Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

1. NOVEMBER 2016
USA

Jehovas Vidner reparerer 60 år gammel dæmning i Warwick

Jehovas Vidner reparerer 60 år gammel dæmning i Warwick

NEW YORK – I august 2016 færdiggjorde Jehovas Vidner byggeriet af deres nye hovedkontor i Warwick, New York. I forbindelse med projektet renoverede Vidnerne også en dæmning ved Blue Lake i samarbejde med SUEZ Water New York Inc.

Kort efter at Jehovas Vidner købte grunden i 2009, planlagde de at renovere dæmningen, der var i meget dårlig forfatning. Dæmningen (se ovenstående billede) støder op til Vidnernes nye hovedkontor og dæmmer op for Blue Lake (også kaldet Sterling Forest Lake). En miljøinspektion foretaget af Department of Environmental Conservation (DEC) viste at dæmningen lækkede, og at overløbsventilen ikke fungerede. Ifølge DEC var der en stærkt forøget risiko for at dæmningen ville blive skyllet bort, hvilket ville gå ud over de 195 huse der ligger omkring en kilometer fra Blue Lake.

Jehovas Vidners nye hovedkontor (nederst til venstre) støder op til dæmningen ved Blue Lake (til højre).

Jeffrey Hutchinson, tidligere skovfoged ved Sterling Forest State Park.

“Dæmningen var tydeligvis utæt,” siger Jeffrey Hutchinson, der dengang var skovfoged ved Sterling Forest State Park, “og hvis den gav efter, kunne det have haft alvorlige konsekvenser. Alle huse i området, eller i hvert fald de fleste af dem, kunne være blevet skyllet væk.”

Robert R. Werner, formand for grundejerforeningen i Tuxedo, siger: “Hvis ikke Jehovas Vidner havde taget initiativet, er jeg sikker på at der ikke var blevet gjort noget ved problemet før der var kommet et alvorligt brud på dæmningen. Var det sket, kunne folk have mistet deres hjem eller endda livet.”

Husene i området ved Tuxedo (øverst til venstre) ligger omkring en kilometer fra Vidnernes hovedkontor (nederst til højre) og dæmningen ved Blue Lake.

“I 2011 gav dæmningen ved Echo Lake, der ligger mindre end 50 kilometer fra Blue Lake, efter og oversvømmede dele af East Village i Tuxedo,” siger Jeffrey Hutchinson. Ingeniører anslog at 378 millioner liter vand strømmede ud i Ramapo River da dæmningen ved Echo Lake gav efter. Echo Lake har et overfladeareal på 52.000 kvadratmeter, hvilket er mindre end en ottendedel af Blue Lakes overfladeareal, der er 465.000 kvadratmeter.

Dæmningen ved Blue Lake, der blev bygget i 1956, befinder sig på den østlige side af søen. Dæmningen bestod oprindeligt af to hovedelementer: en dæmning bygget i naturmaterialer og en overløbskanal i støbt beton. En overløbsventil blev lagt i bunden af søen for at kunne sænke vandstanden i tilfælde af en nødsituation.

Richard Devine, byggeprojektudvalgets formand i Warwick, siger: “Vi er glade for at renoveringsprojektet med dæmningen er gået godt, og vi er meget taknemmelige for den hjælp vi har fået af SUEZ Water. Vores byggehold udskiftede den gamle ventil, gravede en midlertidig overløbskanal og hævede og forstærkede den oprindelige støbte overløbskanal. Nu hvor projektet er blevet gennemført, lever dæmningen op til de gældende regulativer og standarder for sikkerhed.”

Jeffrey Hutchinson siger om det indtryk han har fået af Vidnerne og deres arbejde i forbindelse med projektet: “I gør meget for lokalsamfundene og hjælper til der hvor I kan. Jeres byggerier er af høj kvalitet og tager miljømæssige hensyn.”

Presseansvarlig:

David A. Semonian, Informationstjenesten, tlf. +1 718 560 5000

 

Byggearbejdere demonterer den gamle, ufunktionsdygtige ventil fra bunden af Blue Lake. Den nye ventil vil efter montering hurtigt kunne sænke vandstanden i søen.

En kraftig rist, eller et slags filter, monteres ved indløbet for at forhindre store grene og lignende i at sætte sig fast når ventilen åbnes.

Byggearbejdere forlænger den oprindelige støbte overløbskanal. Vandet fra kanalen løber ud i en nærliggende å.

Byggearbejdere forhøjer støttemurene til kanalen med yderligere 1,2 meter og udbedrer skader i betonen.

Ikke-komprimerbar jord erstattes med komprimerbart sand der er specielt sammensat til formålet. Der skulle bruges omkring 19.000 kubikmeter sand for at stabilisere dæmningen.

Det komprimerede sand bliver afrettet med en gummiged.

Gartnerhold udlægger muldjord og rullegræs bestående af græsarter der er naturligt hjemmehørende, for at få dæmningen til at gå i et med omgivelserne.