIE 42

Et talende æsel

Æselet ser noget som Bileam ikke kan se

HISTORIE 43

Josua bliver leder

Moses er stadig stærk, så hvorfor bliver han erstattet af Josua?

HISTORIE 44

Rahab skjuler spejderne

Hvordan hjælper Rahab de to mænd, og hvad beder hun dem om?

HISTORIE 45

Over Jordanfloden

Der sker et mirakel da præsterne træder ud i vandet.

HISTORIE 46

Jerikos mure

Hvordan kunne en snor forhindre en mur i at falde sammen?

HISTORIE 47

En tyv i Israel

Kan én ond mand skabe problemer for en hel nation?

HISTORIE 48

De kloge gibeonitter

De narrer Josua og israelitterne til at aflægge et løfte, men israelitterne holder deres løfte.

HISTORIE 49

Solen står stille

Jehova gør noget for Josua han aldrig havde gjort før og aldrig har gjort siden.

HISTORIE 50

To tapre kvinder

Barak leder Israels hær i krigen, så hvorfor får Jael æren?

HISTORIE 51

Rut og No’omi

Rut forlader sit hjem for at være sammen med No’omi og tjene Jehova.

HISTORIE 52

Gideon og hans 300 mænd

Gud udvalgte mænd til den lille hær ved hjælp af en usædvanlig drikkeprøve.

HISTORIE 53

Jeftas løfte

Hans løfte til Jehova berørte ikke kun ham selv, men også hans datter.

HISTORIE 54

Den stærkeste mand

Hvordan fik Dalila at vide hvor Samson fik sin styrke fra?

HISTORIE 55

En lille dreng tjener Gud

Gud bruger drengen Samuel til at overbringe ypperstepræsten Eli et sviende budskab.