Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

HJEMMESIDEN JW.ORG

Få gavn af den nye studiebibel

Få gavn af den nye studiebibel

Studieudgaven af Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen indeholder forbedrede studieværktøjer, deriblandt:

 • En introduktion til hver bibelbog, inklusive en film

 • En oversigt over indholdet i hver af Bibelens bøger

 • Studienoter til nogle vers

 • Fodnoter til ord eller udtryk

 • Krydshenvisninger

 • Medieindhold (film og billeder)

 • En ordforklaring

 • Tillæg med landkort, diagrammer og andet studiemateriale

 • Oplæsning af hvert kapitel

 • Gengivelse af vers fra andre bibeloversættelser

Studieudgaven af Matthæusevangeliet blev udgivet på dansk i februar 2018. De resterende bibelbøger vil blive tilføjet efterhånden som studiematerialet til dem er færdiggjort.

Prøv de følgende øvelser for at blive bedre kendt med værktøjerne i Studiebibelen:

Find frem til en bibelbog og et kapitel

Gå til PUBLIKATIONER > BIBELEN, og klik på billedet af eller tekstlinket til Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave).

Indholdsfortegnelsen viser de tilgængelige bibelbøger i blå. Der er også links til andet materiale, deriblandt en ordforklaring, forskellige tillæg og medieindhold med billeder og film.

 • Klik på symbolet Tabel for at få vist indholdet i Studiebibelen i tabelform. Det er standardvisningen.

 • Klik på symbolet Liste for at få vist indholdet i Studiebibelen i lodrette kolonner med De Hebraiske Skrifter og De Kristne Græske Skrifter i hver sin kolonne.

Klik på en bibelbog. Den side der kommer frem, indeholder en tabel med kapitler, en oversigt over bogens indhold og links til to andre værktøjer:

 • En introduktion til den pågældende bog, deriblandt en film.

 • En oversigt over den pågældende bog. Til forskel fra oversigterne i den almindelige Ny Verden-Oversættelse, der er inddelt efter kapitler, er oversigterne i Studiebibelen inddelt efter temaer og emner der behandles i den pågældende bog.

Klik på det kapitel du ønsker at studere.

 Rullegardinmenuerne øverst på siden viser hvilken bibelbog og hvilket kapitel du er i. Brug disse menuer til at vælge en anden bibelbog, et andet kapitel eller nogle af de andre værktøjer i Studiebibelen, som oversigten eller ordforklaringen.

Brug studieværktøjerne til et kapitel

I venstre side af skærmen vises Tekstfeltet, og Studiefeltet findes i højre side. (Bemærk: På mindre elektroniske enheder er Studiefeltet skjult, men det kommer frem på skærmen når du trykker på et versnummer, et fodnotetegn, en krydshenvisning eller på ikonet Vis studiefelt).

Her vises hvordan man kan anvende studieværktøjerne:

 • Klik på et kapitel- eller versnummer for at se det studiemateriale der hører til verset; materialet vises i det valgte faneblad i Studiefeltet.

 • Klik på et fodnotetegn for at se den fodnote der hører til det pågældende ord eller udtryk.

 • Klik på en krydshenvisning for at få vist teksten i versene i Studiefeltet.

 • For at høre kapitlet oplæst begyndende fra et bestemt vers skal man klikke på teksten i verset og derefter på det lydikon der popper op.

 • Klik på Afspil-ikonet i afspilningsmenuen øverst på siden for at høre oplæsningen fra begyndelsen af kapitlet.

 • I Studiefeltet kan du få læst skriftstedshenvisninger i studiematerialet højt ved at klikke på henvisningen og derefter på Afspil-ikonet.

 • Klik på Pause-ikonet for at afbryde afspilningen.

 • Klik på diamantikonet for at få vist de studienoter, fodnoter, krydshenvisninger og det medieindhold der hører til kapitlet. Disse vil blive vist i Studiefeltet. (Dette faneblad vises automatisk når man vælger et kapitel).

 • Klik på ikonet Sammenlign bibler for at åbne dette faneblad i Studiefeltet og få vist andre oversættelser af det pågældende vers.

 • Klik på ikonet Krydshenvisninger for at åbne dette faneblad i Studiefeltet og få vist en liste over alle krydshenvisninger til kapitlet.

 • Klik på ikonet Vis studiefelt for at åbne Studiefeltet på mindre elektroniske enheder.

 • Klik på ikonet Skjul studiefelt for at lukke Studiefeltet på mindre elektroniske enheder.

Fanebladet med diamantikonet

Øverst på dette faneblad vises den del af oversigten der hører til det pågældende kapitel. Hvis oversigten har nogle underafsnit, kan man få dem vist ved at klikke på plustegnet (+) og skjule dem ved at klikke på minustegnet (-).

Derefter vises følgende for hvert vers i det pågældende kapitel:

 • Studienoter: Studiemateriale til verset.

 • Medieindhold: Film eller billeder der hører til verset. Klik på billedet eller teksten for at åbne Mediegalleriet og lære mere.

 • Fodnoter: Yderligere information om ord eller udtryk i verset.

 • Krydshenvisninger: Krydshenvisninger knyttet til ord eller udtryk i verset. Klik på plustegnet (+) for at se teksten. Klik på minustegnet (-) for at skjule teksten.

Klik på et versnummer, en fodnote eller en krydshenvisning i Tekstfeltet for at få vist det tilhørende studiemateriale i Studiefeltet.

Fanebladet Sammenlign bibeloversættelser

Dette faneblad viser hvordan et vers er oversat i andre bibler. Klik på et versnummer i Tekstfeltet for at se andre gengivelser af det pågældende vers.

Fanebladet Krydshenvisninger

Dette faneblad viser alle de krydshenvisninger der findes til det pågældende kapitel; henvisningerne er delt op i tre kategorier:

 1. Parallelberetninger: Henvisninger til samme beretning i en anden bog eller i et andet kapitel.

 2. Citater: Vers fra andre steder i Bibelen der bliver citeret i det pågældende kapitel.

 3. Generelle: Krydshenvisninger til andet end parallelberetninger eller citater. Det kan være vers der omhandler samme person, sted, udtryk, emne eller opfyldelsen af en profeti.

Klik på plustegnet (+) for at åbne alle krydshenvisningerne til et vers og se hele teksten, eller klik på minustegnet (-) for at skjule teksten.

 Klik i feltet Markér alle for i Tekstfeltet at få fremhævet alle de krydshenvisninger der findes inden for den bestemte kategori. Det kan være brugbart hvis man for eksempel ønsker at se de steder hvor der i De Kristne Græske Skrifter citeres fra De Hebraiske Skrifter.

Se billeder og film til en bibelbog

Mediegalleriet er en samling af billeder og film der hører til den pågældende bibelbog. De vises i den rækkefølge der henvises til dem i bogen.

Man kan finde frem til Mediegalleriet på en af de følgende måder:

 • Klik på et billede i Studiefeltet.

 • Vælg Medieindhold i indholdsfortegnelsen eller via rullegardinmenuen øverst på siden. Klik på billedet eller tekstlinket til en bibelbog.

Mediegalleriet består af tre dele:

 1. Billedet eller filmen. Klik på pil til højre for at se næste billede eller film, og klik på pil til venstre for at se forrige.

 2. En kort beskrivelse af billedet og angivelse af andre skriftsteder der henviser til det samme billede.

  Klik på ikonet Vis billedtekst på mindre elektroniske enheder for at få vist beskrivelsen af billedet.

 3. En billedkarrusel der viser en oversigt over medieindholdet. Klik på pil til venstre eller pil til højre for at blade. Klik på et element i oversigten for at få det vist i fuld størrelse.

 Når man har klikket på et billede, kan man zoome ved hjælp af knapperne zoom ind og zoom ud. På en touchscreen kan man også zoome ved at dobbelttrykke med fingrene.

Hvis du vælger en film, kan du ved hjælp af panelet afspille filmen, sætte den på pause eller vise den i fuld skærm.

Brug oversigterne, ordforklaringerne og tillæggene

Der er to måder hvorpå man kan finde frem til disse:

 • Klik på et link med en henvisning i Studiefeltet.

 • Klik på en af dem i indholdsfortegnelsen eller i rullegardinmenuen øverst på siden.

Oversigterne over bibelbøgerne vises i form af punktopstillinger. Klik på plustegnet (+) for at se punkterne under de forskellige overskrifter. Klik på minustegnet (-) for at skjule punkterne igen.

Ordforklaringen er en liste over forskellige bibelske udtryk og deres betydning. Hvis du klikker på en henvisning til ordforklaringen i Studiefeltet, kommer du direkte til det pågældende opslagsord i ordforklaringen.

Hvis du har fundet frem til ordforklaringen via indholdsfortegnelsen eller rullegardinmenuen, kan du klikke på et bogstav i alfabetet øverst på siden og derefter scrolle ned for at finde forklaringen på det udtryk du leder efter.

I nogle af tillæggene kan du få vist materialet på to forskellige måder – i form af et billede (svarende til de pågældende sider i den trykte udgave af Ny Verden-Oversættelsen) eller i form af en tekst adskilt fra billederne.

 • Se artiklen som et billede. Klik på billedet for at åbne det i Billedfremviseren. Man kan tilpasse størrelsen af billedet ved hjælp af knapperne zoom ind eller zoom ud. På en touchscreen kan du også zoome ved at lave en knibebevægelse med fingrene eller ved at dobbelttrykke.

 • Se artiklen i form af en tekst adskilt fra billederne. Denne visning giver mulighed for at klikke på de skriftsteder der er henvist til, og få dem vist i Studiefeltet.