Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Et brev fra Det Styrende Råd – 2017

Et brev fra Det Styrende Råd – 2017

Kære brødre og søstre!

I det syvende århundrede f.v.t. fik profeten Ezekiel et storslået syn. Han så en enorm himmelvogn, der blev styret af universets Suveræn. Det der var mest imponerende ved den, var måden den bevægede sig på. Den havde en utrolig hastighed, selv når den skiftede retning – hvilket den kunne gøre uden at sætte farten ned eller vende sig. – Ez. 1:4, 9, 12, 14, 16-27.

Det syn minder os om at den himmelske del af Jehovas organisation altid er i bevægelse. Hvad med den jordiske del? Det sidste tjenesteår har tydeligt vist at Jehova også sørger for at hans organiserede folk på jorden har fuld fart på.

Den himmelske del af Jehovas organisation er altid i bevægelse

Her i USA har medlemmer af betelfamilien haft travlt med at flytte fra Brooklyn til blandt andet det nye hovedkontor i Warwick, New York. Nogle af dem der var på Betel, er blevet sendt ud som pionerer og har travlt med deres nye tjeneste. Afdelingskontorer rundt om i verden har også haft travlt med sammenlægninger, at bygge nyt eller bygge om eller at flytte til nye faciliteter. Hvad med dig? Du har helt sikkert også haft meget at se til, måske ikke med at flytte, men så på andre områder af dit liv og din tjeneste.

 Det Styrende Råd er dybt rørt og opmuntret over at se alt det Guds folk jorden over gør for at holde trit med Jehovas organisation. Mange er flyttet til områder med større behov. Nogle har bevæget sig ud i nye former for tjeneste, som for eksempel at forkynde på et andet sprog. Mange har kastet sig ud i at prøve nye tjenestegrene eller har på anden måde udvidet deres tjeneste. Alle trofaste kristne, også de der er oppe i årene eller er svækket af sygdom, holder ud i det løb der gælder livet, ved at være med i forkyndelsesarbejdet, der afslører Satan som den løgner han er. – 1 Kor. 9:24.

Du kan være sikker på at Jehova lægger mærke til din gode indstilling. (Hebr. 6:10) Den villighed du viser, får os til at tænke på Abraham og Sara. Da Abraham var i halvfjerdserne, flyttede han med sin familie  fra den kaldæiske by Ur til det fjerne Kana’an, hvor han boede i telte de resterende hundrede år af sit liv. Abraham og Sara var virkelig selvopofrende. – 1 Mos. 11:31; Apg. 7:2, 3.

Er du også det? Når du loyalt fortsætter din tjeneste og holder ud i denne svære tid, gør du det som Jesus befalede os at gøre. Han sagde: “Gå derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn.” – Matt. 28:19.

Det at Jesus brugte ordet “gå”, indikerer at vi skal være aktive. Hvor er det skønt at se alt det Jesus’ flittige disciple har udrettet det sidste år. Der er ingen tvivl om at Jehova velsigner det arbejde der gøres for at udbrede den gode nyhed om Riget for alle nationerne. – Mark. 13:10.

Mange tager imod sandheden. I det seneste tjenesteår nåede vi et højdepunkt på 8.340.847 forkyndere, og der blev i gennemsnit ledet 10.115.264 bibelstudier hver måned. Ja, himmelvognen bevæger sig med en enorm hast, og det samme kan man sige om jer. Fortsæt jeres gode arbejde i den korte tid der er tilbage hvor Jehova stadig giver mennesker mulighed for at blive reddet.

Det er meget passende at årsteksten for 2017 er: “Stol på Jehova og gør det gode.” (Sl. 37:3) Når du adlyder de ord og gør det gode ved at fortsætte din hellige tjeneste, viser du at du stoler på Jehova. Husk at du aldrig er alene. Jesus gav os jo løftet: “Se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.” – Matt. 28:20.

ÅRSTEKST FOR 2017:

“Stol på Jehova og gør det gode.”

 Stol på at Jehova fortsat vil velsigne din trofaste tjeneste. Det der betyder noget, er ikke om du kan gøre meget eller lidt, men at du giver ham det bedste du har, og gør det med det rigtige motiv. På den måde glæder du din himmelske Fars hjerte. (2 Kor. 9:6, 7) Bliv ved med at styrke dit venskab med Jehova ved ofte at bede til ham, studere hans ord, komme til møderne og være aktiv i forkyndelsen.

Indtil Djævelens ‘korte tidsperiode’ er forbi, sætter denne ondskabsfulde oprører alt ind på at føre os væk fra Jehova og få os til at bryde vores loyalitet. (Åb. 12:12) Hold dig nær til Jehova, så vil alle Satans angreb mislykkes. (Sl. 16:8) I skal vide at vi elsker jer meget højt og værdsætter alt det I gør for at støtte Guds rige i disse sidste dage.

Jeres brødre

Jehovas Vidners Styrende Råd