Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

21. MARTS 2017
RUSLAND

Jehovas Vidner igangsætter global kampagne som reaktion på truslen om forbud i Rusland

Jehovas Vidner igangsætter global kampagne som reaktion på truslen om forbud i Rusland

NEW YORK – Jehovas Vidner, der meget snart risikerer at komme under forbud i Rusland, igangsætter en global brevskrivningskampagne direkte henvendt til myndighedspersoner i Kreml og ved Ruslands højesteret i håb om at situationen vil blive bedre. Jehovas Vidners Styrende Råd tilskynder de mere end 8.000.000 Jehovas Vidner i hele verden til at deltage i kampagnen.

Den 15. marts 2017 indsendte justitsministeriet i Rusland en begæring til Ruslands højesteret om at få Jehovas Vidners administrative center i Rusland erklæret ekstremistisk og at få det opløst. Der er også fremsat krav om forbud mod det administrative centers aktiviteter. Hvis højesteretten giver justitsministeriet medhold, vil Jehovas Vidners administrative center, der ligger i nærheden af Sankt Petersborg, blive lukket. Det vil medføre at omkring 400 lokale religiøse organisationer vil blive opløst. Jehovas Vidners over 2.300 menigheders aktiviteter vil dermed blive gjort ulovlige. Alle Jehovas Vidners ejendomme i Rusland, både det administrative center og de mange bygninger Jehovas Vidner gør brug af i forbindelse med deres tilbedelse, risikerer at blive inddraget af staten. Derudover kan Jehovas Vidner som enkeltpersoner risikere at blive retsforfulgt for blot at praktisere deres tro. Det forventes at højesteretten afsiger sin kendelse den 5. april.

“Jehovas Vidners Styrende Råd vil gerne sætte fokus på denne meget alvorlige situation,” siger David A. Semonian, en talsmand for Jehovas Vidner på deres hovedkontor. “At retsforfølge fredelige, lovlydige borgere som om de var terrorister, er en åbenlys fejlagtig anvendelse af lovgivningen om ekstremisme. Det er baseret på et falsk grundlag.”

Vidnerne har før igangsat lignende kampagner. For omkring 20 år siden skrev Jehovas Vidner breve for at forsvare deres trosfæller i Rusland, der var ofre for en smædekampagne foranlediget af medlemmer af den daværende regering. Jehovas Vidner har også tidligere haft brevskrivningskampagner for at få myndighedspersoner til at sætte en stopper for forfølgelsen af Jehovas Vidner i andre lande, deriblandt Jordan, Korea og Malawi.

David A. Semonian tilføjer: “At læse i Bibelen, synge og bede sammen med sine trosfæller er selvfølgelig ikke kriminelt. Vi håber at vores globale brevskrivningskampagne vil få russiske myndighedspersoner til at sætte en stopper for denne uretfærdige behandling af vores trosfæller.”

Presseansvarlige:

Internationalt: David Semonian, Informationstjenesten, tlf. +1 845 524 3000

Rusland: Jaroslav Sivulskij, tlf. +7 812 702 2691

Skandinavien: Dag-Erik Kristoffersen, tlf. +45 59 45 60 00