Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Min bibelhistoriebog

Glæd dig over 116 historier fra Bibelen. De er nøjagtige, lette at forstå og der er smukke billeder til.

Indledning

Sandfærdige historier fra verdens bedste bog, Bibelen, fortæller om verdens historie fra skabelsen og frem til nutiden.

HISTORIE 1

Gud begynder at skabe

Skabelsesberetningen i Første Mosebog er fascinerende og let at forstå — selv for små børn.

HISTORIE 2

En dejlig have

Ifølge Første Mosebog skabte Gud en særlig have, Edens have. Gud ønsker at hele jorden bliver ligesom den smukke have.

HISTORIE 3

Den første mand og kvinde

Gud skabte Adam og Eva og satte dem i Edens have. De blev det første ægtepar.

HISTORIE 4

Hvorfor de mistede deres hjem

Første Mosebog i Bibelen fortæller hvordan Paradiset gik tabt.

HISTORIE 5

Et besværligt liv begynder

Uden for Edens have er livet fyldt med problemer for Adam og Eva. Hvis bare de havde adlydt Gud, ville deres eget og deres børns liv have været lykkeligt.

HISTORIE 6

En god og en dårlig søn

Beretningen om Kain og Abel i Første Mosebog lærer os hvilken slags mennesker vi bør være — og hvilken indstilling vi må ændre inden det er for sent.

HISTORIE 7

En modig mand

Enoks eksempel viser os at man godt kan gøre det rigtige selvom mennesker omkring en handler ondt.

HISTORIE 8

Kæmperne på jorden

Første Mosebog, kapitel 6, fortæller om kæmper der gjorde folk fortræd. Disse kæmper, kaldet nefilim, var børn af de ulydige engle der forlod himmelen for at leve som mennesker.

HISTORIE 9

Noa bygger en ark

Noa og hans familie overlevede Vandfloden fordi de adlød Gud selvom ingen ville lytte.

HISTORIE 10

Vandfloden

Folk grinede af Noas advarende budskab. Men de grinede ikke da vandet styrtede ned fra himmelen! Lær hvordan Noas ark reddede Noa, hans familie og mange dyr.

HISTORIE 11

Den første regnbue

Når du ser en regnbue, hvad skal den så minde dig om?

HISTORIE 12

Der bygges et stort tårn

Jehova var ikke glad, og den straf han gav, har konsekvenser for folk i dag.

HISTORIE 13

Abraham — Guds ven

Hvorfor forlod Abraham sit komfortable hjem for at bo i telte resten af sit liv?

HISTORIE 14

Gud prøver Abrahams tro

Hvorfor bad Gud Abraham om at ofre sin søn Isak?

HISTORIE 15

Lots hustru ser sig tilbage

Det hun gjorde, kan lære os noget meget vigtigt

HISTORIE 16

Isak får en god hustru

Hvad var det der gjorde Rebekka til en god hustru? Hendes skønhed eller noget andet?

HISTORIE 17

Tvillinger — men forskellige

Deres fader, Isak, elskede Esau mest, men deres moder, Rebekka, elskede Jakob mest.

HISTORIE 18

Jakob rejser til Karan

Jakob giftede sig med Lea først selvom det var Rakel han elskede.

HISTORIE 19

Jakobs store familie

Er Israels 12 stammer opkaldt efter Jakobs 12 sønner?

HISTORIE 20

Dina kommer galt af sted

Det hele begyndte med de forkerte venner.

HISTORIE 21

Josef hades af sine brødre

Hvad kunne få nogle af dem til at ville dræbe deres egen broder?

HISTORIE 22

Josef sættes i fængsel

Han kom ikke i fængsel fordi han brød loven, men fordi han gjorde det rigtige.

HISTORIE 23

Faraos drømme

De syv køer og de syv kornaks har noget til fælles.

HISTORIE 24

Josef prøver sine brødre

Hvordan kan han vide at de virkelig har forbedret sig siden dengang de solgte ham som træl?

HISTORIE 25

Familien flytter til Ægypten

Hvorfor bliver Jakobs familie kaldt israelitter i stedet for jakobitter?

HISTORIE 26

Jobs trofasthed mod Gud

Job mistede sin rigdom, sit gode helbred og alle sine børn. Straffede Gud ham?

HISTORIE 27

En ond konge i Ægypten

Hvorfor gav han sit folk ordre til at alle israelitiske drengebørn skulle dræbes?

HISTORIE 28

Hvordan Moses blev reddet

Hans mor finder en måde hvorpå hun kan omgå loven om at alle drengebørn skal dræbes.

HISTORIE 29

Hvorfor Moses flygtede

Moses syntes at han var klar til at frelse israelitterne da han var 40 år, men det var han ikke.

HISTORIE 30

Den brændende tornebusk

Ved hjælp af nogle mirakler viser Gud Moses at tiden er kommet hvor han skal føre israelitterne ud af Ægypten.

HISTORIE 31

Moses og Aron hos Farao

Hvorfor vil Farao ikke høre på Moses og lade israelitterne rejse?

HISTORIE 32

De 10 plager

Gud bragte ti forfærdelige plager over Ægypten, alt sammen fordi Farao stædigt nægtede at lade israelitterne rejse.

HISTORIE 33

Over Det røde Hav

Moses deler Det røde Hav ved Guds hjælp, og israelitterne krydser det på tørt land.

HISTORIE 34

En ny slags mad

Denne særlige mad fra Gud falder ned fra himmelen.

HISTORIE 35

Jehova giver sine love

Hvilke to bud er større end De ti bud?

HISTORIE 36

Guldkalven

Hvorfor ville folket tilbede en statue der er lavet af smeltede ørenringe?

HISTORIE 37

Et tilbedelsestelt

I det inderste rum stod pagtens ark.

HISTORIE 38

De 12 spejdere

Ti af spejderne siger ét, men to af dem siger noget andet. Hvem tror israelitterne på?

HISTORIE 39

Arons blomstrende stav

Hvordan kan et stykke dødt træ frembringe blomster og frugt på én nat?

HISTORIE 40

Moses slår på klippen

Moses fik vand til at springe frem, men han gjorde Gud vred.

HISTORIE 41

Kobberslangen

Hvorfor sendte Gud giftslanger så de kunne bide israelitterne?

HISTORIE 42

Et talende æsel

Æselet ser noget som Bileam ikke kan se

HISTORIE 43

Josua bliver leder

Moses er stadig stærk, så hvorfor bliver han erstattet af Josua?

HISTORIE 44

Rahab skjuler spejderne

Hvordan hjælper Rahab de to mænd, og hvad beder hun dem om?

HISTORIE 45

Over Jordanfloden

Der sker et mirakel da præsterne træder ud i vandet.

HISTORIE 46

Jerikos mure

Hvordan kunne en snor forhindre en mur i at falde sammen?

HISTORIE 47

En tyv i Israel

Kan én ond mand skabe problemer for en hel nation?

HISTORIE 48

De kloge gibeonitter

De narrer Josua og israelitterne til at aflægge et løfte, men israelitterne holder deres løfte.

HISTORIE 49

Solen står stille

Jehova gør noget for Josua han aldrig havde gjort før og aldrig har gjort siden.

HISTORIE 50

To tapre kvinder

Barak leder Israels hær i krigen, så hvorfor får Jael æren?

HISTORIE 51

Rut og No’omi

Rut forlader sit hjem for at være sammen med No’omi og tjene Jehova.

HISTORIE 52

Gideon og hans 300 mænd

Gud udvalgte mænd til den lille hær ved hjælp af en usædvanlig drikkeprøve.

HISTORIE 53

Jeftas løfte

Hans løfte til Jehova berørte ikke kun ham selv, men også hans datter.

HISTORIE 54

Den stærkeste mand

Hvordan fik Dalila at vide hvor Samson fik sin styrke fra?

HISTORIE 55

En lille dreng tjener Gud

Gud bruger drengen Samuel til at overbringe ypperstepræsten Eli et sviende budskab.

HISTORIE 56

Saul — Israels første konge

Saul var først udvalgt af Gud og blev senere forkastet af ham. Vi kan lære en vigtig lektie af Saul.

HISTORIE 57

Gud udvælger David

Hvad kan Gud se hos David som profeten Samuel ikke kan se?

HISTORIE 58

David og Goliat

David kæmpede mod Goliat, ikke bare med sin slynge, men med et langt stærkere våben.

HISTORIE 59

Hvorfor David må flygte

Saul var først glad for David, men begyndte så at være morderisk misundelig på ham. Hvorfor?

HISTORIE 60

Abigajil og David

Abigajil kalder sin mand for en tåbe, det redder hans liv — midlertidigt.

HISTORIE 61

David bliver konge

David beviser at han er værdig til at være konge både ved det han gør, og det han ikke vil gøre.

HISTORIE 62

Ufred i Davids hus

David begår en slem fejl og bringer ulykke over sig selv og sin familie i mange år.

HISTORIE 63

Den vise kong Salomon

Ville han virkelig hugge barnet midt over?

HISTORIE 64

Salomon bygger templet

På trods af at Salomon var meget viis, blev han overtalt til at gøre noget der var tåbeligt og forkert.

HISTORIE 65

Riget bliver delt

Så snart Jeroboam begyndte at herske, fik han folket til at bryde Guds lov.

HISTORIE 66

Den onde dronning Jesabel

Hun lod sig ikke standse i at få hvad hun ville have.

HISTORIE 67

Josafat stoler på Jehova

Hvorfor ville en hær gå i krig med ubevæbnede sangere i spidsen?

HISTORIE 68

To drenge får livet tilbage

Kan en der er død, få livet igen? Det er sket før!

HISTORIE 69

En pige hjælper en stor mand

Hun havde mod til at tale, og det resulterede i et mirakel.

HISTORIE 70

Jonas og den store fisk

Jonas lærer en vigtig lektie omkring det at gøre hvad Jehova beder en om.

HISTORIE 71

Gud lover et paradis

Det første paradis var lille, men det her vil fylde hele jorden.

HISTORIE 72

Gud hjælper kong Ezekias

På én nat slår en engel 185.000 assyriske soldater ihjel.

HISTORIE 73

Den sidste gode konge i Israel

Som teenager tog Josias nogle modige skridt.

HISTORIE 74

En frygtløs mand

Jeremias mente at han var for ung til at blive profet, men Gud vidste at han kunne klare det.

HISTORIE 75

Fire drenge i Babylon

Det gik dem godt selvom de var adskilt fra deres familie.

HISTORIE 76

Jerusalems ødelæggelse

Hvorfor lader Gud Israels fjender, babylonierne, ødelægge Jerusalem?

HISTORIE 77

De ville ikke bøje sig ned

Vil Gud redde disse tre lydige unge mænd fra den brændende ildovn?

HISTORIE 78

Skriften på væggen

Profeten Daniel tyder fire gådefulde ord.

HISTORIE 79

Daniel i løvekulen

Daniel får en dødsdom, men kunne han have undgået den?

HISTORIE 80

Udfrielsen fra Babylon

Kong Kyros af Persien opfyldte én profeti da han indtog Babylon, og nu opfylder han en anden.

HISTORIE 81

Tillid til Guds hjælp

Israelitterne bryder menneskers love for at være lydige mod Gud. Vil Gud velsigne dem?

HISTORIE 82

Mordokaj og Ester

Dronning Vasjti var smuk, men kong Ahasverus udskiftede hende alligevel med Ester som sin nye dronning. Hvorfor?

HISTORIE 83

Jerusalems mure

Mens de genopbygger murene, må arbejderne have deres sværd og spyd på sig både dag og nat.

HISTORIE 84

En engel besøger Maria

Han overbringer et budskab fra Gud: Maria skal have et barn der vil blive konge for evigt.

HISTORIE 85

Jesus fødes i en stald

Hvorfor blev en kommende konge født det sted dyrene får mad?

HISTORIE 86

Ledet af en stjerne

Hvem ledte magerne til Jesus? Svaret vil måske overraske dig.

HISTORIE 87

Drengen Jesus i templet

Han har noget der forbavser selv de ældre mænd der underviser i templet.

HISTORIE 88

Jesus døbes af Johannes

Johannes døbte syndere, men Jesus havde aldrig syndet. Hvorfor døbte Johannes ham?

HISTORIE 89

Jesus renser templet

Jesus udviser en form for kærlighed der gør at han bliver vred.

HISTORIE 90

Kvinden ved brønden

Hvordan kan det vand Jesus tilbyder hende, gøre at hun aldrig bliver tørstig igen?

HISTORIE 91

Jesu bjergprædiken

Lær eviggyldig visdom fra hans bjergprædiken.

HISTORIE 92

Jesus oprejser døde

Med kraft fra Gud udtalte Jesus to ord og oprejste Jaiʹrus’ datter.

HISTORIE 93

Jesus giver mad til mange

Hvilken vigtig ting viste Jesus ved mirakuløst at bespise tusinder?

HISTORIE 94

Han elsker små børn

Jesus viser sine apostle at de ikke alene har meget at lære om børn, men også kan lære meget af børn.

HISTORIE 95

Hvordan Jesus underviser

Jesu lignelse om den næstekærlige samaritaner er et eksempel på den undervisningsmetode han brugte allermest.

HISTORIE 96

Jesus helbreder de syge

Hvad viser Jesus ved at udføre så mange mirakler?

HISTORIE 97

Jesus kommer som konge

Store folkeskarer hilser ham velkommen, men det er ikke alle der er glade for det.

HISTORIE 98

På Oliebjerget

Jesus fortæller fire af sine apostle om ting der sker i vores tid.

HISTORIE 99

I et værelse på første sal

Hvorfor befaler Jesus sine disciple at holde dette særlige måltid hvert år?

HISTORIE 100

Jesus i haven

Hvorfor forrådte Judas Jesus med et kys?

HISTORIE 101

Jesus bliver dræbt

Mens han hang på pælen, gav han et løfte om Paradiset.

HISTORIE 102

Jesus lever

Efter at en engel har rullet stenen væk fra Jesu gravsted, bliver soldaterne chokerede over det de ser derinde.

HISTORIE 103

Gennem låste døre

Hvorfor kan Jesu disciple ikke genkende ham efter at han er blevet oprejst?

HISTORIE 104

Jesus stiger til himmelen

Før Jesus stiger til himmelen, giver han sine disciple en sidste befaling.

HISTORIE 105

Ventetid i Jerusalem

Hvorfor udgød Jesus den hellige ånd over sine disciple på pinsedagen?

HISTORIE 106

Befriet fra fængsel

De jødiske religiøse ledere sætter apostlene i fængsel for at stoppe forkyndelsesarbejdet, men Gud har en anden plan.

HISTORIE 107

Stefanus bliver stenet

Mens Stefanus bliver stenet, beder han en usædvanlig bøn.

HISTORIE 108

På vejen til Damaskus

Et blændende lys og en stemme fra himmelen ændrer Saulus’ liv.

HISTORIE 109

Peter besøger Kornelius

Betragter Gud folk fra en bestemt race eller nation som bedre end andre?

HISTORIE 110

Timoteus — Paulus’ nye hjælper

Timoteus rejste hjemmefra for at følge med Paulus på hans spændende missionsrejser.

HISTORIE 111

Drengen der faldt i søvn

Euʹtykus faldt i søvn under Paulus’ første foredrag, men ikke under det andet. Hvad der skete derimellem, var intet mindre end et mirakel.

HISTORIE 112

Skibbrudne på en ø

Lige da alt synes håbløst, modtager Paulus et budskab fra Gud, og det giver ham håb.

HISTORIE 113

Paulus i Rom

Hvordan kan Paulus udføre sin opgave som apostel mens han er fange?

HISTORIE 114

Al ondskab fjernes

Hvorfor sender Gud sin hær i krig anført af Jesus ved Harmagedon?

HISTORIE 115

Et nyt paradis på jorden

Engang levede mennesker i et paradis på jorden, og det vil de komme til igen.

HISTORIE 116

Hvordan får vi evigt liv?

Er det nok bare at kende Jehova Gud og Jesus Kristus? Hvis ikke, hvad skal man så gøre?

Studiespørgsmål til Min bibelhistoriebog

Skriftsteder og studiespørgsmål der er lavet for at hjælpe børn og unge til at få mest muligt ud af hver bibelhistorie.