Den 26. september 2012 satte Ukraines højesteret en stopper for et ulovligt forsøg på at overtage en stor del af den grund som Jehovas Vidners afdelingskontor i Ukraine ligger på.

Jehovas Vidner købte grunden på lovlig vis i 1998. Men i 2008 solgte den tidligere ejer grunden for anden gang, til sportscentret LLC. I Ukraine er sådanne handlinger kendt som ‘ejendomsraids’.

Den lokale handelsret afsagde den kendelse at sportscentrets købekontrakt var lovlig, og afviste Jehovas Vidners appel.

Men retfærdigheden sejrede. I december 2011 afsagde den øverste handelsret en dom i Jehovas Vidners favør, og i april 2012 afviste den sportscentrets appel. Dette bekræftede at Jehovas Vidner er ejendommens retmæssige indehavere. Tre måneder senere ophævede appelhandelsretten i Lviv den lokale domstols ulovlige afgørelse om at ejendommen tilhørte sportscentret.

I et sidste forsøg på at opnå ejerskabet appellerede sportscentret afgørelsen fra april til Ukraines højesteret. Men den 26. september afviste domstolen med rette og uden tøven appellen, og dermed var sagen endeligt afgjort.

Hvis sportscentret havde fået medhold, ville Jehovas Vidner have mistet deres administrationsbygning og en stor del af deres ejendom, og det ville have hindret aktiviteterne på deres landskontor i Ukraine.