Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

JW BROADCASTING

Se streaming-indhold på TV.JW.ORG

Se streaming-indhold på TV.JW.ORG

Sektionen Streaming tv.jw.org er stort set det samme som at se fjernsyn, da den indeholder et antal kanaler med programlagt indhold. Vælg en kanal for at se det der bliver sendt her og nu. Hvis du gerne vil betjene afspilningen (eksempelvis hvis du vil se en film fra begyndelsen og have mulighed for at sætte den på pause, spole frem eller spole tilbage), kan du gå til sektionen Video on demand.

Følg denne fremgangsmåde for at se streaming-indhold:

 Se en streaming-kanal på en computer

Klik på knappen Streaming. Man kommer ind på standardkanalen, og den film der er programlagt til at spille, vises.

 • For at se filmen i fuldskærmsvisning skal du bevæge musen hen over filmen og derefter klikke på ikonet for fuldskærmsvisning.

 • For at afslutte fuldskærmsvisning skal du trykke på Escape på dit tastatur eller bevæge musen hen over filmen og derefter klikke på ikonet for normalvisning.

 • For at ændre filmens opløsning skal du bevæge musen hen over filmen og derefter hen over ikonet for filmindstillinger. Klik på den ønskede opløsning. (Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle browsere).

  Bemærk: Et højere tal er ensbetydende med en bedre billedkvalitet, og det kræver en hurtigere internetforbindelse. Vælg den opløsning der virker bedst i forhold til din internethastighed og skærmstørrelse. (For yderligere information, se Skift indstillinger på din computer eller enhed).

 • For at ændre lydstyrken skal du bevæge musen hen over filmen og derefter hen over ikonet for lydstyrke. Bevæg knappen op eller ned for at regulere lydstyrken.

Klik på Afspil fra starten for at forlade streaming-kanalen, og se den pågældende film i sektionen Video on demand.

Tip: Gå til indstillinger for at vælge hvilken streaming-kanal der først skal vises på din computer når du klikker på Streaming.

Hvis du ser en streaming-kanal i lang tid uden at skifte kanal, vil udsendelsen blive afbrudt af en meddelelse som spørger om du stadig ser kanalen. Meddelelsen kommer fordi det koster penge hver gang man streamer en film, og vi vil ikke fortsætte med at sende et program hvis der ikke er nogen der ser det. Hvis du stadig ser streaming-kanalen, skal du trykke OK for at vende tilbage til den.

 Se en streaming-kanal på en mobil enhed

Bemærk: Der kan være lidt forskel på hvordan mobile enheder fungerer med forskellige skærme og styresystemer. Nogle af disse forskelle er beskrevet i vejledningen nedenfor.

På en større mobil enhed, for eksempel en tablet, skal du trykke på knappen Streaming. Standardkanalen vises.

På en mindre mobil enhed, for eksempel en smartphone, skal du trykke på knappen Menu. Tryk på Streaming for at få vist standardkanalen, eller tryk på pil ned til højre for Streaming, og vælg derefter en streaming-kanal.

Tryk på ikonet Afspil for at begynde filmen.

 • Tryk to gange på filmen for at afspille den i fuldskærmsvisning, eller tryk på filmen én gang og derefter på ikonet for fuldskærmsvisning.

  Bemærk: Ved fuldskærmsvisning vises filmens betjening (pause, afspil, spole frem, spole tilbage), men funktionerne virker ikke.

 • iOS: For at afslutte fuldskærmsvisning skal du trykke på skærmen og derefter på ikonet for normalvisning eller på knappen OK.

  Android: For at afslutte fuldskærmsvisning skal du trykke på skærmen og derefter på knappen Tilbage.

  Windows Mobile: For at afslutte fuldskærmsvisning skal du trykke på knappen Tilbage på din enhed.

 • For at ændre filmens opløsning skal du trykke på filmen og derefter på ikonet for filmindstillinger. Vælg den ønskede opløsning. (Bemærk: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle mobile enheder).

  Bemærk: Et højere tal er ensbetydende med en bedre billedkvalitet, og det kræver en hurtigere internetforbindelse. Vælg den opløsning der virker bedst i forhold til din internethastighed og skærmstørrelse. (For yderligere information, se Hvordan man ændrer indstillingerne på sin computer, tablet eller smartphone).

Tryk på knappen Programoversigt for at se hvad den næste udsendelse er. På en mindre mobil enhed skal du scrolle ned ad siden.

Tryk på Afspil fra starten for at forlade streaming-kanalen, og se den pågældende film i sektionen Video on demand.

Tip: Gå til indstillinger for at vælge hvilken streaming-kanal der først skal vises på din enhed når du klikker Streaming.

 Skift kanal på en computer eller tablet

Når en film bliver streamet i normalvisning (ikke fuldskærmsvisning), vises en oversigt over de tilgængelige kanaler neden for filmen. Klik eller tryk på en kanals titel for at skifte til den pågældende kanal.

På en computer eller en tablet bliver kanalerne vist hen over bunden af skærmen. Den kanal der afspilles, er fremhævet med en blå linje oven over kanalens titel.

Klik eller tryk på pil til venstre eller pil til højre for at se flere kanaler. Klik eller tryk på en kanals titel for at skifte til den pågældende kanal.

På en computer begynder den film der sendes, at afspille med det samme. På enheder med iOS eller Android er du nødt til at trykke på ikonet Afspil for at afspille filmen.

 Skift kanal på en smartphone

Når en film bliver streamet i normalvisning (ikke fuldskærmsvisning), vises en oversigt over de tilgængelige kanaler neden for filmen. Tryk på en kanals titel for at skifte til den pågældende kanal.

Ved portrætvisning på en lille mobil enhed, for eksempel en smartphone, bliver streamingkanalerne vist på en lodret oversigt neden for filmen. Den kanal der afspilles, er fremhævet med en blå linje oven over kanalens titel. Tryk på pil ned til højre for en kanals navn for at se hvad der bliver afspillet i øjeblikket. Gå længere ned i oversigten for at se hvilke udsendelser der vil blive sendt senere, hvor lang tid de varer, og hvornår de begynder.

Tryk på pil op for at lukke kanalens programoversigt.

Tryk på en kanals titel for at vælge den kanal. Tryk derefter på ikonet Afspil for at afspille den programlagte film på den pågældende kanal.

 Gå ind på programoversigten

På en computer eller tablet er programoversigten tilgængelig fra normalvisning (ikke fuldskærmsvisning). Hvis du bruger en mindre mobil enhed, for eksempel en smartphone, se under Skift kanal på en smartphone.

Klik eller tryk på knappen Programoversigt for at se en oversigt over alle tilgængelige kanaler og de kommende udsendelser der vil blive vist på hver kanal.

Hver kanal har sin egen kolonne. Filmen der i øjeblikket bliver afspillet, vises i toppen af kolonnen. Kommende udsendelser, deres varighed og tidspunkt for hvornår de begynder, er vist nedenfor.

Klik på pil til venstre eller pil til højre for at se kanaloversigten igennem. Klik på en kanal for at lukke Channel Guide og skifte til den kanal du har valgt.

Bemærk: Tiderne der vises i Programoversigt, er beregnet i forhold til din lokale tidszone (det vil sige tidszonen på den computer eller enhed du bruger). Det betyder at alle de der ser en kanal, ikke ser den samme film på samme tid. Hvis du for eksempel ser en film klokken 19.00, vil en person der er i den tidszone øst for dig, have set filmen en time før dig, da klokken var 19.00 hos ham. En seer i tidszonen vest for dig vil se filmen en time senere end dig, når klokken bliver 19.00 hos ham.

Klik eller tryk på knappen Programoversigt for at lukke programoversigten og vende tilbage til filmen.