Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Flittige pilgrimme samarbejdede med bror Russell

For hundrede år siden – 1916

For hundrede år siden – 1916

I BEGYNDELSEN af 1916 havde Den Store Krig, der senere blev kendt som Første Verdenskrig, raset i over et år. Tabstallet på begge sider var enormt.

I The Watch Tower for 1. januar 1916 stod der: “Én af virkningerne af den store europæiske krig er at mange er blevet religiøse og bekymrede for fremtiden.” I artiklen hed det videre: “Lad os have øje for vore privilegier og vore muligheder, således at vi ikke er forsagte men nidkære for Gud og hans budskab.”

Årsteksten for 1916 tilskyndede brødrene til fortsat at blive “styrket i Troen”, som der står i Romerne 4:20 ifølge den danske oversættelse af 1871. Mange af Bibelstudenterne fulgte denne tilskyndelse, og Jehova velsignede dem rigt.

Opmuntring gennem pilgrimme

Rejsende tilsynsmænd fra Vagttårnsselskabet, også kendt som pilgrimme, rejste fra by til by for at opmuntre og  undervise Bibelstudenterne. I 1916 tilbagelagde mindst 69 pilgrimme omkring 800.000 kilometer i dette arbejde.

Walter Thorn, der var pilgrim, sammenlignede i sit foredrag ved et stævne i Norfolk, Virginia, den kristnes kamp med Den Store Krig: “Det anslås at mellem tyve og tredive millioner mænd nu er under våben. ... Hvad der er ubekendt for verden, er at der findes et andet kompagni [af soldater]. De er Herrens soldater, og ligesom Gideons lille hær kæmper de også, dog ikke med kødelige våben. De kæmper for sandhed og retfærdighed, og de kæmper troens gode strid.”

Trofaste trods krigens vanskeligheder

I Frankrig blev over en million såret eller dræbt i det første slag ved Somme, der blev udkæmpet i sidste halvdel af 1916. I det øvrige Frankrig tog flittige brødre sig af klasserne, eller menighederne, selv når krigen gjorde det vanskeligt for dem. I The Watch Tower for 15. januar 1916 blev  der bragt et brev af Joseph Lefèvre, en Bibelstudent der måtte flygte fra sin hjemby, Denain, i Frankrig, da den blev invaderet af tyske tropper i 1914. Han nåede til Paris og tilsluttede sig den eneste klasse af Bibelstudenter i byen. På trods af sit dårlige helbred ledte han snart alle møderne.

Senere fik Joseph følgeskab af Théophile Lequime, der også var flygtet fra Denain. Først var bror Lequime taget til den franske by Auchel, hvor han oversatte artikler fra The Watch Tower og sendte dem til brødre i andre områder af Frankrig der ikke var besat. Men militærmyndighederne blev mistænksomme over for hans aktiviteter, og han blev tvunget til at forlade Auchel. Joseph så Théophiles ankomst til Paris som et svar på sine bønner.

Deres flittige indsats i Paris gav gode resultater. Bror Lefèvre rapporterede: “Nu er vi en klasse på omkring femogfyrre ... En del har opnået det skønne privilegium som indvielsen er, og de gør store fremskridt i åndelig henseende. Næsten alle overværer det ugentlige vidnesbyrdsmøde.”

De forblev neutrale

Krigen trak ud, og mange af vores brødre blev konfronteret med spørgsmålet om neutralitet. I Storbritannien blev der indført værnepligt, der gradvist blev udvidet til at omfatte alle mænd i alderen 18 til 40. Men mange af Bibelstudenterne bevarede urokkeligt deres neutralitet.

I The Watch Tower for 15. april 1916 kunne man for eksempel læse et brev fra W.O. Warden fra Skotland, hvori der stod: “En af mine sønner er nu fyldt 19 år. Han har indtil nu aflagt et godt vidnesbyrd for Herren ved at nægte at lade sig hverve, og hvis det skulle komme dertil at han vil blive skudt for stadig at nægte, nærer jeg ubetinget tillid til at Herren vil hjælpe ham til at holde fast ved sandhedens og retfærdighedens principper.”

 James Frederick Scott, en ung kolportør fra Edinburgh, Skotland, blev stillet for retten for at være udeblevet fra indkaldelse til militæret. Men da domstolen havde hørt alle beviserne, konkluderede den at bror Scott var “omfattet af undtagelsesbestemmelsen i loven”, og kendte ham ikke skyldig.

Mange andre brødre blev dog nægtet fritagelse. I september var 23 af de 264 brødre der havde ansøgt om fritagelse, blevet tildelt våbenfri tjeneste. Resten, hvoraf nogle “blev idømt forskellige straffe”, fik tildelt “arbejde af national betydning, som for eksempel at bygge veje, bryde sten og andet”, stod der i The Watch Tower for 15. oktober 1916. Kun fem brødre blev fritaget for militærtjeneste.

Charles Taze Russell dør

Den 16. oktober 1916 påbegyndte Charles Taze Russell, der førte an blandt Bibelstudenterne på den tid, en foredragsturné i det vestlige USA. Han vendte aldrig hjem igen. Tidligt på eftermiddagen tirsdag den 31. oktober døde bror Russell i en alder af 64 i et tog i Pampa, Texas.

Mange af brødrene havde svært ved at forestille sig nogen anden i bror Russells sted. I The Watch Tower for 1. december 1916 blev hans ønsker vedrørende det arbejde han havde ført an i gennem mange år, beskrevet. Men ét spørgsmål stod tilbage: Hvem skulle nu udfylde hans plads?

Det ville blive besluttet på årsmødet for Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, der skulle holdes i begyndelsen af 1917. Ved det møde afgav de tilstedeværende deres stemmer, og resultatet var enstemmigt. Men som de følgende måneder viste, holdt denne enhed ikke længe, og en prøvelsens tid ventede nu brødrene.