Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

6. MAJ 2015
GUATEMALA

Skoler i Guatemala sætter fokus på vold blandt unge; anmoder om publikationer fra Jehovas Vidner

MEXICO CITY – Tre skoler i Guatemala anmodede om publikationer fra Jehovas Vidner til brug i undervisningen. Vidnerne donerede derfor i alt 3.500 stykker litteratur på spansk og quiché. Quiché er et indiansk sprog der er beslægtet med sproget maya, og det tales i det vestlige højland i Guatemala.

Fra en af skolerne i Paraje Xepec: En lærer underviser eleverne ved hjælp af Min bibelhistoriebog og Mine Bibelsider, doneret af Jehovas Vidner.

Skolerne kontaktede Jehovas Vidner fordi de er en af de få organisationer der udgiver litteratur på quiché, og flere af deres publikationer behandler problemer som børn og unge i Guatemala står over for. I et officielt brev fra en skole i Paraje Xepec skrev en lærer ved navn Maria Cortez at de havde anmodet om litteraturen “for at redde de værdinormer og moralske principper der er så stort behov for i samfundet”.

Elever læser i Min bibelhistoriebog på quiché.

Nye undersøgelser har vist at kriminalitet og vold blandt børn og unge er meget udbredt i Guatemala. Af den grund er organisationer som skal forebygge vold, blevet oprettet med det formål at engagere “elever, forældre, lærere, lokale myndigheder og samfundet som et hele for at skabe sikkerhedszoner omkring skolerne og sørge for aktiviteter og erhvervsuddannelse til børn og unge”. I tråd med disse initiativer bad tre skoler i Paraje Xepec om eksemplarer af Min bibelhistoriebog på quiché. En af skolerne bad også om bøgerne Unge spørger – Svar der duer, bind 1 og 2 på spansk, som henvender sig direkte til unge. Skolen sørgede også for at forældrene fik et eksemplar af bøgerne så de kan hjælpe deres børn med at forberede sig til lektionerne. Derudover føjede man filmen Den fortabte søn vender hjem, som er udgivet af Jehovas Vidner, til skolens pensum.

Erick De Paz, talsmand for Jehovas Vidner i Guatemala, siger: “Selvom vores primære fremgangsmåde er at besøge folk i deres hjem for at fortælle dem om Bibelens budskab, er vi glade for at vores publikationer er brugbare for lærere og forældre når de skal hjælpe unge.”

Presseansvarlige:

Internationalt: J. R. Brown, Informationstjenesten, tlf. +1 718 560 5000

Guatemala: Juan Carlos Rodas, tlf. +502 5967 6015

Mexico: Gamaliel Camarillo, tlf. +52 555 133 3048