Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Den russiske udgave af Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter

18. NOVEMBER 2016
RUSLAND

2. DEL

Eksperter kritiserer Ruslands trussel om forbud mod Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter

Eksperter kritiserer Ruslands trussel om forbud mod Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter

Dette er den anden af tre artikler baseret på interviews med anerkendte eksperter inden for religion, politik, sociologi og Østeuropastudier.

SANKT PETERSBORG, Rusland – Russiske myndigheder forsøger at få Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, udgivet af Jehovas Vidner, forbudt ved at kalde den “ekstremistisk”.

Jekaterina Elbakjan

Hvis domstolen beslutter at forbyde Ny Verden-Oversættelsen, vil det ironisk nok være “en overtrædelse af tillægget til artikel 3 i Ruslands lov om ekstremisme, som i efteråret 2015 blev underskrevet af præsident Putin”, siger Jekaterina Elbakjan, der er forsker i sociologi og sociale processer ved Moskvas akademi for arbejdsrelationer og sociale relationer. Tillægget til artikel 3 siger klart: “Bibelen, Koranen, Tanak og Kanjur, både indholdet i disse og citater fra dem, kan ikke anses for at være ekstremistisk.”

Roman Lunkin

“Hvem kunne have forestillet sig at det at indføre en lovgivning der beskytter visse hellige tekster, ville føre til et forbud mod andre hellige tekster?” udtaler Roman Lunkin, der er leder af centret for religions- og samfundsstudier ved Europainstituttet under Videnskabernes Akademi i Moskva. “Jehovas Vidner og deres bibeloversættelse er de første ofre.”

Jeffrey Haynes

“Ved at forsøge at forbyde denne bibel lever Rusland som medlemsland ikke op til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og krænker dermed religionsfriheden,” bemærker Jeffrey Haynes, der er forsker i politik og leder af afdelingen for studier af religion, konflikt og samarbejde ved London Metropolitan University.

Retssagen mod Ny Verden-Oversættelsen foregår i byretten i Vyborg, 138 kilometer fra Sankt Petersborg. Den 26. april 2016, på den anden dag med indledende høringer, efterkom dommeren anklagerens anmodning om at udskyde sagen og afvente resultatet af en undersøgelse af Ny Verden-Oversættelsen iværksat af domstolen. Vidnerne fik ikke mulighed for at fremlægge deres forsvar, og domstolen gav et center for sociokulturelle studier til opgave at stå for undersøgelsen – selv samme instans hvis negative udtalelser om Ny Verden-Oversættelsen dannede grundlag for anklagerens oprindelige påstand. At give centret til opgave at undersøge Ny Verden-Oversættelsen igen strider imod en afgørelse fra Ruslands højesteret der fastslog at en ekspert der tidligere har udtalt sig vedrørende en sag i retten, er inhabil.

Gerhard Besier

Mens undersøgelsen er i gang, har flere anerkendte eksperter givet udtryk for deres syn på Vidnernes bibeloversættelse. En af disse, Gerhard Besier, direktør for Sigmund Neumann Institute for the Research on Freedom and Democracy, siger: “Ny Verden-Oversættelsen har høstet stor anerkendelse verden over fra bibelforskere der repræsenterer forskellige religioner.”

Organisationen SOVA Center for Information and Analysis, en russisk nonprofitorganisation beliggende i Moskva, skrev i februar 2016 i deres månedlige pressemeddelelse Fejlagtig anvendelse af anti-ekstremisme: “Vi har ikke fundet det mindste spor af ekstremisme i Ny Verden-Oversættelsen.” Siden da har SOVA Center i næsten hver eneste månedlig pressemeddelelse taget afstand til Ruslands handlinger. Der stod for eksempel i juni-udgaven for 2016: “Vi vil gerne endnu en gang give udtryk for at vi betragter retsforfølgelsen af Jehovas Vidner i Rusland og forbuddet mod deres litteratur og foreninger som religiøs diskrimination.”

Presseansvarlige:

Internationalt: David A. Semonian, Informationstjenesten, +1 718 560 5000

Rusland: Jaroslav Sivulskij, +7 812 702 2691