Gå direkte til indholdet

Brug af personoplysninger – Østrig

Brug af personoplysninger – Østrig

Når man bliver forkynder, accepterer man at Jehovas Vidners verdensomspændende religiøse organisation – deriblandt den lokale menighed af Jehovas Vidner, det lokale afdelingskontor og lignende der hører ind under Jehovas Vidners organisation – i overensstemmelse med gældende love og regler bruger personoplysninger i forbindelse med dens religiøse interesser. Som beskrevet i bogen Organiseret til at gøre Jehovas vilje giver forkyndere frivilligt personoplysninger til deres menighed så de i forbindelse med deres tilbedelse kan deltage i religiøse aktiviteter og modtage åndelig hjælp. – 1. Peter 5:2.

Forkyndere giver i visse tilfælde yderligere personoplysninger til Jehovas Vidner når de er med i andre religiøse aktiviteter. Disse oplysninger kan for eksempel være navn, fødselsdato, køn, dåbsdato, kontaktoplysninger eller oplysninger der har at gøre med ens åndelige velbefindende, ens tjeneste eller bestemte opgaver man kan have som Jehovas Vidne. Det indbefatter oplysninger der fortæller noget om forkynderens religiøse overbevisning og muligvis andre personfølsomme oplysninger. Brug af personoplysninger kan indbefatte indsamling, lagring, organisering, strukturering og arkivering af disse oplysninger, samt lignende behandling af disse oplysninger.

Databeskyttelseslovene i dette land er:

Databeskyttelsesloven (DSG) og Generel forordning om databeskyttelse (EU) 2016/679.

Under disse databeskyttelseslove giver forkyndere samtykke til at Jehovas Vidner bruger deres personoplysninger i religiøs sammenhæng, deriblandt:

  • deltagelse i et hvilket som helst møde i en lokal menighed af Jehovas Vidner og i et hvilket som helst frivilligt arbejde eller projekt;

  • frivillig deltagelse i et møde eller et stævne der bliver optaget og vist i forbindelse med Jehovas Vidners globale religiøse undervisningsarbejde;

  • udførelse af en hvilken som helst opgave eller rolle i en menighed, hvilket indebærer at forkynderens navn og opgave angives på en opslagstavle i en af Jehovas Vidners rigssale;

  • håndtering og ajourføring af forkyndernes optegnelseskort;

  • ældstebrødres hyrdearbejde og omsorg (Apostlenes Gerninger 20:28; Jakob 5:14, 15)

  • optegnelse af kontaktoplysninger til brug i tilfælde af en nødsituation.

Personoplysninger vil blive gemt i en ikke specifikt angivet periode så længe det er nødvendigt i forbindelse med de ovenstående punkter eller i andre relevante sammenhænge der er i overensstemmelse med loven. Hvis en forkynder vælger ikke at skrive under på Samtykke til brug af personlige oplysninger, kan Jehovas Vidner muligvis ikke vurdere om forkynderen er egnet til at udfylde visse roller i menigheden eller at deltage i visse religiøse aktiviteter.

Hvis det er nødvendigt og passende, kan personoplysninger blive sendt til en hvilken som helst organisation tilhørende Jehovas Vidner. Forkynderne er indforstået med at nogle af Jehovas Vidners organisationer befinder sig i lande der på grund af lovgivningen har en anden standard for beskyttelse af personoplysninger, som ikke altid svarer til standarden som gælder i det land oplysningerne sendes fra. Men forkynderne ved at uanset hvem modtageren af deres personoplysninger er, som for eksempel organisationer ved Jehovas Vidners hovedkontor i USA, vil de kun anvende oplysningerne i overensstemmelse med Jehovas Vidners globale databeskyttelsespolitik.

Hver enkelt forkynder har ret til at få adgang til de personoplysninger Jehovas Vidner er i besiddelse af, at anmode om at få dem fjernet eller om at få brugen af dem begrænset, og at få rettet enhver ukorrekt oplysning der måtte være. Forkyndere kan til enhver tid tilbagekalde deres samtykke i forbindelse med en vis brug af personoplysninger i fremtiden. I så fald kan Jehovas Vidner have ret til fortsat at bruge visse personoplysninger uden samtykke grundet det religiøse formål at opretholde og administrere information om Jehovas Vidners medlemmer verden over eller en anden lovlig grund der er givet rum for i databeskyttelsesloven. Forkynderne er klar over at de har ret til at indgive en klage til den myndighed der fører tilsyn med databeskyttelse i det land de bor i.

Jehovas Vidner har implementeret en række proceduremæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelsesloven for at beskytte personoplysninger. Forkynderne er klar over at deres personoplysninger kun vil være tilgængelige for et begrænset antal autoriserede personer for at udføre opgaver i forbindelse med de førnævnte sammenhænge.

Alle henvendelser til den ansvarlige for databeskyttelse kan sendes via e-mail til:

DataProtectionOfficer.AT@jw.org.

Forkynderne er klar over at kontaktoplysningerne på den dataansvarlige i det land forkynderne bor i, og (hvis relevant) kontaktoplysningerne på den dataansvarliges repræsentant samt den ansvarlige for databeskyttelse findes på siden Data Protection Contacts på jw.org.

Vores praksis for dataoplysninger kan variere fra tid til anden på grund af ændringer i forbindelse med vores religiøse aktiviteter, loven eller teknologien. Hvis det nogensinde bliver nødvendigt at ændre siden Brug af personoplysninger, vil ændringerne blive vist på denne side så forkynderne altid vil vide hvilke informationer vi indsamler, og hvordan vi bruger dem. Tjek venligst jævnligt denne side for ændringer.