Gå direkte til indholdet

Nyhedsoversigt for journalister

Interview med dr. Pia Di Benedetto

“Med forberedelse og en god handleplan kan man foretage selv store kirurgiske indgreb uden brug af donorblod.”

Interview med dr. Pia Di Benedetto

“Med forberedelse og en god handleplan kan man foretage selv store kirurgiske indgreb uden brug af donorblod.”

ITALIEN

Interview med dr. Alfredo Guglielmi

“Jehovas Vidner har hjulpet os til at være forsigtige med brugen af blod. Vi taler med patienten, ser på mulighederne, bruger blodbesparende udstyr på operationsstuen og behandler anæmi inden operationen.”

ITALIEN

Interview med dr. Patrizio Mazza

“Det er helt sikkert muligt at behandle en tumor som lymfom såvel som forskellige former for leukæmi og myelomatose (en sygdom der breder sig i den vestlige verden) uden brug af blodtransfusion.”

ITALIEN

Interview med dr. Claudio Ronco

“Vi har gjort blodtransfusion til undtagelsen snarere end reglen.”

CANADA

Fem læger i Canada udtaler sig om fremskridt inden for behandling uden brug af blod

I dette interview udtaler fem anerkendte læger sig om deres erfaringer med behandling uden brug af blod.

SYDKOREA

Højesteretshøring nærmer sig – samvittighedsnægter er optimistisk

30. august 2018 vil Sydkoreas højesteret afholde en høring om forfatningsdomstolens krav om lovændring der giver samvittighedsnægtere mulighed for alternativ tjeneste.

RUSLAND

Rusland beslaglægger afdelingskontorets bygninger

Umiddelbart inden appeldomstolens høring udtaler en journalist, en religionsforsker og to advokater som er Jehovas Vidner, sig om denne uretfærdige sag.

ITALIEN

Interview med Luca P. Weltert

“Tilgangen til transfusioner har ændret sig markant. Der er en klar tendens til at man sjældnere bruger transfusioner, ikke kun i forbindelse med patienter der er Jehovas Vidner, men i hele verden, for der er mere og mere der beviser at færre transfusioner giver bedre resultater.”

ITALIEN

Interview med professor og overlæge Antonio D. Pinna

“Jeg mener ikke at man kan gøre forskel på grund af religion. Også patienter der ikke er Jehovas Vidner, nægter blodtransfusion.”

ITALIEN

Interview med professor og overlæge Massimo P. Franchi

“I forbindelse med mit arbejde vil jeg gerne takke Jehovas Vidner. De har fået en traditionel læge som mig til at overveje vigtigheden af at reducere brugen af blod.”

ITALIEN

Fordele ved transfusionsfri behandling drøftet ved skelsættende konference på universitetet i Padova

Blodtransfusion bliver af mange betragtet som harmløst og som den eneste livreddende behandling for patienter der gennemgår komplicerede behandlinger eller kirurgiske indgreb. Den opfattelse blev imidlertid anfægtet af mange af talerne ved konferencen.

RUSLAND

Russiske myndigheder vil beslaglægge ejendomme ejet af Jehovas Vidners selskab i USA

Byretten i Sankt Petersborg skal behandle appelsag mod kendelsen om at give russiske myndigheder lov til at beslaglægge Jehovas Vidners tidligere afdelingskontor i Rusland.

GLOBALE NYHEDER

Jehovas Vidners regionalstævner i 2018 begynder i maj

Inden stævnearrangementet vil Jehovas Vidner deltage i en global kampagne med at invitere alle med til stævnet. Der er gratis adgang.