STRASBOURG, Frankrig – Den 25. september 2012 afsagde Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en kendelse om at den østrigske regering havde gjort sig skyldig i diskrimination af Jehovas Vidner og beordrede regeringen til at betale næsten 13.000 euro (cirka 97.000 kroner) til Jehovas Vidner for sagsomkostninger og udgifter.

I 2002 havde den østrigske regering nægtet opholdstilladelse til to forkyndere fra Filippinerne der ville udføre pastoralt arbejde blandt de tagalogtalende Jehovas Vidner i Østrig. I et andet tilfælde havde regeringen pålagt Jehovas Vidner at betale skat af et bidrag der blev givet til trossamfundet i 1999. I begge tilfælde var begrundelsen for regeringens handlemåde at den ikke ville anerkende Jehovas Vidner som et “trossamfund”, men kun som et “religiøst fællesskab”, en mindre anerkendelse. Det betød at Jehovas Vidner blev nægtet visse privilegier som andre veletablerede trossamfund fik.

Dette er domstolens sjette kendelse mod Østrig i Jehovas Vidners favør, og den bekræfter en tidligere dom fra 2008. I denne dom afgjorde domstolen at Jehovas Vidner burde have været anerkendt som et “trossamfund” inden for “en væsentlig kortere tidsperiode” i betragtning af at de har “eksisteret længe internationalt” og også “længe har haft fodfæste” i Østrig.

Jehovas Vidner forventer at denne seneste sejr ved Menneskerettighedsdomstolen vil gøre det nemmere at beskytte grundlæggende friheder og forhindre religiøs diskrimination, ikke kun til gavn for deres trosfæller, men til gavn for alle borgere i Europarådets medlemslande.

Presseansvarlig:

J.R. Brown, Informationstjenesten, tlf. +1 718 560 5000

Østrig: Johann Zimmermann, tlf. +43 1 804 53 45