Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

JW BROADCASTING

Se Video on Demand på Roku

Se Video on Demand på Roku

Med Video on demand kan du se film fra JW Broadcasting med alle betjeningsmuligheder (pause, spol tilbage eller spol frem). Se én film eller alle film i en samling.

(Bemærk: Billeder af en Roku 3-fjernbetjening vises i denne vejledning. Din fjernbetjening ser måske lidt anderledes ud).

Vælg Video on demand fra hjemmesiden JW Broadcasting for at se de tilgængelige kategorier af film. Følg nedenstående fremgangsmåde for at finde og se film:

 Find en film

Brug pil til venstre og pil til højre på din Roku-fjernbetjening for at gennemse kategorierne i karruseloversigten. Den markerede kategori vises midt på skærmen med et billede, en titel og en kort beskrivelse. Tryk på knappen OK for at vælge den markerede kategori.

Nogle film findes under flere kategorier. For eksempel kan filmen Den fortabte søn vender hjem findes under Film, Familien og Teenagere.

På siden med kategorier kan du se en række af film for hver filmsamling. Når du navigerer rundt med pilene på din Roku-fjernbetjening, vil der poppe en tekstboks op med oplysninger om den markerede films titel og varighed.

 • Pil op og pil ned: Gå ind i en anden samling. Titlen på samlingen kan ses oven over karruseloversigten.

 • Pil til venstre og pil til højre: Scroll gennem filmene i en samling.

  Tip: Talangivelsen øverst til højre viser hvor mange film der er i den pågældende samling, og nummeret på den film du i øjeblikket har markeret.

Tryk OK for at vælge en film og se valgmulighederne for filmen. Vælg én af følgende muligheder på siden:

 • Play: Afspil filmen fra begyndelsen.

 • Play With Subtitles: Denne mulighed vises kun hvis undertekster er tilgængelige for den valgte film. Hvis du vælger at afspille filmen med undertekster, vil du fremover have undertekster på alle film (hvor det er muligt) i sektionerne Streaming og Video on Demand. Vælg Play Without Subtitles hvis du ønsker at slå visningen af undertekster fra.

 • Play All in This Collection: Afspil alle film i den samling du er inde på, begyndende med den film du har markeret.

  Bemærk: Afspilningen vil stoppe når alle film i samlingen er blevet afspillet.

 Betjening af filmafspilning

Når en film afspilles fra sektionen Video on demand, kan du betjene afspilningen med din Roku-fjernbetjening på følgende måde:

 • Pause: Sæt filmen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen.

 • Spol frem: Afbryd afspilningen, og spol filmen frem. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke på knappen Afspil.

  Tip: For hver gang du trykker på knappen spol frem, spoles filmen frem endnu hurtigere.

 • Spol tilbage: Afbryd afspilningen, og spol filmen tilbage. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke på knappen Afspil.

  Tip: For hver gang du trykker på knappen spol tilbage, spoles filmen tilbage endnu hurtigere.

 • Pil til højre: Afbryd afspilningen, og spol 10 sekunder frem. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke på knappen Afspil.

 • Pil til venstre: Afbryd afspilningen, og spol 10 sekunder tilbage. Når markøren er på det sted du ønsker at afspille fra, skal du trykke på knappen Afspil.

 • Pil ned: Oplysninger om filmen vises i nogle få sekunder. Tryk på knappen igen for at lukke oplysningerne.

 • Pil op eller knappen tilbage: Gå tilbage til siden der viser oplysninger om filmen.

 Se en af de nye eller en af de aktuelle film

Hjemmesiden JW Broadcasting indeholder to særlige samlinger under Video on Demand:

 1. Aktuelt: Når denne samling er tilgængelig, indeholder den film der kan have særlig interesse. Det kunne for eksempel være film der skal bruges til vores ugentlige møder eller i forbindelse med familiestudium.

 2. Nyeste: De seks nyeste film på JW Broadcasting.

Følg denne fremgangsmåde for at vælge en film fra en af disse samlinger:

 • Markér samlingen ved hjælp af pil op eller pil ned.

 • Tryk på knappen OK for at få vist de film samlingen indeholder.

 • Brug pil op eller pil ned for at scrolle gennem filmene.

 • Tryk på knappen OK for at vælge den markerede film og få vist oplysningerne om den.

  Bemærk: Vælg Play All in This Collection for at afspille alle filmene i en af disse særlige samlinger.