Med Video on demand kan du se film fra JW Broadcasting med alle betjeningsmuligheder (pause, spol eller hop frem og tilbage). Se én film eller alle film i en samling.

(Bemærk: Det er muligt at din fjernbetjening ser lidt anderledes ud end den der er vist i denne vejledning).

Vælg Video on demand fra hjemmeskærmen for at se de tilgængelige kategorier af film. Følg nedenstående fremgangsmåde for at finde og se film:

 Find en film

Navigér mellem kategorierne ved hjælp af din Amazon Fire TV-fjernbetjening. Tryk på Vælg-knappen for at vælge den markerede kategori.

Nogle film findes under flere kategorier. For eksempel kan filmen Den fortabte søn vender hjem findes under Film, Familien og Teenagere.

Hver række indeholder en filmsamling. Navnet på filmsamlingen står oven over rækken.

Brug din fjernbetjening til at navigere mellem filmsamlingerne:

 • Op og ned: Gå til en anden filmsamling.

 • Højre og venstre: Scroll gennem filmene i en samling.

 • Hver samling har en Afspil alle-funktion. Tryk på ikonet for at afspille alle filmene i samlingen, begyndende med den første. Afspilningen stopper når alle filmene i samlingen har været vist.

Vælg en film for at få vist siden med oplysninger om filmen.

Vælg en af de følgende muligheder:

 • Afspil: Afspil filmen fra begyndelsen.

 • Afspil alle: Afspil alle filmene i samlingen, begyndende med den valgte film. Afspilningen stopper når alle filmene i samlingen har været vist.

 • Genoptag: Genoptag afspilningen af filmen fra hvor du var nået til.

Rækken i bunden af siden med oplysninger om filmen viser andre film i den valgte samling. Tryk ned for at gå til rækken med de andre film, tryk op igen for at gå tilbage til siden med oplysninger om filmen.

 Betjening af filmafspilning

Når en film afspilles fra sektionen Video on demand, kan du betjene afspilningen med din Amazon Fire TV-fjernbetjening på følgende måde:

 • Afspil/pause: Sæt filmen på pause. Tryk på den samme knap igen for at fortsætte afspilningen.

 • Spol frem eller højre: Spol hurtigt frem i filmen. Når indikatoren på afspilningstidslinjen er på det sted hvor du ønsker at se fra, skal du trykke på Afspil-knappen.

 • Spol tilbage eller venstre: Spol tilbage mod begyndelsen af filmen. Når indikatoren på afspilningstidslinjen er på det sted hvor du ønsker at se fra, skal du trykke på Afspil-knappen.

 • Tilbage: Gå tilbage til siden med oplysninger om filmen.

 Se en af de nyeste eller en af de aktuelle film

På JW Broadcasting-hjemmeskærmen er der listet to filmsamlinger under Video on demand:

 1. Aktuelt: Film der kan have særlig interesse. Det kunne for eksempel være film der skal bruges til vores ugentlige møder eller i forbindelse med familiestudium.

 2. Nyeste film: De senest tilføjede film.