Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

28. NOVEMBER 2016
RUSLAND

3. DEL – supplerende materiale

Interviews – Internationale eksperter sætter spørgsmålstegn ved de “ekspert­undersøgelser” Rusland foretager for at identificere “ekstremisme”

Interviews – Internationale eksperter sætter spørgsmålstegn ved de “ekspert­undersøgelser” Rusland foretager for at identificere “ekstremisme”

Dette er den tredje af i alt tre artikler.

Russiske myndigheder forsøger at forbyde Jehovas Vidner, såvel som Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter, ved at kalde dem for “ekstremistiske”. I forbindelse med retssagen har domstolen iværksat undersøgelser af Jehovas Vidner og deres litteratur ved et center for sociokulturelle studier i Moskva.

Mens undersøgelserne er i gang, er flere anerkendte eksperter inden for religion, politik, sociologi og Østeuropastudier blevet interviewet.

Hvordan vil du beskrive Ruslands fremgangsmåde i forbindelse med at fremskaffe ekspertundersøgelser der skal afgøre om noget eller nogen er “ekstremistisk”?

 • Gerhard Besier

  “Efter min mening er det politiske motiver og ikke videnskab der ligger til grund for de iagttagelser som centret for sociokulturelle studier i Moskva har gjort sig.” – Gerhard Besier, professor emeritus i Europastudier ved Technische Universität Dresden; lektor ved Stanford University; direktør for Sigmund Neumann Institute for the Research on Freedom and Democracy, Tyskland

 • George D. Chryssides

  “Jeg kender ikke navnene på de såkaldte eksperter der af staten er blevet pålagt at udtale sig om Vidnernes organisation, men andre der har forsket i Jehovas Vidner i Rusland har ikke ret meget tilovers for disse ‘eksperter’. Personligt har jeg aldrig hørt om centret for sociokulturelle studier, og det faktum at ingen søgemaskiner på internettet kan finde information omkring det, taler for sig selv. Jeg har selv deltaget i og holdt indlæg ved akademiske konferencer hvor nye religioner, deriblandt Jehovas Vidner, bliver debatteret. Deltagerne plejer at angive hvilket institut de er fra, eller hvad deres stilling er, og disse såkaldte eksperter har aldrig været repræsenteret. Ens forudsætninger for at være ekspert på et specifikt område bliver målt ud fra ens akademiske kvalifikationer, de artikler man har fået udgivet i fagfællebedømte tidsskrifter, og om man er villig til at debattere sine holdninger med andre der ved noget om emnet, som for eksempel ved en akademisk konference. De såkaldte eksperter man har gjort brug af i Rusland, har erklæret at harmløse bøger som Min bibelhistoriebog og Det største menneske der har levet er eksempler på samfundsundergravende litteratur, hvilket sår tvivl om både deres ekspertviden og motiver.” – George D. Chryssides, tidligere leder af teologistudiet ved University of Wolverhampton; honorary research fellow i samtidsreligion ved York St. John University og University of Birmingham, Storbritannien.

 • Roman Lunkin

  “I modstrid med al sund fornuft fremskaffer Ruslands myndigheder fuldstændigt absurde ekspertundersøgelser (og det ser ud til at de ligefrem opfordrer loyale støtter til at åbne deres egne ekspertcentre). Hvad angår centret for sociokulturelle studier, der er blevet bedt om at undersøge Vidnernes bibel, så har ikke én af eksperterne en uddannelse i religionsvidenskab, og de kender næsten ingenting til det Jehovas Vidner udgiver. Deres undersøgelser indeholder citater der er hentet fra information fremskaffet af Irenaeus of Lyon Centre, en yderliggående ortodoks anti-cult-organisation der er kendt for at være modstander af Jehovas Vidner og mange andre religioner og trosretninger.” – Roman Lunkin, leder af centret for religion og samfund ved Europainstituttet under Videnskabernes Akademi i Moskva; formand i en forening for religions- og juraforskere, Rusland

 • Alexander Verkhovskij

  “Religionsforskere bliver meget sjældent involveret – ikke engang i de sager der helt klart handler om religion. Der er en fast nedskrevet tradition for at lingvister og sociologer er de primære videnskabelige kilder man skal benytte for at foretage en ekspertundersøgelse – hvilket under ingen omstændigheder er sandt.” – Alexander Verkhovskij, leder af SOVA Center for Information and Analysis (en russisk nonprofitorganisation beliggende i Moskva som forsker i nationalisme, fremmedhad, forholdet mellem kirker og samfundet og politisk radikalisme), Rusland

 • Mark R. Elliott

  “Statsanerkendte ‘eksperter’ i religiøse spørgsmål, deriblandt dem der misbilliger Jehovas Vidners litteratur, mangler typisk både viden og troværdighed eftersom de kommer med dårligt begrundede meninger vedrørende trosspørgsmål.” – Mark R. Elliott, redaktør på East-West Church and Ministry Report på Asbury University, Kentucky, USA

 • Catherine Cosman

  “Russiske domstoles afgørelser er ofte baseret på en vurdering af tekst eller andet materiale foretaget af såkaldte eksperter der bliver betalt af staten.” – Catherine Cosman, senioranalytiker (af Europa og landene i det tidligere Sovjetunionen) for USA’s kommission for international religionsfrihed (USCIRF), USA

 • Robert C. Blitt

  “Rusland har længe anvendt såkaldte ekspertstudier til at kategorisere og retsforfølge bestemte religiøse grupper. I februar 2009 oprettede Ruslands justitsministerium for eksempel et råd for ekspertstudier inden for religion. Rådet havde beføjelser til at undersøge religiøse organisationer og blandt andet afgøre om organisationen havde ekstremistiske synspunkter. På det tidspunkt blev det ledet af Aleksandr Dvorkin, en mand der manglede passende akademiske kvalifikationer som religionsspecialist, og som allerede var kendt som ‘Ruslands mest fremtrædende anti-cult-aktivist’. Ofte mangler de personer der bliver en del af sådanne råd, eller endda de der indkaldes som eksperter i retssager, de nødvendige og helt basale kvalifikationer. Disse ‘ekspertråds’ eneste funktion er at blåstemple myndighedernes retsforfølgelse; dog har der for nylig været tilfælde hvor nogle af ekspertrådene er nået frem til en konklusion som ikke er i myndighedernes favør. Der skal manes til forsigtighed i forbindelse med sådanne ekspertråds udtalelser.” – Robert C. Blitt, juraprofessor ved University of Tennessee; har tidligere arbejdet som ekspert i international lovgivning for USA’s kommission for international religionsfrihed (USCIRF), USA

 • Emily B. Baran

  “Den langtrukne juridiske kamp i Moskvas domstole om registreringen som et lovligt religiøst samfund i forskellige russiske byer har inddraget såkaldte eksperter der udtalte at Vidnerne brød landets love, skadede familier og helbred og fremmede fjendskab mod andre religioner. Man kan altid finde en ‘ekspert’ der er villig til at bekræfte den påstand at Jehovas Vidner er farlige, selv hvis sådanne konklusioner er i modstrid med enhver fornuftig fortolkning af de tilgængelige beviser.” – Emily B. Baran, adjunkt i russisk og østeuropæisk historie ved Middle Tennessee State University, USA

 • Liudmila Filipovitsj

  “I 25 år har der været forskellige juridiske, politiske og intellektuelle forhold i Rusland og Ukraine. Jeg har dog fået at vide at det praktisk taget ikke længere er muligt at finde uvildig teologisk ekspertise i Rusland. Eksperterne, eller forskerne, har ikke samme status og er ikke beskyttet af nogen særlig lovgivning. De der bliver udvalgt til at være eksperter, er forudindtagede personer der er påvirket af en bestemt religiøs retning, som regel den ortodokse. Derfor kan de ikke foretage en uvildig undersøgelse af nogen anden form for tilbedelse. De betragter enhver anden religion som usand, og derfor vil de på grund af deres ‘retfærdige harme i forsøget på at bevare deres egen tros renhed’ følelsesladet og aggressivt stemple alle andre trossamfund som ekstremistiske.” – Liudmila Filipovitsj, forsker; leder af afdelingen for religionsvidenskab ved det nationale videnskabsakademis humanistiske fakultet; næstformand i Ukrainian Association of Researchers of Religion, Ukraine

 • Jekaterina Elbakjan

  “I Rusland bliver religiøse ekspertstudier ofte foretaget af folk der ikke er specialister, og så at sige ‘lavet på bestilling’; en ekspert har ikke frihed til at fortælle om sine egne observationer. Jeg deltog i to retssager i Taganrog og var til stede som særlig ekspert ved appeldomstolen i Rostov-na-Donu. Jeg så selv det videomateriale der lå til grund for anklagen mod Jehovas Vidner for ekstremisme. To gange kom jeg med en detaljeret udtalelse i retten hvor jeg forklarede at det var en typisk kristen gudstjeneste og ikke havde noget at gøre med ekstremisme, men retten tog ikke ekspertvurderingen i betragtning. Det kan kun betragtes som en tendens til tydelig og systematisk religiøs diskrimination. Så længe denne tendens fortsætter, er der selvfølgelig ingen garanti for at troende mennesker ikke vil blive stemplet som ‘ekstremistiske’ på grund af deres overbevisning.” – Jekaterina Elbakjan, forsker i sociologi og sociale processer ved Moskvas akademi for arbejdsrelationer og sociale relationer; medlem af European Association for the Study of Religions; chefredaktør for de russiske udgaver af Westminster Dictionary of Theological Terms, Study of Religion og Encyclopedia of Religions, Rusland

 • Melissa Hooper

  “Jeg har ikke deltaget i nogen sager hvor nogen eller noget blev erklæret ‘ekstremistisk’. Men jeg har arbejdet med sager hvor en lignende procedure blev anvendt, for eksempel for at finde ud af om en handling var motiveret af religiøst had, eller at finde ud af om en handling havde til formål at skabe racehad eller -fjendtlighed. I disse tilfælde vælges eksperterne fordi de har samme syn på sagen som myndighederne. Der bliver ikke lagt vægt på videnskab og beviser når man skal finde eksperter. Hvis eksperten har foretaget nogle ‘undersøgelser’ eller deltaget i forskning, er vedkommendes konklusioner ofte i modstrid med evidensbaseret forskning og kan være baseret udelukkende på personlige holdninger.” – Melissa Hooper, advokat, direktør for International Law Scholarship Project/Pillar Project, Human Rights First; tidligere regionalchef for American Bar Association Rule of Law Initiative i Moskva, USA

Presseansvarlige:

Internationalt: David A. Semonian, Informationstjenesten, 1-718-560-5000

Rusland: Jaroslav Sivulskij, 7-812-702-2691