Gå direkte til indholdet

Fredag den 4. august 2017 afbrød en specialtrænet antiterror-enhed, sammen med soldater og politibetjente, nogle af Jehovas Vidners religiøse møder i Altjevsk og Lugansk under påskud af at de havde modtaget en bombetrussel

13. DECEMBER 2017
UKRAINE

Religionsfriheden er under angreb i det østlige Ukraine

Religionsfriheden er under angreb i det østlige Ukraine

Konflikten i visse dele af Lugansk og Donetsk i det østlige Ukraine, som kører på fjerde år, er årsag til store vanskeligheder og svære levevilkår for de fleste indbyggere. Derudover oplever de Jehovas Vidner der bor i disse områder, en stigende religiøs intolerance. Nogle lokale myndigheder er tilsyneladende blevet påvirket af de russiske domstole, der har forbudt Jehovas Vidners aktiviteter i Rusland. De har taget samme ulovlige metoder i brug og retter falske beskyldninger mod Jehovas Vidner i området og udgør dermed en trussel mod religionsfriheden.

Fabrikerer beviser

Myndighederne i disse områder har fulgt samme taktik som den russiske anklagemyndighed og plantet beviser for at kunne rette beskyldninger mod Jehovas Vidner.

  • I juli 2017 placerede den øverste domstol i Folkerepublikken Donetsk to artikler fra Jehovas Vidners religiøse blade på en liste over ekstremistisk materiale. Vidnerne blev ikke informeret om at domstolen tog sagen op, og de har heller ikke kunnet anke sagen fordi de ikke har fået en kopi af afgørelsen.

  • I august 2017 udsendte anklagemyndighederne i Novoazovsk og Debaltseve et brev til de lokale Jehovas Vidner hvori de forbød dem at distribuere deres religiøse blade Vagttårnet og Vågn op! uden først at have indhentet tilladelse til det. Myndighederne hindrer på den måde distribution af religiøst materiale der ikke er erklæret ekstremistisk, og de truer med at holde menighedernes tilsynsmænd ansvarlige for en hvilken som helst form for uddeling af Vidnernes publikationer. Et lignende brev blev senere sendt til Jehovas Vidner i byen Makijivka.

  • Den 4. august 2017 afbrød en specialtrænet antiterror-enhed, sammen med soldater og politibetjente, nogle af Jehovas Vidners religiøse møder i Altjevsk og Lugansk under påskud af at de havde modtaget en bombetrussel. Efter at have evakueret mødedeltagerne tjekkede betjentene personlige papirer på alle der var til stede. *

Et religiøst møde i Altjevsk er blevet afbrudt

I Altjevsk filmede betjentene deres gennemsøgning af bygningen, med den begrundelse at de ledte efter en bombe. Under gennemsøgningen blev der fundet en lille mængde af Vidnernes religiøse litteratur. Der blev også “fundet” brochurer der indeholdt negative budskaber om Folkerepublikken Lugansk, * som betjentene havde smuglet ind og plantet i bygningen.

Uberettigede beskyldninger i forsøg på at forhindre religiøse aktiviteter

Nogle uger efter razziaerne mod Jehovas Vidners mødesteder har myndighederne i Lugansk uden grund fremstillet Vidnerne som statsfjender. Den 28. august 2017 kom viceministeren for statens sikkerhed i Lugansk, Oleksandr Basov, med en officiel udtalelse hvor han nedgjorde Jehovas Vidner. Han nævnte blandt andet at det propaganda-materiale der var blevet plantet og “fundet” i rigssalen i Altjevsk, er et bevis på at Vidnerne støtter grupper som man i det Luganske område betragter som terrorgrupper.

Ivan Riher, der er talsmand for Jehovas Vidner i Ukraine, siger: “Alt det materiale af den type som viceminister Basov siger blev ‘fundet’ i rigssalen, er uden tvivl blevet plantet der af den samme gruppe som fandt det. Det kan godt være at den slags litteratur bliver distribueret i Altjevsk, men den er på ingen måde blevet distribueret af Jehovas Vidner. De er neutrale, og det er de mange Jehovas Vidner der verden over er fængslet fordi de af samvittighedsgrunde nægter at udføre militærtjeneste, et tydeligt bevis på. Ingen Jehovas Vidner har kæmpet på nogen af siderne under konflikten i Ukraine.” *

Øget pres på Jehovas Vidner

Mange Jehovas Vidner i området fortæller at myndighedspersoner har hindret dem i at fortælle om deres tro til andre og sagt til dem at de ikke skal fortsætte deres forkyndelse. Foreløbigt er der dog ingen der er blevet sigtet af politiet. Mange af Vidnerne siger også at de er blevet indkaldt til møder med betjente fra sikkerhedstjenesten. Under disse møder er de blevet afhørt og truet, og man har forsøgt at presse dem til at afsløre navnene på dem der organiserer deres religiøse aktiviteter. De lokale myndigheder har også afbrudt Vidnernes møder og udført razziaer.

Den tiltagende religiøse diskrimination af Jehovas Vidner og det pres de udsættes for i visse dele af Lugansk og Donetsk, er mere end bare chikane – det er religiøs forfølgelse og et angreb på religionsfriheden. Jehovas Vidner må være mere og mere forsigtige, og gennem domstolene forsøger de at få lov til at fortsætte deres fredelige religiøse aktiviteter.

^ par. 7 I Altjevsk blev to ældstebrødre afhørt hele dagen. De forklarede at menigheden under hele konflikten uforstyrret har kunnet afholde deres religiøse møder i deres rigssal, som ligger i nærheden af nogle af militærets kontorer. En af ældstebrødrene blev dog idømt en bøde på 5.000 rubler (lidt over 500 danske kroner) for at have organiseret et stort møde i krigstid og en bøde på 3.000 rubler (lidt over 300 danske kroner) for at have overtrådt brandregulativerne i rigssalen.

^ par. 8 Folkerepublikken Lugansk styrer visse områder i Lugansk-regionen.

^ par. 11 I sommeren 2014 beordrede Ukraines præsident en militær mobilisering på grund af konflikten i Lugansk og Donetsk. Vitalij Sjalaiko, en tidligere soldat i den ukrainske hær og nu et af Jehovas Vidner, mødte op efter at være blevet indkaldt, men meddelte at han nægtede militærtjeneste af samvittighedsgrunde. Den 23. juni 2015 gav en specialiseret domstol for civilsager og straffesager i Ukraine ham medhold og anerkendte retten til samvittighedsnægtelse selv under mobilisering. Tusinder Jehovas Vidner i Ukraine har taget samme standpunkt.