Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

JW BROADCASTING

Se streaming-indhold på Roku

Se streaming-indhold på Roku

Sektionen Streaming under JW Broadcasting er stort set det samme som at se fjernsyn, da den indeholder et antal kanaler med programlagt indhold. Hvis du gerne vil kontrollere afspilningen (eksempelvis hvis du vil se en film fra begyndelsen og have mulighed for at sætte den på pause, spole frem eller spole tilbage), kan du gå til sektionen Video on demand.

(Bemærk: Billeder af en Roku 3-fjernbetjening bliver vist i denne vejledning. Det er muligt at din fjernbetjening ser lidt anderledes ud).

Følg denne fremgangsmåde for at få mest muligt ud af JW Broadcastings streaming-indhold på Roku:

 Se en streaming-kanal

Vælg Streaming fra hjemmesiden JW Broadcasting for at indlæse listen over kanaler.

Brug pil til højre og venstre på din Roku-fjernbetjening for at finde rundt mellem kanalerne i karruseloversigten. Den fremhævede kanal vises midt på skærmen med et billede, en titel og en kort beskrivelse. Tryk på knappen OK for at vælge den fremhævede kanal.

Mens filmen indlæses, viser kanaloversigten kanalens navn og titlen på den film der i øjeblikket afspilles, samt titlerne på de tre næste film.

Tip: Hvis filmen er blevet indlæst, og du vil lukke kanaloversigten, kan du trykke på pil til venstre på din Roku-fjernbetjening.

 Skift kanal

Når du er i gang med at se en streaming-kanal, kan du skifte kanal på to måder:

  • Gå tilbage til siden hvor du vælger en kanal

    Tryk på pil til venstre eller knappen Back for at vende tilbage til siden hvor du vælger en kanal. Brug pil til højre og pil til venstre for at finde rundt mellem kanalerne i karruseloversigten. Tryk på knappen OK for at vælge en kanal.

  • Zap til en anden kanal

    Mens du ser en streaming-kanal, kan du trykke på pil op eller pil ned for at skifte til den forrige eller den næste kanal. Mens filmen indlæses, viser kanaloversigten kanalens navn og filmens titel. Tryk på pil op eller pil ned for at skifte kanal, eller vent på at filmen bliver indlæst.

 Brug kanaloversigten

Mens du ser en streaming-kanal, kan du trykke på pil til højre for at få vist kanaloversigten.

Ud over at vise kanalens navn, titlen på den film der i øjeblikket afspilles, og titlerne på de næste film har denne oversigt også to andre funktioner: Play From Beginning og Play With Subtitles. Brug pil op eller pil ned for at fremhæve en funktion. Tryk på knappen OK for at vælge den.

  • Play From Beginning: Vælg denne funktion for at se filmen i sektionen Video on Demand. Der kan du se filmen fra begyndelsen, sætte den på pause og spole frem eller tilbage.

  • Play With Subtitles: Vælg denne funktion for at afspille filmen med undertekster og slå undertekster til (hvis tilgængelige) på alle film i sektionerne Streaming og Video on Demand. For at slå underteksterne fra skal du åbne oversigten igen og vælge Play Without Subtitles. (Bemærk: Denne funktion vises kun hvis undertekster er tilgængelige for den film der afspilles).

Tryk på pil til venstre, pil til højre eller knappen Back for at lukke kanaloversigten.