Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

2. JULI 2013
RUSLAND

Europæisk domstol beskytter privatlivets fred i en sag om Jehovas Vidner

NEW YORK – Torsdag den 6. juni 2013 beordrede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) Rusland til at betale 5.000 euro i skadeserstatning (cirka 37.500 kr.) til både V. Zhukova og J. Avilkina. Russiske myndighedspersoner havde krævet at få udleveret lægejournalerne for V. Zhukova og J. Avilkina uden deres tilladelse. Domstolen afsagde en kendelse om at denne handling krænkede privatlivets fred, som de omtalte som et “grundlæggende princip” garanteret af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Domstolens kendelse var kulminationen på fem års retssager. I 2007 havde en viceanklager i Sankt Petersborg krævet at hospitaler i byen videresendte oplysninger om “enhver nægtelse af blodtransfusion eller behandling med blodkomponenter af Jehovas Vidner” til den offentlige anklagers kontor – uden at give besked til patienten eller få dennes tilladelse. Derfor indgav Jehovas Vidner den 9. marts 2009 sagen Avilkina og andre mod Rusland til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I kendelsen kaldte domstolen Ruslands handlinger for “undertrykkende” og bekræftede at der ikke fandtes “relevante eller tilstrækkelige grunde” til at viderebringe private oplysninger til offentlige myndigheder.

I en udtalelse om det positive udfald af sagen siger Grigorij Martinov, en talsmand for Jehovas Vidner i Rusland: “Denne afgørelse truffet af domstolen vil hjælpe alle borgere i Rusland, såvel som det større internationale fællesskab under Europarådet, til at kunne glæde sig over at deres grundlæggende rettigheder bliver beskyttet.”

Presseansvarlig:

Internationalt: J.R. Brown, Informationstjenesten, tlf. +1 718 560 5000

Rusland: Grigorij Martinov, tlf. +7 812 702 2691