Indstilling for skærmlæser

Search

Vælg sprog

Gå til sekundær menu

Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Dansk

USA

USA – overblik

USA – overblik

Jehovas Vidners historie begyndte i USA i 1870’erne da Charles Taze Russell og hans medarbejdere dannede en bibelstudiegruppe. I løbet af de næste få år begyndte de at udgive publikationer, de dannede et selskab der senere blev kendt som Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, og de oprettede deres første hovedkontor i Allegheny, Pennsylvania.

Jehovas Vidner har religionsfrihed i USA. Men i begyndelsen af det 20. århundrede var de udsat for hård modstand fra nogle fejlinformerede myndighedspersoner og indflydelsesrige medlemmer af præsteskabet. Især i løbet af 1930’erne og 1940’erne var Vidnerne impliceret i utallige retssager. Politiet arresterede Jehovas Vidner for at forkynde offentligt, skoler i hele landet bortviste børn af Jehovas Vidner fordi de ikke ville hilse flaget, og forbundsdomstole idømte tusinder af unge mænd blandt Jehovas Vidner fængselsstraffe fordi de nægtede at udføre militærtjeneste. I sidste ende afsagde USA’s højesteret domme til fordel for Jehovas Vidner i disse sager.

Til og med i dag har Vidnerne vundet 50 sager ved højesteretten. De har også vundet mange sager ved stats- og forbundsdomstole i hele landet i sager angående patientrettigheder, forældremyndighed, byggeplanlægning, immigration og diskrimination i forbindelse med arbejde. Disse sejre har ikke kun formet grundloven og sikret ytrings-, trykke-, forsamlings-, og religionsfriheden i USA, men har også haft en positiv indflydelse på højesteretter i hele verden.