Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

HJEMMESIDEN JW.ORG

Få gavn af den nye Studiebibel

Få gavn af den nye Studiebibel

Studieudgaven af Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen indeholder forbedrede studieværktøjer, deriblandt:

 • En introduktion til hver bibelbog, som kan inkludere en video

 • En oversigt over indholdet i hver af Bibelens bøger

 • Studienoter til nogle vers

 • Fodnoter til ord eller udtryk

 • Krydshenvisninger

 • Medieindhold (videoer og billeder)

 • Tillæg med landkort, diagrammer og andet studiemateriale

 • Oplæsning af hvert kapitel

 • Gengivelse af vers fra andre bibeloversættelser

Studieudgaven af Matthæusevangeliet blev udgivet på dansk i februar 2018. Ekstra materiale vil blive tilføjet efterhånden som studiematerialet til hver bog er færdiggjort.

Lær at bruge værktøjerne i Studiebibelen:

 Find frem til en bibelbog og et kapitel

Gå til BIBLIOTEK > BIBELEN ONLINE, og tryk på billedet af eller tekstlinket til Ny Verden-Oversættelsen af Bibelen (Studieudgave) for at åbne indholdsfortegnelsen.

 • Et ikon med en diamant viser at der er ekstra studiemateriale til den bog.

 • Et ikon med høretelefoner viser at der er lydindspilninger tilgængelige til den bog.

 • Tryk på symbolet Tabel for at få vist bibelbøgerne i tabelform. Det er standardvisningen.

 • Tryk på symbolet Liste for at få vist bibelbøgerne i lodrette kolonner med De Hebraisk-Aramæiske Skrifter og De Kristne Græske Skrifter i hver sin kolonne.

Der er også links til ekstra materiale, deriblandt ordforklaringer, tillæg og medieindhold (billeder og videoer).

Du kan vælge en bibelbog på to forskellige måder.

1. Tryk på en bibelbog i Indholdsfortegnelsen. Den side der kommer frem, indeholder en tabel med kapitler, en oversigt over bogens indhold og links til følgende værktøjer (ekstra studiemateriale kan variere alt efter hvilken bog det drejer sig om):

 • En introduktion til den pågældende bog, deriblandt en video hvis en sådan er tilgængelig.

 • En oversigt over den pågældende bog.

 • Mediegalleriet med billeder og videoer til den pågældende bog

Tryk på det kapitel du ønsker at studere.

2. Brug rullegardinmenuerne øverst på siden til at vælge en bibelbog og et kapitel.

 Brug studieværktøjerne til et kapitel

I venstre side af skærmen vises Tekstfeltet, og Studiefeltet findes i højre side. På mindre enheder er Studiefeltet skjult, men det kommer frem på skærmen når du trykker på et versnummer, et fodnotetegn eller en krydshenvisning.

 • Tryk på et kapitel- eller versnummer for at se studiematerialet til det.

 • Tryk på et fodnotetegn for at se den fodnote der hører til det pågældende ord eller udtryk.

 • Tryk på en krydshenvisning for at få vist teksten i versene i Studiefeltet.

 • For at høre kapitlet oplæst begyndende fra et bestemt vers skal du trykke på teksten i verset og derefter på Afspil-ikonet.

 • Tryk på Afspil-ikonet i afspilningsmenuen øverst på siden for at høre oplæsningen fra begyndelsen af kapitlet.

 • Tryk på Pause-ikonet øverst på siden for at afbryde afspilningen.

 • Tryk på diamantikonet i Studiefeltet for at få vist de studienoter, fodnoter, krydshenvisninger og det medieindhold der hører til kapitlet. (Dette faneblad vises automatisk når man vælger et kapitel).

 • Tryk på ikonet Sammenlign bibler for at åbne dette faneblad i Studiefeltet og få vist andre oversættelser af det pågældende vers.

 • Tryk på ikonet Krydshenvisninger for at åbne dette faneblad i Studiefeltet og få vist en liste over alle krydshenvisninger til kapitlet.

Fanebladet med diamantikonet

Øverst på dette faneblad vises den del af oversigten der hører til det pågældende kapitel. Hvis oversigten har nogle underafsnit, kan man få dem vist ved at trykke på plustegnet (+) og skjule dem ved at trykke på minustegnet (-).

Under oversigten vil det følgende blive vist for hvert vers i kapitlet hvis det er tilgængeligt:

 • Studienoter: Studiemateriale til verset.

  Tryk på et link til en henvisning, for eksempel til Ordforklaringen eller tillægget for at åbne artiklen i en dialogboks.

 • Medieindhold: Videoer eller billeder der hører til verset. Tryk på billedet eller teksten for at åbne Mediegalleriet.

 • Fodnoter: Yderligere information om ord eller udtryk i verset.

 • Krydshenvisninger: Krydshenvisninger knyttet til ord eller udtryk i verset. Tryk på plustegnet (+) for at se teksten, eller tryk på minustegnet (-) for at skjule teksten.

Tryk på et versnummer, en fodnote eller en krydshenvisning i Tekstfeltet for at få vist det tilhørende studiemateriale i Studiefeltet.

Fanebladet Sammenlign bibler

Dette faneblad viser hvordan et vers er oversat i andre bibler. Tryk på et versnummer i Tekstfeltet for at se andre gengivelser af det pågældende vers.

Fanebladet Krydshenvisninger

Dette faneblad viser de krydshenvisninger der findes til det pågældende kapitel; henvisningerne er delt op i tre kategorier:

 1. Parallelberetninger: Henvisninger til samme beretning i en anden bog eller i et andet kapitel.

 2. Citater: Vers fra andre steder i Bibelen der bliver citeret i det pågældende kapitel.

 3. Generelle: Det kan være vers der omhandler samme person, sted, udtryk, emne eller opfyldelsen af en profeti.

Tryk på plustegnet (+) for at åbne alle krydshenvisningerne til et vers og se hele teksten, eller tryk på minustegnet (-) for at skjule teksten.

 Tryk i feltet Markér alle for i Tekstfeltet at få fremhævet alle de krydshenvisninger der findes inden for den bestemte kategori. Det kan være brugbart hvis man for eksempel ønsker at se de steder hvor der i De Kristne Græske Skrifter citeres fra De Hebraiske Skrifter.

Se billeder og videoer til en bibelbog

Mediegalleriet er en samling af billeder og videoer der hører til den pågældende bibelbog. De vises i den rækkefølge der henvises til dem i bogen.

Man kan finde frem til Mediegalleriet på en af de følgende måder:

 • Tryk på et billede i Studiefeltet.

 • Vælg Mediegalleri i indholdsfortegnelsen eller via rullegardinmenuen øverst på siden.

Mediegalleriet består af tre dele:

 1. Billedet eller videoen. Tryk på pil til højre for at se næste billede eller video, og Tryk på pil til venstre for at se forrige.

 2. En kort beskrivelse af billedet og angivelse af andre bibelvers der henviser til det samme billede.

  Tryk på Pil op på mindre elektroniske enheder for at få vist beskrivelsen af billedet, eller tryk på Pil ned for at skjule beskrivelsen.

 3. En billedkarrusel der viser en oversigt over medieindholdet. Tryk på pil til venstre eller pil til højre for at blade. Tryk på et element i oversigten for at få det vist i fuld størrelse.

 Hvis du vælger et billede med en beskrivelse, kan du trykke på Play for at få afspillet lydindspilningen af beskrivelsen hvis den er tilgængelig.

Hvis du vælger en video, kan du ved hjælp af panelet afspille videoen, sætte den på pause eller vise den i fuld skærm.

Brug oversigterne, ordforklaringerne og tillæggene

Der er to måder hvorpå man kan finde frem til disse:

 • Tryk på et link med en henvisning i Studiefeltet.

 • Tryk på en af dem i indholdsfortegnelsen eller i rullegardinmenuen øverst på siden.

Nogle oversigter over bibelbøger vises i form af punktopstillinger. Tryk på plustegnet (+) for at se punkterne. Tryk på minustegnet (-) for at skjule punkterne igen.

I nogle tillæg kan du få vist materialet på to forskellige måder – i form af et billede (svarende til de pågældende sider i den trykte udgave af Ny Verden-Oversættelsen) eller i form af en tekst adskilt fra billederne.

 • Se artiklen som et billede. Tryk på billedet for at åbne det i Billedfremviseren.

 • Se artiklen i form af en tekst adskilt fra billederne. Denne visning giver mulighed for at trykke på de bibelvers der er henvist til, og få dem vist i Studiefeltet.