Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

JW BROADCASTING

Se Video on demand på Apple TV

Se Video on demand på Apple TV

Med Video on demand kan du se film fra JW Broadcasting med alle betjeningsmuligheder (pause, spol eller hop frem og tilbage). Se én film eller alle film i en samling.

(Bemærk: Billeder af en Siri-fjernbetjening vises i denne vejledning. Din fjernbetjening ser måske lidt anderledes ud).

Vælg Video on demand fra hjemmeskærmen for at se de tilgængelige kategorier af film. Følg nedenstående fremgangsmåde for at finde og se film:

 Find en film

 • Stryg fingeren hen over Touch-overfladen på din Siri-fjernbetjening for at navigere gennem kategorierne. Billedet til den markerede kategori vises lidt større end de andre.

 • Tryk på Touch-overfladen for at vælge den markerede kategori.

Nogle film findes under flere kategorier. For eksempel kan filmen Den fortabte søn vender hjem findes under Film, Familien og Teenagere.

Hver række indeholder en filmsamling. Navnet på filmsamlingen står oven over rækken.

Bemærk: Nogle filmsamlinger fortsætter videre i højre side af skærmen.

 • Stryg op eller ned for at gå til en anden filmsamling.

 • Stryg til venstre eller højre for at navigere gennem filmene i en samling.

 • Hver samling har en Afspil alle-funktion. Tryk på ikonet for at afspille alle filmene i samlingen, begyndende med den første. Afspilningen stopper når alle filmene i samlingen har været vist.

 • Tryk på Touch-overfladen for at vælge en film og få vist siden med oplysninger om filmen.

Vælg en af de følgende muligheder:

 • Afspil: Afspil filmen fra begyndelsen.

 • Afspil alle: Afspil alle filmene i samlingen, begyndende med den valgte film. Afspilningen stopper når alle filmene i samlingen har været vist.

 • Genoptag: Genoptag afspilningen af filmen fra hvor du var nået til.

Rækken i bunden af siden med oplysninger om filmen viser andre film i den valgte samling. Stryg ned for at gå til rækken med de andre film, stryg op igen for at gå tilbage til siden med oplysninger om filmen.

 Betjening af filmafspilning

Når en film afspilles fra sektionen Video on demand, kan du betjene afspilningen med din Siri-fjernbetjening på følgende måde:

 • Afspil/pause: Sæt filmen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen. Du kan også trykke i midten af Touch-overfladen for at afspille eller sætte på pause.

 • Spol tilbage: Når filmen er sat på pause, kan du stryge fingeren til venstre for at spole tilbage mod begyndelsen af filmen. Tryk Afspil/pause for at genoptage afspilningen.

 • Spol frem: Når filmen er sat på pause, kan du stryge fingeren til højre for at spole frem mod slutningen af filmen. Tryk Afspil/pause for at genoptage afspilningen.

 • Hop frem: For at hoppe ti sekunder frem skal du først placere fingeren på højre side af Touch-overfladen.

 • Når statusindikatoren i bunden af skærmen viser Hop-ikonet, skal du trykke på Touch-overfladen.

 • Hop tilbage: For at hoppe ti sekunder tilbage skal du først placere fingeren på venstre side af Touch-overfladen.

 • Når statusindikatoren i bunden af skærmen viser Hop-ikonet, skal du trykke på Touch-overfladen.

 • Menu: Gå tilbage til siden med oplysninger om filmen.

 Se en af de nyeste eller en af de aktuelle film

På JW Broadcasting-hjemmeskærmen er der listet to filmsamlinger under Video on demand:

 1. Aktuelt: Film der kan have særlig interesse. Det kunne for eksempel være film der skal bruges til vores ugentlige møder eller i forbindelse med familiestudium.

 2. Nyeste film: De senest tilføjede film.