HVAD tror du Abraham er ved at gøre her? Han holder en kniv, og det ser ud som om han skal til at dræbe sin søn. Hvordan kunne han gøre det? Lad os nu først høre hvordan Abraham og Sara fik en søn.

Husk at Gud havde lovet dem en søn. Det så umuligt ud, for Abraham og Sara var jo gamle. Men Abraham troede på at Gud kunne gøre det alligevel. Hvad skete der så?

Der gik et år efter at Gud havde givet løftet. Og da Abraham var 100 år og Sara var 90 år, fik de en søn som de kaldte Isak. Gud havde holdt sit løfte!

Men da Isak var vokset op satte Jehova Abrahams tro på prøve. Han kaldte på Abraham, og Abraham svarede: ’Her er jeg!’ Så sagde Gud: ’Tag din eneste søn, Isak, og rejs hen til et bjerg jeg vil vise dig. Der skal du dræbe din søn og ofre ham som et offer.’

Du kan tro at Abraham blev ked af det, for han holdt meget af sin søn. Og husk at Gud havde lovet at Abrahams børn skulle bo i Kana’ans land. Men hvordan kunne de det, hvis Isak nu skulle dø? Abraham forstod det ikke, men selv om han ikke forstod hvad Guds hensigt var, adlød han alligevel Gud.

Da han kom til bjerget bandt han Isak og lagde ham på et alter han havde bygget. Så tog han sin kniv frem. Men lige da han skulle til at dræbe Isak, råbte Guds engel: ’Abraham, Abraham!’ Og han svarede: ’Her er jeg!’

’Du må ikke gøre drengen noget,’ sagde Gud. ’Nu ved jeg at du tror på mig, fordi du ikke ville spare din søn, din eneste, for mig, men var parat til at ofre ham.’

Ja, Abraham havde en stærk tro på Gud! Han vidste at intet var umuligt for Jehova, og at Jehova endda kunne oprejse Isak fra de døde. Men det var ikke Guds vilje at Abraham skulle dræbe Isak. Gud fik et får til at hænge fast i nogle buske, og lod Abraham ofre det stedet for sin søn.