Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

9. NOVEMBER 2012
USA

Orkanen Sandy hærger USA’s østkyst

Orkanen Sandy hærger USA’s østkyst

NEW YORK – Den 29. oktober 2012 forårsagede orkanen Sandy store ødelæggelser i mange områder langs USA’s østkyst. Jehovas Vidner samarbejder med lokale myndigheder om at hjælpe deres trosfæller og andre ofre for katastrofen.

Der bor omkring 200.000 Jehovas Vidner i de stater der er direkte berørt af orkanen. Blandt de Jehovas Vidner der bor i de hårdest ramte områder, meldes der ikke om dødsfald, men to har fået mindre kvæstelser. I staten Georgia blev et lille barn hvis forældre har tilknytning til Jehovas Vidners menighed, alvorligt kvæstet da en gren brækkede af et træ som følge af de kraftige vinde. På det tidspunkt hvor denne rapport blev udarbejdet, var barnets tilstand stadig kritisk. Familien får stor hjælp af lokale Jehovas Vidner og andre der har hørt om ulykken gennem medierne.

Orkanen har afbrudt den direkte kommunikation til mange områder. Når telekommunikationssystemerne er blevet repareret, vil det være muligt at foretage et mere præcist skøn over omfanget af skaderne.

De første meldinger fra Jehovas Vidners afdelingskontor i USA viser at der ikke var nogen dødsfald på afdelingskontoret, og kun én kom lettere til skade. Orkanen forårsagede forholdsvis mindre skader på Jehovas Vidners hovedkontor i Brooklyn, New York. På en af bygningerne blev et stykke af facaden blæst af på grund af de kraftige vinde, men ingen kom til skade. Der var strømafbrydelser på afdelingskontorets faciliteter i Patterson og Wallkill, New York, og de kørte midlertidigt på strøm fra generatorer; faciliteterne i Warwick kører dog stadig på strøm fra generatorer. Orkanen afbrød også telekommunikationen disse steder.

De første rapporter viser også følgende: 12 af Jehovas Vidners tilbedelsessteder, kaldet rigssale, er blevet alvorligt beskadiget som følge af oversvømmelse eller kraftige vinde; orkanen har forårsaget større skader på 219 boliger der tilhører Jehovas Vidner, moderate skader på 169 og mindre skader på 710. Der er oprettet adskillige hold af Jehovas Vidner i disse områder for at yde nødhjælp, og de samarbejder med de lokale myndigheder om at imødekomme deres trosfællers og andre ofres umiddelbare behov.

Forud for orkanen blev Jehovas Vidners menigheder opfordret til at udarbejde en sikker evakueringsplan. Mere end 1.100 Jehovas Vidner blev evakueret inden orkanen. Lokale Jehovas Vidner har åbnet deres hjem for at huse de trosfæller som er blevet fordrevet fra deres hjem, eller hvis boliger vil være uden strøm i længere tid.

Frivillige Jehovas Vidner arbejder flittigt på at tage sig af deres trosfællers behov og vil blive ved med det så længe der er brug for det. “Vi vil gerne give udtryk for at vi er levende interesseret i alle ofrene for denne omfattende katastrofe,” udtaler J.R. Brown, talsmand på Jehovas Vidners hovedkontor. “Vi er glade for at vi er i stand til at hjælpe andre, især vores familie af trosfæller som lider under eftervirkningerne af denne kraftige orkan. Vi tænker fortsat på dem og beder for dem.”

Presseansvarlig:

J.R. Brown, Informationstjenesten, tlf. +1 718 560 5000