Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Byretten i Vyborg, hvor dommer Roman Jurjevitsj Petrov pålagde centret for sociokulturelle studier at undersøge Vidnernes bibeloversættelse, Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter.

28. NOVEMBER 2016
RUSLAND

3. DEL

Internationale eksperter sætter spørgsmålstegn ved de “ekspert­undersøgelser” Rusland foretager for at identificere “ekstremisme”

Internationale eksperter sætter spørgsmålstegn ved de “ekspert­undersøgelser” Rusland foretager for at identificere “ekstremisme”

Dette er den tredje af tre artikler baseret på interviews med anerkendte eksperter inden for religion, politik, sociologi og Østeuropastudier.

SANKT PETERSBORG, Rusland – En domstol har iværksat undersøgelser af Jehovas Vidner og deres litteratur ved et center for sociokulturelle studier i Moskva. En af undersøgelserne blev afsluttet i august 2015 og har dannet grundlag for en igangværende retssag mod Jehovas Vidners bibeloversættelse, Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, mens man endnu afventer resultatet af en anden undersøgelse.

Mark R. Elliott

Anerkendte eksperter både i og uden for Rusland afslører hvor mangelfulde disse undersøgelser er. En af eksperterne, Mark R. Elliott, redaktør på East-West Church and Ministry Report, siger: “Statsanerkendte ‘eksperter’ i religiøse spørgsmål, deriblandt de der misbilliger Jehovas Vidners litteratur, mangler typisk både viden og troværdighed eftersom de kommer med dårligt begrundede meninger vedrørende trosspørgsmål.”

Roman Lunkin

Om centret for sociokulturelle studier i Moskva siger Roman Lunkin, leder af centret for religions- og samfundsstudier ved Europainstituttet under Videnskabernes Akademi i Moskva: “Ikke én af eksperterne [har] en uddannelse i religionsvidenskab, og de kender næsten ingenting til det Jehovas Vidner udgiver. Deres undersøgelser indeholder citater der er hentet fra information fremskaffet af Irenaeus of Lyon Centre, en yderliggående ortodoks anti-cult-organisation der er kendt for at være modstander af Jehovas Vidner og mange andre religioner og trosretninger.”

Jekaterina Elbakjan

“Jeg må desværre erklære mig enig med Roman Lunkin,” siger Jekaterina Elbakjan, forsker i sociologi og sociale processer ved Moskvas akademi for arbejdsrelationer og sociale relationer. “Det er rigtigt at i Rusland bliver religiøse ekspertstudier ofte foretaget af folk der ikke er specialister, og så at sige ‘lavet på bestilling’; en ekspert har ikke frihed til at fortælle om sine egne observationer.”

Jekaterina Elbakjan, der deltog i to retssager i Taganrog og var til stede som særlig ekspert ved appeldomstolen i Rostov-na-Donu, forklarer videre: “Jeg så selv det videomateriale der lå til grund for anklagen mod Jehovas Vidner for ekstremisme. To gange kom jeg med en detaljeret udtalelse i retten hvor jeg forklarede at det var en typisk kristen gudstjeneste og ikke havde noget at gøre med ekstremisme, men retten tog ikke ekspertvurderingen i betragtning. Det kan kun betragtes som en tendens til tydelig og systematisk religiøs diskrimination. Så længe denne tendens fortsætter, er der selvfølgelig ingen garanti for at troende mennesker ikke vil blive stemplet som ‘ekstremistiske’ på grund af deres overbevisning.”

Presseansvarlige:

Internationalt: David A. Semonian, Informationstjenesten, 1-718-560-5000

Rusland: Jaroslav Sivulskij, 7-812-702-2691