Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jehovas Vidners Årbog 2016

 HØJDEPUNKTER FRA DET FORLØBNE ÅR

Rigssalsbyggerier fremskyndes

Rigssalsbyggerier fremskyndes

HVOR er det spændende at se at Jehova har fremskyndet udbredelsen af den sande tilbedelse verden over! (Es. 60:22) Som følge heraf er der fortsat et stort behov for nye rigssale. På verdensplan skal der bygges eller renoveres mere end 13.000 rigssale.

For at fremskynde arbejdet på den mest økonomiske måde har Det Styrende Råd foretaget nogle justeringer i vores forskellige byggeafdelinger. I Den Globale Bygge- og Projekteringsafdeling (WDC), der er blevet oprettet for nylig, har man arbejdet flittigt med at planlægge og gennemføre nybyggeri og renoveringsprojekter  i hele verden. De Regionale Bygge- og Projekteringsafdelinger (RDC) på afdelingskontorerne i Australasien, Centraleuropa, Sydafrika og USA har koordineret projekter i deres respektive områder og fokuseret på hurtigere og billigere rigssalsbyggerier. RDC oplærer også afdelingskontorerne til at vedligeholde teokratiske faciliteter inden for deres områder. På hvert afdelingskontor koordinerer Bygge- og Projekteringsafdelingen (LDC) byggeri og vedligeholdelse af rigssale og stævnehaller.

I januar 2015 blev et spændende møde der forklarede en ny ordning for hvordan rigssale skal tegnes, bygges og vedligeholdes, transmitteret til alle ældste i USA. Det handlede blandt andet om disse to punkter:

  • Byggeri: En generel standard for design og valg af materialer vil blive tilpasset efter lokale omstændigheder og følge retningslinjer fra Det Styrende Råds Udgiverudvalg. Bygningerne vil kræve minimal vedligeholdelse og bestå af holdbare materialer, men dog stadig være indbydende og økonomiske.

  • Vedligeholdelse: Frivillige i hver menighed vil blive oplært til at vedligeholde og forlænge levetiden af vores tilbedelsessteder.

Det er sandt at arbejdet med at bygge og vedligeholde er meget omfattende. Men Guds folks forenede indsats vil være med til at fremskynde forkyndelsen og gøre at bidragene bruges bedst muligt.