Gå direkte til indholdet

Download informationsmateriale

 

Hvem er Jehovas Vidner?

En oversigt over Jehovas Vidner i Europa og nogle af deres vigtigste værdier og holdninger.

Jehovas Vidners publikationer – en hjælp

Jehovas Vidners religiøse publikationer hjælper en til at forstå Bibelen bedre og til at finde ud af hvordan man kan bruge den i sit liv.

Jehovas Vidner og lokalsamfundet

Jehovas Vidner er socialt integreret. De er opmærksomme på de behov der er i lokalsamfundet, og har respekt for andres ret til at tro på det de vil.

Jehovas Vidner og deres forkyndelse

Jehovas Vidner værdsætter deres ytringsfrihed. De bruger denne rettighed til at fortælle deres medmennesker om den gode nyhed fra Bibelen.

Familielivet

Jehovas Vidner prioriterer familielivet højt og forsøger at bruge Bibelens principper på en måde som hjælper alle i familien. De værdsætter retten til at undervise deres børn i det de selv tror på.

Ofte stillede spørgsmål

Svar på ti ofte stillede spørgsmål om Jehovas Vidner.

Lægebehandling

Jehovas Vidner ønsker lægebehandling uden brug af blod. De bruger deres ret til selv at bestemme over deres krop, og de ønsker den bedste lægebehandling til dem selv og deres børn.

Militærnægtere af samvittighedsgrunde

International lovgivning anerkender retten til at nægte militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Jehovas Vidner er taknemmelige over for de myndigheder der viser respekt for deres neutrale politiske standpunkt ved at sørge for en alternativ form for civil tjeneste eller ved at fritage dem for militærtjeneste.

Politisk neutrale

Jehovas Vidner er lovlydige borgere der underordner sig myndighederne samtidig med at de er neutrale i politiske spørgsmål.

Anerkendelse i EU

En oversigt over Jehovas Vidners juridiske situation i forskellige EU-lande.

Samles for at tilbede Gud

Jehovas Vidner værdsætter retten til at forsamles. Ved deres møder bliver man undervist i Bibelen, og der er åbent for offentligheden.

“Jehovas Vidner i Moskva mod Rusland”

Oversigt over de kendelser Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afsagt til fordel for Jehovas Vidner i Moskva.

Jehovas Vidners bibelsk begrundede standpunkt angående beskyttelse af børn

Børns trivsel er noget Jehovas Vidner tager meget alvorligt. Dette dokument forklarer hvordan Jehovas Vidner forholder sig til beskyldninger om børnemisbrug.